УНИЦЕФ: Нужно е да превърнем обещанията на световните лидери в реални действия

25.09.2015 11:14

 

Изявление на Антъни Лейк, Изпълнителен директор на Детския фонд на ООН –

по повод приемането на Глобалните цели за устойчиво развитие

НЮ ЙОРК, 25 септември 2015 г. – „Днешното дългоочаквано решение на световните лидери бележи края на един процес и началото на друг – това е решимостта да превърнем поетите ангажименти в реално действие!

Да, ние ще измерваме напредъка – чрез статистика; но истинското мерило ще бъде всяко дете да е избавено от бедността; всяка майка да оцелява след раждане; да няма повече нито едно момиче, което губи детството си поради ранен брак. 

Когато помагаме на децата в най-неравностойно положение ДНЕС – като им осигуряваме справедлив шанс в живота - ние всъщност помагаме да се разкъсат оковите на крайната бедност УТРЕ!“

Декларацията на световните лидери, преведена на български език, можете да прочетете тук

За Глобалните цели за устойчиво развитие:   
Целите за устойчиво развитие представляват най-амбициозният глобален план за действие, с който световните лидери някога са се ангажирали, вкл. и България. Те предвиждат елиминиране на крайната бедност и глада до 2030 г., осигуряване на качествено образование за всички през целия живот, опазване на планетата и насърчаване на мирни и приобщаващи общества. Целите надграждат ангажиментите към децата, свързани с благосъстояние, хранене, здраве, равенството между половете, водоснабдяване и канализация – съдържащи се в предшествениците им: Целите на хилядолетието за развитие (които изтичат в края на 2015 г.). Приетите днес Цели за устойчиво развитие включват и нови задачи за защита на децата, образованието в ранна детска възраст, както и намаляване на неравенството. 

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България,  
Мобилен тел.: 0888 40 63 83  
E-mail: ispasov@unicef.org

Най-големият урок в света

03.09.2015 in Проекти

Най-големият урок в света вдъхновява младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.