УНИЦЕФ: Децата и жените вече са повече спрямо мъжете, търсещи убежище в Европа

02.02.2016 16:29

 

 

Децата и жените вече представляват 60% от всички бежанци и мигранти, които преминават границата от Гърция към Гевгелия в БРЮ Македония

Женева, 2 февруари  2016 – За пръв път от началото на бежанската и мигрантска криза в Европа броят на жените и децата, които търсят убежище, е по-голям от този на пълнолетните мъже, съобщава Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ).

Децата и жените вече представляват 60% от всички бежанци и мигранти, които преминават границата от Гърция към Гевгелия в БРЮ Македония. Към настоящия момент децата съставляват 36 на сто от всички хора, които се подлагат на рискованото прекосяване по море на границата между Турция и Гърция. Този процент обаче може и да е по-висок в действителност, тъй като много деца и младежи не декларират своите данни, вкл. възраст, до момента на пристигане в крайната си дестинация.

„Последиците от това увеличаване на броя на децата и жените сред хората, търсещи убежище, са огромни – това означава, че рисковете за тях в открито море са много по-големи, особено сега, през зимата – както и че още по-голям брой ще се нуждаят от закрила на сушата“, заяви Мария Пиер Поарие, специален координатор на УНИЦЕФ за бежанската и мигрантска криза в Европа. Тя допълни: „Системите по закрила, социално подпомагане и здравеопазване трябва да бъдат допълнително укрепени, за да могат децата и жените да се спасят от експлоатацията или изолацията.“

От юни 2015 г. насам, когато мъжете съставляваха 73% от мигрантския поток, вече има сериозна промяна в тази тенденция – и ако тогава децата са били 1 на всеки 10 сред хората, търсещи убежище, то вече са 1 на всеки 3.

Въпреки че не е известен точният брой на непридружените деца и младежи, както и на тези, разделени от родителите им по време на пътешествието – сред тях 35 400 са потърсилите убежище в Швеция (предимно млади афганистанци) и 60 000 са непридружените деца и младежи в Германия (предимно от Сирия, Ирак и Афганистан).

УНИЦЕФ многократно подчертава, че спазването на правата на децата трябва да е приоритет – и че самите те трябва да бъдат по-добре информирани за правото си да търсят убежище и да се съберат отново със семействата си в Европа. Най-добрият интерес на всяко едно непридружено дете трябва да се анализира внимателно, преди да се предприемат каквито и да било действия спрямо него. УНИЦЕФ подкрепя правото на всички деца да се съберат отново със семействата си – особено предвид факта, че децата, които пътуват и живеят без семействата си, са изложени на завишен риск от насилие, експлоатация и трафикиране.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България    
Тел.: 02 9696 208     
е-mail: jtzocheva@unicef.org

 

Превенция на отпадането от училище

01.10.2008 in Проекти

Образованието в България заема челно място в ценностната система на българина, като този приоритет придоби още ...

Закрила на децата от насилие

14.09.2007 in Проекти

Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според официалната ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Училище без насилие

14.11.2007 in Проекти

Със своята кампания срещу насилието над деца УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето целят да повишат ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Проекти

На 23 ноември, от 20:30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.