УНИЦЕФ: Новите случаи на заразяване със СПИН сред юношите се очаква да се повишат с 60% до 2030 година, ако напредъкът спре

01.12.2016 11:37

 

Необходими са незабавни действия, за да се подобри превенцията и лечението сред младите хора 

Ню Йорк/Йоханесбург 1 декември 2016 – Новите случаи на заразяване със СПИН сред юношите се очаква да се повишат от 250 000 през 2015 до близо 400 000 годишно през 2030, ако напредъкът за достигането на юношите не продължи - това са данни от нов доклад на УНИЦЕФ, публикуван днес.

„Светът е постигнал забележителен успех в глобалното усилие да се изкорени СПИН, но краят на битката все още е далеч – особено за децата и юношите. На всеки 2 минути още един юноша, по-често момиче – ще бъде заразено с ХИВ. Ако искаме да изкореним СПИН-а, трябва да преразгледаме спешността, която заслужава този въпрос и да удвоим нашите усилия, за да достигнем всяко дете и всеки възрастен.“, това заяви Антъни Лейк, изпълнителният директор на УНИЦЕФ.

СПИН остава водещата причина за смърт сред юношите, застрашавайки живота на 41 000 юноши на възраст между 10 и 19 години през 2015г. – данните са от седмия доклад за постиженията за децата и СПИН: За всяко дете: живот без СПИН.

Докладът предлага стратегии за повишаване на напредъка в областта на превенцията на ХИВ сред юношите и лечението на онези, които вече са инфектирани. Това включва:

:: Инвестиции в иновации, включително в местни интервенции за превенция и лечение;
:: Подобряване на събираемостта на данни;
:: Край на дискриминацията на основа пол, включително насилието на полов признак и борба със стигмата;
:: Приоритизиране на усилията за адресиране на уязвимостта на юношите, чрез осигуряване на комбинация от превенция, профилактика на заразяването, финансови инвестиции и сексуално образование.

В световен мащаб има близо 2 милиона юноши на възраст между 10 и 19 години, които живеят с вируса на ХИВ през 2015 г. В Субсахарска Африка, регионът най-силно засегнат от ХИВ, три на всеки четири нови случаи на заразяване, сред юношите на възраст 15-19 г., са случаи на заразяване сред момичетата. 

Други открития от доклада са:
- Забележителен напредък е достигнат в превенцията на предаване на ХИВ от майка на дете. В световен мащаб 1,6 милиона нови инфекции сред децата са били предотвратени между 2000 и 2015 г.  
- 1 100 000 деца, юноши и жени са новите случаи на заразяване през 2015 г.  
- Децата, живеещи със ХИВ, на възраст от 0 до 4 г., се сблъскват с най-висок риск от смърт, причинена от СПИН, в сравнение с всички останали възрастови групи, катомного често се диагностицират и лекуват твърде късно. На само половината от бебетата, родени от ХИВ позитивни майки, се прави тест за ХИВ в първите два месеца от живота им. Четири години е средната възраст, на която започва лечението на децата, заразени с вируса на ХИВ от майката, живеещи в Субсахарска Африка.

Независимо от прогреса, постигнат в предотвратяването на новите инфекции и намаляването на смъртността, финансирането на действията за бирба със СПИН е намаляло от 2014 година насам, предупреди УНИЦЕФ. 

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,     
Tel: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

Осъдено детство? Справедливост за всяко дете

28.09.2016 in Проекти

УНИЦЕФ и Нова Броудкастинг Груп стартират съвместна информационна и застъпническа кампания за правата на децата в ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.