УНИЦЕФ / СЗО: Нов план за справяне с пневмонията и диарията може да спаси 2 милиона деца годишно.

12.04.2013 10:34

Женева / Вашингтон, 12 април 2013 г. - нов глобален план за действие, който стартира днес от УНИЦЕФ и Световната здравна организация (СЗО) има потенциал да спаси до 2 милиона деца всяка година от смъртните случаи, причинени от пневмония и диария, едни от водещите причини за смъртта на децата под петгодишна възраст в световен мащаб.

Интегриран план за действие за превенция и контрол на пневмонията и диарията призовава за по-тясно интегриране на усилията за предотвратяване и лечение на тези две заболявания и поставя амбициозни цели за намаляване на смъртността и повишаване на нивата на достъпа на децата до животоспасяващи интервенции.

"Твърде често, стратегиите за справяне с пневмонията и диарията, вървят паралелно", казва д-р Елизабет Мейсън, директор на здравето на майките, новородените, деца и юноши, в СЗО. "Но както страни като Бангладеш, Камбоджа, Етиопия, Малави, Пакистан и Танзания вече показват, необходими са здрав смисъл и здрава икономическа логика за по-тясно интегриране на тези стратегии."

Много фактори допринасят за тези две условия, така че нито една интервенция не може ефективно да предотврати лечение или контрол на пневмония или диария. Въпреки това по-богатите страни са показали, че редица елементи са от ключово значение за намаляване на инфекциите и смъртните случаи от двете заболявания. Например, добро хранене и чиста околна среда, защита на децата от пневмония и диария. Въвеждат се нови ваксини за защита на децата от тези заболявания. Добър достъп до здравни услуги и правилни лекарства, които да гарантират, че децата ще получат лечението, от което се нуждаят. Но много от съществуващите усилия за справяне с пневмония и диария в страните с ниски и средни доходи все още трябва да се възползват от тези общи елементи.

"Това е въпрос на собствения капитал. Бедните деца в страните с ниски доходи са с най-голям риск от смърт от пневмония или диария, но много по-малко вероятно е те да получит интервенциите, от които се нуждаят", казва д-р Мики Чопра, глобален ръководител на здравните програми на УНИЦЕФ.

"Ние знаем какво да правим. Ако в 75-те страни с най-висок процент на смъртни случаи, се прилага за цялото население същото покритие на основни интервенции, от които сега се ползват едва 20% от най-богатите домакинства, ние може да предотвратим смъртта на 2 милиона деца, дори веднага след 2015, крайният срок за Целите на хилядолетието за развитие ", допълва д-р Чопра.

Новият план за действие на СЗО и УНИЦЕФ определя ясни цели за света, за да постигне до 2025 г.: 75% намаление на честотата на случаи с тежка пневмония и диария от нивата през 2010 година сред децата под петгодишна възраст, както и пълно елиминиране на смъртните случаи от двете заболявания в една и съща възрастова група. Той също така има за цел 40% намаляване на глобалния брой на деца под петгодишна възраст, които са закърнели.

Целите на плана за действие са значително по-високи от сегашните нива. Планът призовава 90 на сто от всички деца да имат достъп до антибиотици за пневмония и устни соли за рехидратация за диария, от сегашните нива от 31 и 35% съответно. Като междинна цел, най-малко половината от всички деца под шест месеца трябва да бъдат на изключително кърмене, само с майчино мляко, срещу нива от 2012 година, които са 39 на сто. Всички деца трябва да имат достъп до подобрена канализация и чиста питейна вода, съответно от 63 и 89 %, както и въз основа на вече добрия напредък в някои страни при въвеждането на нови ваксини срещу пневмококови бактерии и ротавируси, целта е да се покрият 90% до целевата дата.

Планът за действие призовава правителствата и другите заинтересовани страни приоритетно  да инвестират в най-бедните групи от населението с достъп до услуги за предотвратяване и лечение на пневмония и диария. Близо 90 на сто от смъртните случаи при деца поради пневмония и диария в момента се случват в Субсахарска Африка и Южна Азия.

Планът за действие идва в момент, когато световната общност засили ангажимента си към Целите на хилядолетието за развитие в областта на здравеопазването, включително за намаляване на детската смъртност. Те включват инициативата на генералния секретар на Организацията на обединените нации Бан Ки-Мун „Всяка жена, всяко дете“ и в рамките на това „Оцеляване на децата: Подновено Обещание“, глобалното движение, ръководено от УНИЦЕФ, чрез което повече от 170 държави са поели ангажимент да се сложи край на всички предотвратими смъртни случаи на деца до 2035.

Мащабирането и усъвършенстването на съществуващите усилия за защита на децата от диария и пневмония и третирането на децата по подходящ начин, когато са засегнати, по-добра координация между съществуващите програми и широк кръг от участници, включително в общността и частния сектор, ще бъдат от ключово значение. Усилията трябва да бъдат устойчиви в дългосрочен план.

За СЗО

СЗО е управляващ и координиращ орган за здраве в рамките на системата на ООН. Той е отговорен за осигуряване на водеща роля по въпросите на здравето в световен мащаб, формирането на дневния ред за изследвания в областта на здравеопазването, определяне на норми и стандарти, посочване на политики, основани на доказателствата, осигуряване на техническа помощ на страните и мониторинг и оценка на здравните тенденции. За повече информация за СЗО: www.who.int

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии, за да помогне на в оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ на детското здравеопазване и пълноценното хранене, добро водоснабдяване и канализация, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и защитата на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства. За повече информация за УНИЦЕФ: http://www.unicef.bg

За повече информация:

СЗО:

Fadéla Chaib (Geneva): Tel: +41 22 791 3228, Mobile: +41 79 475 5556, chaibf@who.int

УНИЦЕФ:

Marixie Mercado (Geneva): Tel: +41 22 909 5716, Mobile: +41 79 756 7703, mmercado@unicef.org

Rita Ann Wallace (New York): Tel: +1 212 326 7586, Mobile: +1 917 213 4034, rwallace@unicef.org 

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.