УНИЦЕФ България подписа меморандум за партньорство с областна администрация Монтана и общините в областта

30.10.2013 10:43

На 22.10.2013 г. Областна администрация Монтана, общините от областта и УНИЦЕФ България подписаха Меморандум за разбирателство и партньорство за следващите 5 години за подобряване на благосъстоянието на децата в област Монтана.

С подписването на документа партньорите споделят отговорността и потвърждават ангажимента си за съвместни действия, които целят прилагане на международните стандарти и най-добри практики в областта на закрилата и грижата за детето, както и на правосъдието за деца, така както са постановени с Конвенцията на ООН за правата на детето.

Партньорите отчетоха, че действителен напредък в благосъстоянието и закрилата на децата може да бъде постигнат само чрез активна съвместна работа и сътрудничество между държавните органи, местната власт, бизнеса и гражданското общество.Партньорството между УНИЦЕФ и Монтана е в подкрепа изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г., Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, на Пътната карта за нейното изпълнение и на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.

Г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ България, сподели, че „Децата в област Монтана са изправени пред повече предизвикателства в сравнение с връстниците им в страната поради по-високите нива на безработица и бедност в областта, които водят и до по-лоши индикатори за детско благосъстояние, като например смъртността при децата до 1 година. Чудесата не се случват за една нощ, но ние от УНИЦЕФ вярваме и се ангажираме, заедно с партньорите от областта, да постигнем малки чудеса за децата в областта.“

 

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.