УНИЦЕФ: Детският труд ограбва милиони от здравето, образованието и развитието ни

12.06.2013 13:07

НЮ ЙОРК, 12 юни, 2013 - На Световния ден за борба с детския труд УНИЦЕФ поставя фокус върху милионите деца по света, които са ангажирани в някаква форма на опасен или експлоататорски труд, обикновено за сметка на тяхното здраве и образование, както и общото благосъстояние и развитие.

Според организацията, милиони деца работят за да издържат семействата си, но е неприемливо детският труд да се извършва от деца, които са твърде малки и трябва да бъдат в училище. В допълнение, има много деца, които извършват работа, неподходяща за лица под 18 години. В най-тежките форми на детски труд, децата са изложени на здравни рискове и физически опасности, тяхното развитие е застрашено, подложени са на експлоатация.

"Ние разбираме, че много деца работят, за да изхранват семействата си", каза Сюзан БИЗЕЛ, глобалният ръководител на УНИЦЕФ за закрила на детето. "Въпреки това, когато децата са принудени да извършват най-опасните форми на труд, когато заради това те пропускат училище, когато те са изложени на риск и тяхното здраве и благосъстояние са обезценени, това е неприемливо. Трябва да се предприемат действия за преодоляване на ситуацията, включително за предотвратяването на подобни случаи."

По данни на УНИЦЕФ около 150 милиона деца на възраст 5-14 години, или почти 1 от всеки 6 деца в тази възрастова група, са принудени да се трудят. Според последните изчисления на Международната организация на труда, 7.4 милиона деца в същата възрастова група са ангажирани с домашен труд, който е непропорционално извършван от момичета.

Домашните работници са сред най-експлоатираните работници, с които се злоупотребява поради редица причини, включително дискриминация, изключване от трудовото законодателство, изолация и поради прикритото естество на тези форми на труд. Децата са в още по-голям риск, поради малката си възраст, липса на съзнание за своите права, отделяне от семейството си, зависимост от своя работодател. Макар че не всички деца - домашни работници страдат от насилие или експлоатация, децата, които се трудят като такива, са особено уязвими по отношение на трафик, принудителен труд, и най-лошите форми на детски труд, което прави домакинската работа една от най-широко разпространените и потенциално експлоататорски форми на детски труд в света днес.

В някои страни иновативните дейности за прекратяване на детския труд вече имат възвръщаемост. В Гуджарат, Индия, например, УНИЦЕФ си партнира с фондация ИКЕА за създаване на Мрежи за подрастващи момичета (МПМ, на англ. - Adolescent Girls Networks - AGN), които обучават младите хора по въпроси, свързани с нарушения на правата на децата, включително детския труд и детските бракове. МПМ са сформирани във всички 3450 села в Гуджарат, с около 35 000 членове, които се застъпват за правата на децата, участващи в детски труд. Те идентифицират и други деца, работещи в памуковите полета, например - и след това убеждават родителите им да ги върнат обратно на училище. МПМ идентифицираха 61 827 деца, извън училище, заради детски труд. Около 20 000 деца от тях сега отново посещават училище.

УНИЦЕФ казва, че дълготрайните мерки трябва да се предприемат на ниво правителства. Организацията подкрепя Конвенция 189 на МОТ  за полагащите домашен труд, приета през 2011 г., която по-специално е насочена към жените и момичетата - домашни работници, и поздравява Уругвай, Филипините и Мавриций за това, че са първите страни, които ратифицират конвенцията. Още 20 страни са започнали национален диалог по въпроса за надомната работа около процеса по приемане Конвенция 189 на МОТ.

УНИЦЕФ оказва помощ на държавите да разработят и приложат цялостни програми за справяне с детския труд, от правна и политическа рамка до увеличаване капацитета на правителствата, насърчаване на положителна социална промяна и отправяне на предизвикателство към културните норми, които подкрепят детския труд.

# # #

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии, за да помогне  в оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ за подобряване на детското здравеопазване и пълноценното хранене, добро водоснабдяване и канализация, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и защитата на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства. За повече информация за УНИЦЕФ посетете: www.unicef.bg или нашата страница във Фейсбук.

За повече информация:

Жаклин Цочева, Комуникации

УНИЦЕФ България

Тел. 9696207

E-mail: jtzocheva@unicef.org

Закрила на децата от насилие

14.09.2007 in Проекти

Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според официалната ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.