УНИЦЕФ: Подготовка и подкрепа за учителите са необходими, за да има успешно приобщаващо образование

28.03.2017 12:40

 

Събитието е част от инициативата на УНИЦЕФ „Заедно от детската градина“, която цели създаване на приобщаваща среда за всички деца още от детската градина 

София, 28 март 2016 – Днес се проведе  кръгла маса на тема „Подготовка и подкрепа за учителите за приобщаващо образование“, реализирана с подкрепата на УНИЦЕФ и Министерството на образованието. Целта на срещата бе обмяна на опит и изграждане на общо разбиране за необходимостта от допълнителна подготовка на учителите за приобщаващо образование. Събитието е част от инициативата на УНИЦЕФ „Заедно от детската градина“, която цели създаване на приобщаваща среда за всички деца още от детската градина.

Участие в дискусията взеха Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, д-р Жералдин Сканлън, консултант приобщаващо образование към УНИЦЕФ и преподавател в Университет Дъблин Сити, Жералдин Френч, ръководител програма „Ранно образование“ в Университет Дъблин Сити, доц. д-р Мария Трифонова, Институт за Изследване на населението и човека към БАН, представители на Министерство на образованието и науката, на водещи университети от цялата страна и на неправителствени организации.

„Правото на образование е основно човешко право на всяко дете – без значение на неговия етнос, националност, религия или социален статус – и то трябва да бъде безплатно. Днес повече от 17 000 деца със специални нужди посещават масови детски градини и училища в България. Въпреки това още хиляди деца остават извън образователната система или не могат да се възползват пълноценно от учебната програма. За да се осъществява на практика приобщаващото образование за всички деца - и в частност за децата със специфични нужди - е необходима промяна на социалните норми, политики и практики. Промяната изисква цялостна стратегия за предварително обучение и продължаващо професионално развитие, която да позволява на учителите ефективно да се справят с предизвикателствата на приобщаването, осигурявайки подкрепа за учене на всяко дете" – заяви Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ в България.

Кръглата маса бе организирана по повод изследване на нагласите на учителите в детските градини, поръчано от УНИЦЕФ и проведено от Българска академия на науките. Резултатите показват, че 72,6% от учителите подкрепят приобщаващото образование, като основа за напредъка на всяко дете. Според тях това може да се случи само, ако са налице необходимите ресурси, подготовка и продължаваща подкрепа.  Само половината от участниците смятат, че нямат необходимата професионална подготовка за приобщаващо образование. Другите пречки пред реализиране на приобщаващото образование, идентифицирани от учителите, са големият брой деца в групите, недостатъчната подкрепа от страна на специалистите-психолози, логопеди и др., както и страхът, че децата няма да бъдат приети от другите деца и родители.

Участниците в кръглата маса се обединиха около разбирането, че учителите, техните знания, нагласи и умения имат ключова роля за успеха на приобщаващо образование и трябва да бъдат предприети решения в тази насока. Обсъжданията подчертаха необходимостта от засилване подкрепата за учителите и ролята на университетите в тази насока.

Инициативата „Заедно от детската градина“ се превежда в партньорство с Министерство на образованието и bTV, и е подкрепена от хиляди дарители от България, които вярват, че всички деца имат право да растат и учат заедно още от детската градина.  Тази амбициозна инициатива се стреми да повиши капацитета на повече от 35 детски градини в цялата страна.

Защо е важно приобщаващото образование?

За приобщаващото образование в България: Концепцията за приобщаващо образование в България се въвежда за първи път в закона за предучилищното и училищното образование (приет 2015 г.). То е задължително и се отнася за всички деца. Държавният образователен стандарт за приобщаващото образование (приет 2016 г.) ясно определя ролите на различни специалисти по отношение на оценка на индивидуалните нужди, планиране и предоставяне на подкрепа за деца в риск, талантливи деца, както и допълнителна подкрепа за деца с увреждания.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България, 
Tел. 02/9696208  
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

 

 

Най-големият урок в света

03.09.2015 in Проекти

Най-големият урок в света вдъхновява младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво ...

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.