УНИЦЕФ: Ранните моменти са от значение за развитието на детския мозък

10.01.2017 17:25

 

#ЯжИграйОбичай  
#EarlyMomentsMatter #EatPlayLove

Женева/ Ню Йорк, 10 януари 2017 - днес УНИЦЕФ стартира #EarlyMomentsMatters (#РаннитеМоментисаотЗначение), нова кампания, подкрепена от Фондация “LEGO”, с цел повишаване на информираността за важността на първите 1000 в живота на всяко дете, и влиянието, което тези ранни преживявания оказват върху развитието на мозъка.

В периода на тази „златна възможност“, мозъчните клетки могат да образуват до 1000 нови невронни връзки всяка секунда - което се случва само веднъж в живота. Тези връзки са основополагащи за развитието на мозъчните функции и ученето и служат като база за бъдещото здраве и благосъстояние на детето. Липсата на подходяща грижа - което включва здравословна храна, стимулиране, любов и закрила от стрес и насилие - може да възпрепятства развитието на тези изключително важни връзки. 

За субтитри на български език натиснете CC (долу вляво на прозореца).

Кампанията започва с посланието #EatPlayLove (#ЯжИграйОбичай) – дигитална инициатива, която запознава с факти за развитието на детския мозък. Тя е насочена към родителите и всички, които имат отношение към грижата за децата. #EatPlayLove - дигиталните материали обясняват научните данни за развитието на мозъка  по лесен, достъпен и визуално-привлекателен начин. А целта им е да насърчат родителите и онези, които се грижат за децата, да продължават да се възползват от този изключително важен за развитието на детето период.

За субтитри на български език натиснете CC (долу вляво на прозореца). 

Ангажирането на семействата има за цел и да акцентира върху необходимостта от качествени и достъпни инвестиции в подкрепа на ранното детско развитие, като убеди правителствата да инвестират в програми, които са насочени към най-уязвимите деца.

Според наскоро публикувани материали на медицинското списание  „Лансет“, близо 250 милиона деца в развиващите се страни са поставени в риск да не развият своя потенциал, поради хронично недохранване или бедност. Но необходимостта от повече инвестиции и действия в подкрепа на ранното детско развитие не е ограниченa само до страните с ниски доходи. Най-уязвимите деца, които живеят в страните със средни и високи доходи, също са в риск. УНИЦЕФ има доказателства за други милиони деца, които прекарват тези първи – формиращи години от живота си - израствайки в небезопасна и лишена от подходящи стимули среда, което поставя тяхното познавателно, социално и емоционално развитие в риск.

Инвестициите в ранното детско развитие са един от най-евтините начини за гарантиране възможността всяко дете да развие своя пълен потенциал – засилвайки възможностите им за учене в училище, и по-късно в живота – да се реализират на пазара на труда. Това е зависимост, която е от особено значение за децата, живеещи в бедност. Резултатите от 20-годишно изследване показват, че уязвимите деца, които са били включени в качествени програми за ранно детско развитие, в последствие печелят 25% повече като възрастни, в сравнение с уязвими деца, които не са били включени в подобен тип програми.  

Ранната интервенция, която осигурява подкрепа за ранното детско развитие, като например програмата „Грижа за детското развитие“, включваща обучение на медицински лица, които да запознават семействата със значението на играта и важността й за формирането на детския мозък и цялостното здравословно развитие на детето. Тази програма струва по-малко от 50 цента на глава от населението за година, когато е интегрирана в съществуващи здравни услуги.  

УНИЦЕФ апелира към правителствата да повишат инвестициите в ранното детско развитие, да разширят здравните и социални услуги, които да обхващат малките деца и да засилят подкрепящите услуги за родители и лицата, които имат отношение към отглеждането на децата.

Тази кампания е част от широката кампания за Ранно детско развитие на УНИЦЕФ, подкрепена от Фондация H&M, Фондация Конрад и Хилтън, Алекс и Ани и Фондация IKEA. 

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,     
Tel: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Проекти

На 23 ноември, от 20:30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Има деца, които не мечтаят за играчки

06.12.2013 in Проекти

Дядо Коледа е безсилен да изпълни желанията им ...

Да превърнем невидимото във видимо

07.03.2014 in Проекти

Кампания срещу насилието над ...

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

Някои деца не мечтаят за играчки, а за грижа, обич и закрила

16.12.2016 in Проекти

Заедно носим надежда за по-добро бъдеще за децата в неравностойно ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.