УНИЦЕФ: Климатичните промени и липсата на санитарно-хигиенни условия поставят под въпрос безопасността на водата за милиони деца по света

21.03.2016 10:00

 

#ClimateChain кампания в социалните мрежи ще постави акцент върху водата и околната среда 

Ню Йорк, 21 март 2016 -  В навечерието на Световния ден на водата УНИЦЕФ обяви, че стремежът да бъде доставена чиста вода до милиони хора по света ще среща все повече предизвикателства поради климатичните промени, които застрашават както безопасността на водата за здравето на хората, така и обезпечеността с източници на чиста питейна вода за милиони деца, живеещи в региони със засушавания или с наводнения.

През 2015 г., в края на ерата на Целите на хилядолетието за развитие, над 663 милиона души по целия свят получиха достъп до подобрени източници на питейна вода,в които водата е разделена отекскрементите. Междувременно данните от нова достъпна технология за тестване, показват, че над 1,8 милиарда души пият вода, заразена със Еширихиа коли, което означава, че има наличие на фекални остатъци в тяхната вода, дори и на места с подобрени източници на питейна вода.

„Сега, когато можем да тестваме водата по-евтино и ефективно, отколкото когато Целите на хилядолетието за развитие бяха зададени, ние се сблъскваме с мащабното предизвикателство пред света – да осигурим чиста питейна вода. С новите Глобални цели на хилядолетието и призивът за чиста вода за всички, ние не стартираме от там, където бяхме стигнали с постигането на Целите за развитие на хилядолетието, това е цяла една нова вселена.“, каза Санджай Виесекера, глобален ръководител на програмата на УНИЦЕФ „Вода, санитарни условия и хигиена“. 

Една от причините за заразяване на водата с фекални материали е недобрите санитарно-хигиенни условия. В световен план 2,4 милиарда души нямат достъп до подходящи тоалетни, като почти 1 милиард от тях практикуват открита дефекация. Това означава, че замърсяването може да се задълбочи в много страни и общности, в които дори подобрените източници на чиста питейна вода могат да бъдат заразени.

Опасенията за безопасността на водата нарастват поради климатичните промени. 

Когато водата стане недостатъчна в периоди на засушавания, населението се насочва към ненадежни източници на вода. От друга страна, наводненията повреждат източниците на вода и пречиствателната техника, разпространявайки фекални материали наоколо, което много често води до разпространение на болести, предавани чрез водата като холера и диария.  

Високите температури, които са следствие на климатичните промени, също са отговорни за увеличаване на свързаните с водата заболявания сред които: Малария, Денге, а сега и Зика, вследствие на нарастване на популацията на комарите и разширяване на географското им разпространение.  

Според УНИЦЕФ в световен мащаб най-уязвимите са близо 160 милиона деца под 5 г., които живеят в области с висок риск от засушавания. Около половин милиард души живеят в региони с наводнения. По-голямата част от тях населяват Субсахарска Африка и Азия.

Стартирайки на Световния ден на водата и завършвайки с подписването на Парижкото споразумение за климата на 22 април тази година, УНИЦЕФ дава началото на глобална кампания в социалната мрежа Инстаграм, за да повиши информираността за връзката между водата, околната среда и климатичните промени.

Използвайки хаштага #ClimateChain Изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк, председателят на Общото събрание на ООН – Могенс Ликетофт, Шефът по въпросите на климата за ООН, Кристиана Фигюрис и други влиятелни фигури ще се хванат за ръце, заедно с граждани и жители от целия свят, за да образуват верига от фотографии, които ще подтикнат към действия за справяне с климатичните промени.  Изображенията ще бъдат представени по време на подписването на Парижкото споразумение.

УНИЦЕФ отговаря също и на предизвикателствата от климатичните промени чрез фокус върху намаляване на риска за източниците на чиста питейна вода, вследствие на бедствия, например:
- Близо 20 000 деца в Бангладеш вече имат достъп до източници на чиста питейна вода, устойчиви на климатичните промени, благодарение на система за водоснабдяване, която се зарежда от подпочвените води и задържа водата по време на сезона на Мусоните, пречиства я и я съхранява под земята.
- В Мадагаскар УНИЦЕФ помага на местните власти да направят класните стаи на повече от 80 000 деца удържащи на наводнения и циклони, като осигуряват и достъп до устойчиви на бедствия източници на чиста питейна вода
- В Кирибати, регион с тежки засушавания, новите изобретения за събиране  и разпространение на дъждовна вода помагат за подобряване достъпа на местните общности до чиста питейна вода.

В най-новата публикация „Ако не действаме сега“ УНИЦЕФ си поставя 10 приоритетни цели за децата и работата на организацията в климатичната сфера. Докладът дава конкретни стъпки на правителствата и частния сектор и на обикновените хора, които трябва да бъдат предприети, за да се защитят правата на децата и да се обезпечи тяхното бъдеще.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България   
Tel: 02/9696208   
E-mail: jtzocheva@unicef.org  

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Най-големият урок в света

03.09.2015 in Проекти

Най-големият урок в света вдъхновява младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.