УНИЦЕФ: Глобалното самодоволство заплашва живота на децата и юношите, тъй като светът е на път да не изпълни поставената световна цел за СПИН

01.12.2017 09:17

 

120 000 деца под 14-годишна възраст са починали от причини, свързани със СПИН през 2016 г., а на всеки час 18 деца са били зарязвани с ХИВ

Ню Йорк / Йоханесбург, 01 декември 2017 г. - През 2016 г. 120 000 деца под 14-годишна възраст са починали от причини, свързани със СПИН, а на всеки час 18 деца са били зарязвани с ХИВ. Ако настоящите тенденции се запазят, до 2030 г. ще има 3,5 милиона нови юношески ХИВ инфекции, според прогнозите, публикувани днес в доклада на УНИЦЕФ Актуални статистически данни за децата и СПИН 2017 г.

„Неприемливо е да продължаваме да виждаме толкова много деца, които умират от СПИН, и толкова малък напредък в защитата на юношите от нови инфекции с ХИВ. СПИН епидемията не е свършила - тя продължава да бъде заплаха за живота на децата и младите хора, като може и трябва да се направи повече това да се предотврати.“, каза д-р Чеуе Луо, ръководител отдел „ХИВ“ в УНИЦЕФ.

Анализът на УНИЦЕФ относно демографските тенденции и новите данни за ХИВ разкрива, че целите, поставени в рамката „Супер Бързо проследяване 2020 г.“, разработена през 2016 г. за прекратяване на СПИН сред децата, няма да бъдат постигнати.

Наблюдава се известен напредък в борбата срещу СПИН, особено при предотвратяването на предаването на ХИВ от майка на дете. Около 2 милиона нови инфекции сред децата са предотвратени от 2000 г. насам. Но УНИЦЕФ предупреждава, че подобен напредък не трябва да води до удовлетворение, тъй като актуалните статистически данни показват, че децата на възраст 4 и под тези години, живеещи с ХИВ, са изложени на най-висок риск от смърт вследствие СПИН в сравнение с други възрастови групи.

Педиатричните тестове и лечението при деца с ХИВ изостават, като само 43% от децата, изложени на ХИВ, се изследват в рамките на препоръчваните първи два месеца от живота си, като същият процент от децата, живеещи с ХИВ, получават животоспасяващо антиретровирусно лечение.

УНИЦЕФ отбелязва, че напредъкът в предотвратяването на нови инфекции с ХИВ сред подрастващите и подобряването на тестовете и лечението при юношите е недопустимо бавно. Само през 2016 г. 55 000 юноши (на възраст 10-19 години) са загинали от причини, свързани със СПИН, 91% от които в Субсахарска Африка. Данните също разкриват тревожно неравенство между половете: за всеки пет момчета, живеещи с ХИВ, има седем момичета на същата възраст.

„Продължаването на този бавен темп на напредък е игра с живота на децата, като ги оставяме да живеят с ХИВ и СПИН, които иначе биха били предотвратени. Трябва спешно да действаме, за да съхраним постигнатото през последното десетилетие.“, допълни д-р Луо.

УНИЦЕФ предлага начин за преодоляване на пропуските в борбата с ХИВ. Това включва:

:: Инвестиране и използване на нововъзникващи нововъведения, като самодиагностика на ХИВ, профилактика преди експозиция и нови педиатрични лекарства;

:: Повишаване на помощта за децата, включително разширяване на програмите за лечение и инвестиране в нови технологии за диагностика на място;

:: Укрепване на капацитета на правителствата за събиране на всеобхватни, дезагрегирани данни за тестване и лечение, особено на подрастващите, за подпомагане информираността от програмата;

:: Приоритизиране на интервенции за подрастващи момичета в Субсахарска Африка.

Епидемията от СПИН трябва да остане световна проблем за общественото здраве, според УНИЦЕФ. Трябва да бъдат приети иновативни решения за ускоряване на напредъка в предотвратяването на зарязването с ХИВ на децата и гарантиране на това, че живеещите с ХИВ получават необходимото лечение.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме. 

За повече информация 
Жаклин Цочева  
Директор Комуникации  
УНИЦЕФ България  
Тел.: 02/9696207  
E-mail: jtzocheva@unicef.org

УНИЦЕФ: Да чуем гласа на младежите!

25.09.2017 in Проекти

Една от ключовите теми е признаването на юношеството като удивително време за учене и опит, развитие и изразяване на ...

NOVA и УНИЦЕФ обединяват сили в благотворителния телетон: „Бъди част от положителната промяна за всяко дете“

10.11.2017 in Проекти

Уникалният за България спектакъл под купола на цирк „Балкански“ ще се излъчи на живо в ефира на NOVA с водещи Ани Салич ...

Световен ден на детето, #ЗаВсякоДете

16.11.2017 in Проекти

#СветовнияДенНаДетето е послание към децата, от децата – за по-добро бъдеще за всяко дете. ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.