УНИЦЕФ България стартира публична кампания „Моят глас е важен“

30.03.2015 12:55

 

 

Инициативата е насочена към промяна на обществените нагласи относно правото на детско участие

 

30 март 2015 г. Детският фонд на ООН в България стартира публична кампания „Моят глас е важен“. Това е информационна и социална инициатива, която цели промяна на обществените нагласи по отношение на правото на детско участие – т.е. даването на възможност на децата и младежите да изразяват свободно своето мнение по всички въпроси, които ги касаят пряко или косвено (в семейството, училището, градската среда, обществото и държавата като цяло).  

От днес на стратегически позиции в столицата и по част от междуградските магистрали са поставени билбордове, в които деца и младежи изтъкват пред възрастните, че техният глас е важен, защото имат различна гледна точка; защото позициите им са съвременни; защото макар и малки – понякога са прави; защото в крайна сметка децата са бъдещето.  

Медиен партньор на кампанията на УНИЦЕФ е Българската национална телевизия. Обществената медия на страната подкрепя инициативата на Детския фонд на ООН и ще популяризира правото на детско участие – включително сред деца от маргинализирани групи, на различна възраст и с различни способности. Крайната цел е възрастните (родители, учители, лекари, социални работници, магистрати и т.н.) да отчитат внимателно позициите на децата в процеса по взимане на решения относно техния живот и благосъстояние. Както и да се промени общественото схващане, че непременно „възрастните знаят по-добре от децата“ или че децата не са носители на същите права, каквито имат и възрастните.  

Публичният етап на кампанията е продължение на лансираното по-рано този месец широкомащабно допитване до децата в България. До този момент хиляди млади хора изразиха своите мнения за сфери от живота си, които ги касаят пряко – като семейна среда, социална закрила, образование, здравеопазване, свободно време и т.н. До 10 април и останалите деца имат шанса да споделят позициите си на www.unicef.bg/glas. Целта е техните мнения да бъдат взети под внимание, когато властите в държавата актуализират по-късно тази година Националната стратегия за детето - 2008-2018 г. (повече подробности - тук). 

Освен всичко това – през идващия уикенд Детският фонд на ООН ще направи и първия по рода си флашмоб с ученици и млади и талантливи хора, които искат гласът им да бъде чут от обществото. За целта в страната ни за първи път ще бъде издигнат уникален, гигантски балон на УНИЦЕФ, който обикаля целия свят, а децата и младежите ще имат възможността да напишат и изпратят своите послания до възрастните, докато се забавляват, пеейки и танцувайки на открито. Скоро очаквайте повече подробности по това събитие...

Какво представлява детското участие?   
Детското участие е гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето и е право на всички деца – както на индивидуално, така и на групово ниво. На индивидуално ниво, децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им да бъдат отчетени, когато възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии и други специалисти) взимат решения, които ги засягат. Като група, децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние и да дават информация във връзка с решенията, които се вземат в обществото – например в училища, местни администрации, доставчици на услуги, граждански организации или правителството.

Защо участието е важно?  
Ето до какви добри резултати за отделната личност, както и за обществото, носи детското участие

 

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България  
Тел. 0888 40 63 83, E-mail: ispasov@unicef.org

 

Моят глас е важен

28.04.2015 in Проекти

През месец Март 2015 г. УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.