УНИЦЕФ: Бедност, неграмотност и преждевременна смърт заплашват бъдещето на най-уязвимите деца в света

28.06.2016 09:00

 

Вземането на правилните решения сега може и ще преобърне тази негативна тенденция, това показва нов доклад на УНИЦЕФ

Ню Йорк, 28 юни 2016 г. – Въз основа на текущи изследвания 69 милиона деца под пет години са застрашени от смърт главно по предотвратими причини. 167 милиона деца ще живеят в бедност, а 750 милиона жени ще се омъжат, докато са все още деца до 2030 г. - периодът, за който трябва да бъдат постигнати Глобалните цели за устойчиво развитие. Ако светът не се фокусира върху тежкото положение на най-уязвимите деца, тази негативна прогноза ще стане реалност, това сочат данни от доклад на УНИЦЕФ „Състоянието на децата по света“ за 2016 г.

Докладът „Състоянието на децата по света 2016 - Справедлив шанс за всяко дете“ - основен документ на УНИЦЕФ, който очертава мрачна картина за бъдещето на децата по света и какво се очаква да бъде то, ако правителствата, дарителите, бизнесът и международните организации не положат повече усилия, за да адресират нуждите на децата.

„Отказът на справедлив шанс в живота за милиони деца е много повече от заплаха за тяхното бъдеще, той подхранва междупоколенчески пропасти и лишения, като подкопава бъдещето на обществата, в които живеят. Имаме избор: да инвестираме в тези деца сега или да позволим нашия свят да стане дори още по-несправедлив и разединен.“ Това заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк.

Докладът посочва значителния напредък в услията заспасяване на детските животи, вкарване на децата в училище и извеждане на хората от крайна бедност. В световен план нивата на детска смъртност под пет годишна възраст са намалели близо два пъти, в сравнение с нивата на от 1990 г. Пропорцията  момичета спрямо момчета, записани в  начално училище е изравнена в над 129 страни, а броят на хората, живеещи в крайна бедност по целия свят, е почти наполовина по-нисък в сравнение с 1990 г.

Но прогресът не е нито равномерен, нито справедлив, казва докладът. При най-бедните деца вероятността да страдат от хронично недохранване или да настъпи смърт, преди да навършат 5 г., е два пъти по-голяма, в сравнение с най-богатите. В по-голямата част от Южна Азия и Субсахарска Африка при децата, родени от майки без образование има 3 пъти по-голяма вероятност да настъпи смърт в сравнение с тази вероятност при децата на майки, които имат средно образование. Момичетата от най-бедните домакинства са 2 пъти по-застрашени да се омъжат като деца, в сравнение с момичетата от богатите домакинства.

Най-мрачна остава прогнозата за Африка, на юг от Сахара, където най-малко 247 милиона деца или 2 от 3 – живеят в многоизмерна бедност, лишени от онова, от което се нуждаят, за да оцеляват и да се развиват, и където близо 60% от 20-24 годишните (една пета от населението) са прекарали по-малко от 4 години в училище. Въз основа на текущите тенденции докладът прогнозира за Субсахарска Африка че до 2030 г.:

:: Рискът да настъпи смърт до 2030 г. най-вече по предотвратими причини заплашва живота на близо половината от 69 милиона уязвими деца.

:: Повече от половината от 60 милиона деца на ученическа възраст ще останат извън училище.

:: 9 от 10 деца живеят в крайна бедност.

Въпреки че образованието играе ключова роля за получаване на справедлив шанс в живота, броят на децата, които не посещават училище, се е увеличил спрямо 2011 г. и значителна част от децата, които ходят на училище, не учат. Около 124 милиона деца днес не се записват в начално или прогимназиално образование, а почти 2 на всеки 5 деца, които завършват основно образование, не са научени как да четат, да пишат  или да решават елементарни задачи.

Докладът се позовава на доказателства, според които инвестициите в най-уязвимите деца могат да доведат до незабавни и дългосрочни ползи. Паричните потоци например, помогнат да се демострира на децата  ползата от оставане в училище по-дълго и напредване до по-високите нива на образование. Средно всяка допълнителна година, която детето прекарва в училище, повишава неговите възможности и бъдещ доход с 10%, като средно за всяка допълнителна година в училище, процентът на бедност за съответната страна намалява с 9%.

Неравенството не е неизбежно, нито непреодолимо, категоричен е докладът. По-пълните данни за най-уязвимите деца, заедно с интегрираните решения на промените, с които се сблъскват децата; иновативните начини за адресиране на старите проблеми; справедливото разпределение на инвестициите и по-голямата ангажираност на общностите – всички тези мерки могат да помогнат да се даде равен шанс за децата по света. 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org  

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Проекти

На 23 ноември, от 20:30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.