УНИЦЕФ: Близо 600 милиона деца ще живеят в райони с изключително ограничени водни ресурси до 2040 г.

22.03.2017 08:00

 

Бедните деца ще бъдат най-силно засегнати, тъй като измененията на климата влошават текуща криза с водата

Ню Йорк, 22 март 2017 - Близо 600 милиона деца, което е 1 от 4 деца по целия свят, ще живеят в райони с изключително ограничени водни ресурси до 2040 г., според доклад на УНИЦЕФ публикуван в Световния ден на водата.

Докладът, Жадни за бъдеще: Вода и деца в променящия се климат, разглежда заплахите за живота и благосъстоянието на децата, произтичащи от изчерпаните източници на чиста вода и промяната на климата, като те ще се засилят през следващите години.

„Водата е от първостепенно значение, без нея нищо не може да расте. Но по света, милиони деца нямат достъп до чиста вода, което застрашава живота им, като подкопава здравето им и поставя под риск тяхното бъдеще. Тази криза ще се разрасне, ако не се предприемат колективни действия сега.“, каза Антъни Лейк, изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

Според доклада, 36 страни в момента са изправени пред изключително високи нива на недостиг на чиста вода, което се случва, когато нуждата от вода далеч надхвърля наличните пречистени количества. По-високите температури, покачването на морското равнище, повечето наводнения, сушата и топенето на ледниците влияят на качеството и наличието на вода.

Нарастването на населението, увеличеното потребление на вода и по-голямата търсене на вода, дължащи се на индустриализацията и урбанизацията, изчерпват водните ресурси в световен мащаб. Конфликтите в много части на света също заплашват достъпа на децата до чиста вода.

Всички тези фактори принуждават децата да използват вода, която не е безопасна, което ги излага на потенциално смъртоносни болести като холера и диария. Много деца в засегнатите от суша райони прекарват часове всеки ден в събиране на вода, лишите от възможността да ходят на училище. Момичетата са особено уязвими от нападение по време на тези дейности.

В доклада се казва, че най-бедните деца ще бъдат най-силно засегнати от кризата с водата, като милиони от тях вече живеят в райони с минимален достъп до безопасна вода и канализация.

Докладът също така отбелязва, че:
:: Близо 663 милиона души по света нямат достъп до подходящи източници на вода, а 946 милиона души практикуват открита дефекация;
:: Над 800 деца на възраст под пет години умират всеки ден от диария, резултат от неадекватните санитарно-хигиенни условия и непречистена вода;
:: В световен мащаб, жени и момичета прекарват 200 милиона часа за събиране на вода всеки ден.
:: Въздействието на изменението на климата върху водните източници не е неизбежно, казва УНИЦЕФ. Докладът заключава, със серия от препоръки, които могат да подпомогнат ограничаването на влиянието на климатичните промени върху живота на децата. Тези мерки включват:
:: Правителствата трябва да се подготвят с планиране за промените в наличието на вода и търсенето ѝ през следващите години; Преди всичко, това означава, че приоритет е достъпът на най-уязвимите децата до безопасна вода пред други потребности от вода, за да се достигнат в най-голяма степен социални и здравни резултати.
:: Рисковете от изменението на климата трябва да бъдат интегрирани във всички политики и услуги за водоснабдяване и канализация, а инвестициите трябва да се насочат към високо рискови групи от населението.
:: Бизнесът трябва да работи с общностите, за да се избегне замърсяване и изчерпване на безопасните източници на вода.
:: Общностите сами трябва да търсят начини за диверсифициране на източниците на вода и да увеличат капацитета си за съхранение на вода по безопасен начин.

„В променящия се климат, ние трябва да променим начина, по който работим, за да достигнем до тези, които са най-уязвими. Един от най-ефективните начини да се направи това е запазване на достъп им до безопасна вода.“, каза Лейк.

Жадни за бъдеще: Вода и деца в променящия се климат е третият от серия доклади, издадени от УНИЦЕФ относно въздействието на изменението на климата върху живота на децата. Докладите включват препоръки за това как да се сведе до минимум това въздействие, както и за постигането на Целите на устойчивото развитие за борба с климатичните промени. Другите доклади са Да изчистим въздуха за децата и Ако не действаме сега.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,  
тел.: 02/9696208   
E-mail: jtzocheva@unicef.org

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.