УНИЦЕФ: Не е постигнат напредък през последното десетилетие в намаляване броя на децата извън училище по света

06.09.2017 07:00

 

Ню Йорк, 6 септември 2017 – Днес 11,5% от децата в училищна възраст или 123 милиона момичета и момчета по света пропускат образованието си, сравнено с 12,8% или 135 милиона деца през 2007 година. Това означава, че делът на децата извън училище, на възраст между 6 и 15 години, отбелязва съвсем минимален спад през последното десетилетие, предупреждава УНИЦЕФ.

Повсеместната бедност, продължителните конфликти и сложните хуманитарни кризи са причината за стагнацията в броя на децата извън училище, съобщава УНИЦЕФ и апелира за повече инвестиции, за да се адресират причините, които принуждават най-уязвимите деца да не ходят на училище.

„Инвестициите за повишаване броя на училищата и учителите, които да отговорят на нуждите на нарасналото население, не са достатъчни. Този подход няма да вкара най-уязвимите деца в училищата и няма да им помогне да развиват потенциала си, особено когато те продължават да са хванати в капана на бедността, лишенията и несигурността“ – заяви директорът в отдел „Образование“ към УНИЦЕФ Джо Бурни, като допълни: „Правителствата и световната общност трябва да насочат инвестициите си на първо място към елиминиране на причините за това децата да не ходят на училище, включително и в превръщането на училищата в безопасни места за преподаване и учене“.

Децата, които живеят в най-бедните страни и в конфликтните зони, са засегнати непропорционално много. От всички 123 милиона деца извън училище 40% живеят в най-слабо развитите страни, а 20% - в конфликтните зони.

Войната продължава да заплашва и да подкопава ползите от образованието. Конфликтите в Ирак и Сирия са довели до още 3,4 милиона деца, които прекратяват образованието си – и това води до връщане към броя на децата извън училище в Близкия Изток и Северна Африка до нивата от 2007 г. – или 16 милиона момичета и момчета.

Субсахарска Африка и Южна Азия, където има високи нива на бедност, бързо увеличаващо се население и повтарящи се извънредни ситуации – представляват 75% от децата във възрастта на начално и основно образование, които са извън училище.

Все пак има някакъв напредък. Етиопия и Нигер, които са сред най-бедните страни в света, са отбелязали най-голям прогрес в увеличаване нивата на записване в училище за децата в начално образование през последното десетилетие с ръст съответно – над 15% и около 19%.

Недостатъчното финансиране за образование по време на кризи се отразява на достъпа на децата до училище по време на конфликти. Средно под 2,7% от глобалните хуманитарни апели са посветени на образованието. За изминалите 6 месеца, от началото на 2017, УНИЦЕФ е получил само 12% от средствата, които се изискват, за да се осигури образование за децата, хванати в капана на кризи. Повече средства са спешно необходими, за справяне с повишения брой и сложността на кризите и за да се осигурят стабилността и възможностите, които заслужават децата (и на които имат право).

„Ученето е глътка въздух, то осигурява сигурност и предвидимост за децата, засегнати от конфликти в краткосрочен план, но освен това то е и инвестиция в бъдещото развитие на обществата в дългосрочен план. И въпреки това инвестициите в образование не отговарят на реалността на нестабилния свят, в който живеем – и за да ги адресираме, трябва да осигурим по-големи и по-предвидими инвестиции за образование в извънредни ситуации“ – допълни Бурни.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

За повече информация:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации в УНИЦЕФ България  
Тел.: 02/9696207
E-mail: jtzocheva@unicef.org  

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Най-големият урок в света

03.09.2015 in Проекти

Най-големият урок в света вдъхновява младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.