УНИЦЕФ: Децата бежанци и мигранти, задържани в европейските транзитни страни, страдат заради тяхното несигурно бъдеще

04.05.2017 09:47

 

Ню Йорк/Женева, 3 май 2017 – Близо 75 000 бежанци и мигранти, сред които 24 600 деца, блокирани в момента в Гърция, България, Унгария и западните Балкани – са в риск от депресивни и тревожни състояния, причинени от продължаващата липса на ясна перспектива, предупреждава УНИЦЕФ. Въпреки, че имат правото да бъдат събрани със семействата си в приемащите страни в Западна Европа като Германия и Швеция, търсещите убежище, които са в най-затруднено положение, не знаят дали и кога ще получат разрешение да продължат пътуването си.

Ситуацията е особено тежка за самотните майки и децата, блокирани в Гърция и на Балканите, в очакване за събиране с членовете на семействата им в други страни от Европейския съюз. В много случаи, мъжете са първите членове от семействата, които предприемат пътуване към Европа, а останалата част от семейството предприема пътуването впоследствие. Но със затварянето на границите през 2016 г. и изпълнението на Турско-Европейското споразумение за бежанците, членове на семейства остават блокирани в транзитните страни, откъдето трябва да подадат заявления за събиране със семействата си – процес, който обикновено отнема между 10 месеца и 2 години.

„Виждаме самотни майки с деца, блокирани в Гърция, Сърбия и България, които не са виждали своите съпрузи и бащи от месеци и дори години. Процесът на събиране на семействата е бавен, а дали ще се случи събирането – не е сигурно и точно тази несигурност може да причини сериозен емоционален стрес и тревожност у децата и семействата, което забавя развитието им с години“, заяви Афшан Кан, регионален директор на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и страните от ОНД и специален координатор по въпросите на бежанската и мигрантска криза в Европа.

УНИЦЕФ и партньори наблюдават в Гърция психичното здраве и общото ниво на депресия сред самотните майки с деца, чакащи да бъдат събрани със семействата си, като им осигуряват психологическа подкрепа. „Голяма част от самотните майки се чувстват объркани и изглежда, че са загубили мотивация, а емоционалното им състояние се отразява и на децата им.“, заяви София Целепи, юрист, работещ с партньора на УНИЦЕФ „Солидарност сега“.  

По-голямата част от молбите за събиране на семействата произхождат от деца и разделени членове на семейства, блокирани в Гърция, но заради големия брой случаи за разглеждане и участието в процеса на най-малко 2 страни-членки на ЕС, процесът на разглеждане може да се окаже болезнено дълъг. През 2016 г. близо 5 000 молби за събиране на семейства, 700 от които на непридружени и разделени деца, са били направени от Гърция, като само 1107 одобрени са достигнали страните, към които са се отправили до края на годината. Междувременно броят на бежанците и мигранти, блокираани в Гърция, Унгария и Западните Балкани продължава да нараства – с около 60% само за изминалата година (от 47 000 души през март 2016 г., до близо 80 000 в края на април 2017 г.).

„Грижата за това, семействата да останат заедно, е най-добрият начин да се уверим, че децата са защитени, поради което процесът на събиране със семействата е толкова важен за децата бежанци и мигранти. И докато броят на блокираните продължава да расте, задължение на страните-членки е да облекчат процедурните затруднения, така че семействата да могат да бъдат отново заедно, колкото е възможно по-бързо“, допълни Кан.

УНИЦЕФ продължава да осигурява психологическа подкрепа на децата бежанци и мигранти и техните семейства в Гърция и Западните Балкани, включително:

:: В Гърция – подкрепа за Центровете за подкрепа на деца и семейства „Сини точки“, както и осигуряване на услуги за психологическа подкрепа и психично здраве в Атина и още 5 открити центрове в региона на Гърция.

:: В България – Обучения за закрила на децата бежанци и мигранти за граничните полицаи, дирекция Миграция и отдел Закрила на детето в граничните зони с Турция, както и осигуряване на психологическа помощ в новооткритите Центове за подкрепа на деца и семейства.

:: В Сърбия – подкрепа за Защитените пространства за деца и за социалните услуги в страната;

:: В Бившата югославска република Македония – предлага психологическа подкрепа на децата и майките в Центровете за подкрепа на деца и семейства в Гевгелия и Табановце.

:: В Хърватия – предлага психологическа подкрепа за деца в Защитено пространство за деца в Загреб.

:: В Словения – осигурява техническа помощ на правителството, в усилията за справяне с пропуски в системата за закрила на детето.

Глобалната политика на УНИЦЕФ за децата бежанци и мигранти:

1. Защита на деца бежанци и мигранти, особено непридружените деца, от експлоатация и насилие.

2. Прекратяване на задържането на деца, които искат да получат статут на бежанец или мигриращи.

3. Неразделяне на семействата, като най-добрият начин за защита на децата и даване на правен статут на децата.

4. Всички деца бежанци и мигранти да учат и да им се даде достъп до здравни и други качествени услуги.

5. Настояване за действия срещу основните причини за големи движения на бежанци и мигранти.

6. Насърчаване на мерки за борба с ксенофобията, дискриминацията и изолацията в страните на транзит и дестинация.

За УНИЦЕФ  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация
Жаклин Цочева    
Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,    
Тел.: 02/9696207    
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.