УНИЦЕФ: Без тоалетни здравето на милиони деца по света е в риск

19.11.2015 10:17

Близо 2,4 милиарда души по света нямат тоалетни и 946 милиона, приблизително 1 на всеки 8 души в света, практикува открита дефекация

Ню Йорк, 19 ноември 2015 г. – Липсата на достъп до тоалетни застрашава милиони от най-бедните деца по света, каза УНИЦЕФ днес, като постави акцент върху новопоявилите се доказателства за връзката между лошите санитарно-хигиенни условия и недохранването.

Близо 2,4 милиарда души по света нямат тоалетни и 946 милиона, приблизително 1 на всеки 8 души в света, практикува открита дефекация. Междувременно данните сочат, че 159 милиона деца на възраст под 5 г. са неразвити (по-ниски са за възрастта си) и други 50 милиона са твърде слаби (ниско тегло за възрастта им).

Докладът „Подобряване на храненето с чиста вода и адекватни санитарно-хигиенни условия“, издаден днес от УНИЦЕФ (Детският фонд на ООН), СЗО (Световната здравна организация) и ААМР (Американската агенция за международно развитие) - за пръв път обяви доказателства и данни, събирани с години, в подкрепа на хипотезата, че има връзка между санитарно-хигиенните условия и недохранването. По-важното е, че докладът предоставя план за действие.

Липсата на санитарно-хигиенни условя и практикуването на открита дефекация е предпоставка за възникването на диария и разпространението на чревни паразити, които в последствие водят до недохранване.

„Трябва да стигнем до конкретни, иновативни решения на проблема къде хората ходят до тоалетна, в противен случай рискуваме да загубим милиони от нашите най-бедни и най-уязвими деца. Доказаната връзка с недохранването е още една заплаха, която доказва колко взаимосвързани трябва да бъдат нашите усилия ако искаме да успеем.“, каза Санай Уийесекера, Глобален директор на програмите на УНИЦЕФ за вода и санитарно-хигиенни условия.

Диарията причинява 9% от смъртността при децата до 5 г. всяка година, тя е фекално-орално заболяване, при което микробите са погълнати поради контакт със заразени изпражнения. Когато културата на използване на тоалетни е ниска, случаите на заразяване с диария са повече.

Децата под 5 г. страдат от 1,7 милиарда случаи на диария годишно. Тези в страните с ниски доходи са най-силно засегнатите със средно три пъти всяка година.  Най-високата честота е при децата до 2 г., които са най-слаби и най-уязвими. Епизодичното появяване на диария постоянно променя чревната им флора и по този начин пречи да се абсорбират жизненоважни хранителни вещества, поставяйки ги в риск от спиране на растежа и дори смърт.

300 000 деца под 5 г. умират всяка година, 800 всеки ден, вследствие на заболявания, свързани с липсата на чиста питейна вода и неадекватни санитано-хигиенни условия. Най-бедните деца в Субсахарска Африка и Южна Азия са най-вече в риск.

Чревните паразити, сред които кръглите червеи, трихуридите и анкилостома се пренасят чрез замърсените почви в райони, в които се практикува открита дефекация. Анкилостома паразитен червей, който е основният причинител на анемия при бременните жени, която води до недохранени бебета с ниско тегло.

Някои страни са постигнали значителен прогрес в адресирането и на двете – достъп до по-добри санитарно-хигиенни условия и подобряване хранителния статус на техните деца. Много от тях успешно са използвали подхода на УНИЦЕФ за Оптимални санитарно-хигиенни условия в общността (ОСХУО), при които засегнатите общности разработват местни решения на проблема с откритата дефекация. 

:: Пакистан – изпълни Целта на хилядолетието за развитие през 2015 като намали наполовина процента на хората, които нямат достъп до подобрени санитарно-хигиенни условия в сравнение с 1990 г. Използвайки ОСХУО практикуването на открита дефекация е прекратено, което води до подобрени здравни и хранителни показатели сред техните деца.

:: Етиопия – мобилизира общностните работници, като в световен мащаб постигна най-големия спад в броя на хората, които практикуват открита дефекация. Въпреки нарастването на населението, практикуването на откритата дефекация отбелязва драстичен спад от 92% (44 000 000 души) през 1990 г. на 29% (28 000 000 души) през 2015г.   

:: В Мали подходът на УНИЦЕФ – ОСХУО, също беше използван в общности с високи нива на недохранване, изострени от сушата в региона на Сахел. Подобреният достъп и използването на тоалетни е свързан с подобряване здравето и храненето на децата.  

::По време на извънредната ситуация, свързана с конфликта в Демократична република Конго, интегрирани интервенции, включващи храна и осигуряване на вода и санитарно-хигиенни материали, бяха използвани за разселените общности. Децата под 5 години преживяха значително по-малко заболявания в следствие на недохранване и болести, предавани чрез водата. Около 60% от населението изгради тоалетни, а близо 90% от недохранените деца се върнаха към нормалното си тегло след период от 12 месеца.

„Няма извинения за бездействието по отношение на достъпа до тоалетни, дори в най-бедните райони и в ситуации на бедствия и кризи. От друга страна има милиони причини  - всяко едно дете, което е недоразвито или боледува, или по-лошо, което умира – да се адресира със спешността, която заслужава.“, добави Вижескера. 

В България, по данни на НСИ от 2011 г., 73,6% от населението имат тоалетна вътре в дома си, 4,8% са с тоалетна извън дома, но в сградата, в която живеят, а 20% ходят до тоалетна извън сградата, в която живеят. Преброяването включва 3 887 149 домове, от които 42 758 души (1,1%) нямат тоалетни. 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България   
Tel: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.