УНИЦЕФ: Повече от половин милиард „непреброени“ деца живеят в държави, които не са в състояние да измерят напредъка по Целите за устойчиво развитие

07.03.2018 17:40

 

Последните данни показват, че повече от половин милиард деца живеят в страни, където напредъкът за постигане на Целите за устойчиво развитие е затруднен 

 

Ню Йорк, 7 март 2018 г. - Ранната оценка на напредъка към постигането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) потвърждава тревожната липса на данни в 64 страни, както и недостатъчният напредък в още 37 страни, където данните могат да бъдат проследени. 

Докладът на УНИЦЕФ „Напредък за децата в ерата на Целите за устойчиво развитие“ е първият тематичен доклад, оценяващ постиженията за изпълнение на глобалните цели (ЦУР), които засягат децата и младите хора. Докладът предупреждава, че 520 милиона деца живеят в страни, в които липсват данни за най-малко две трети от показателите за ЦУР, свързани с детето, или липсват достатъчно данни, за да се оцени техният прогрес. 

Когато са налице достатъчно данни, мащабът на предизвикателството пред осъществяването на Целите е стряскащ. Докладът предупреждава, че 650 милиона деца живеят в страни, в които най-малко две трети от ЦУР няма да бъдат постигнати без ускорен напредък. Всъщност в тези страни до 2030 г. може да има много повече деца с мрачно бъдеще отколкото в момента. 

„Повече от половината от децата в света живеят в страни, в които или не можем да проследим прогреса на ЦУР, а там където можем, липсва напредък. Светът трябва да поднови ангажимента си за постигане на ЦУР, като започне с подновен ангажимент за измерването на напредъка по постигането на Целите.“, каза Лорънс Чанди, директор отдел „Данни, изследвания и политики в УНИЦЕФ. 

Докладът отчита напредъка в пет измерения относно правата на децата: здраве, обучение, защита от насилие и експлоатация, безопасна среда и равни възможности. Докладът оценява колко далеч от поставените цели се намира светът към момента. 

Прогнозите показват, че между днешна дата и 2030 г .: 

• допълнително 10 милиона деца ще умрат вследствие предотвратими причини преди 5-ия си рожден ден; 

• 31 милиона деца ще имат забавяне в растежа поради липса на подходящо хранене; 

• 22 милиона деца ще пропуснат предучилищното образование; 

• 150 милиона момичета ще се оженят преди 18-ия си рожден ден; 

• 670 милиона души, много от които деца, все още няма да имат достъп до питейна вода. 

„Преди две години светът се обедини около амбициозния дневен ред, който да даде на всяко дете най-добрия шанс в живота, като се ръководи от най-модерни методи за анализ на данните. И все пак, това, което изчерпателно разкрива докладът за напредъка по изпълнението на Целите е липсата на данни. Повечето държави нямат информация, дори да преценят дали са на прав път или не. Децата по целия свят разчитат на нас, а ние дори не можем да ги преброим.“, каза Чанди. 

Докладът призовава за подновяване на усилията за справяне с недостига на данни в световен мащаб, като същевременно признава, че е нужно време и инвестиции за развиване на качествени национални статистически институции и капацитет. В доклада се посочват три принципа, които да подкрепят тази работа: 

• Изграждане на качествени системите за оценка на предоставяните услуги, независимо дали в здравеопазването или образованието, социалните услуги или граничния контрол; 

• Систематични и координирани усилия, за да се гарантира, че всички страни имат минимално покритие на данните за децата, независимо от техните ресурси и възможности; 

• Създаване на по-силни общи норми относно данните за децата, включително общи подходи за измерване на възникващи заплахи пред децата, улавяне на „непреброени“ деца и споделяне на данни, които да улеснят установяването на уязвими деца, като същевременно се защитава неприкосновеността на децата. 

Въпреки че всяко правителство в крайна сметка е отговорно да генерира данни, с които ще определя и измерва постигането на целите, международната общност има задължението да си сътрудничи със страните, за да се увери, че Целите ще бъдат постигнати. 

Бележки към редакторите:
От 44-те индикатора, свързани с 9 Цели за устойчиво развитие, специфични за децата, бяха оценени 39 с налични данни и напредък. Средно 75-80% от индикаторите в страните имат недостатъчни данни или показват недостатъчен напредък.

Report Microsite
Full Report
Executive Summary
Interactive Dashboard
Global Press Release
Mini Social Media Kit

За УНИЦЕФ 
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме. 

За повече информация: 
Отдел Комуникации  
УНИЦЕФ България   
Тел.: 02/9696208  
www.unicef.bg

 

 

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ: Най-уязвимите деца в България имат нужда от твоята подкрепа

31.05.2017 in Проекти

На 1 юни, Денят на детето, Детският фонд на ООН стартира дарителска ...

УНИЦЕФ: Да чуем гласа на младежите!

25.09.2017 in Проекти

Една от ключовите теми е признаването на юношеството като удивително време за учене и опит, развитие и изразяване на ...

Световен ден на детето, #ЗаВсякоДете

16.11.2017 in Проекти

#СветовнияДенНаДетето е послание към децата, от децата – за по-добро бъдеще за всяко дете. ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.