УНИЦЕФ: Сега е моментът да се провери дали Европа е място за деца, място за всички деца, без значение от къде идват, без значение кои са те

05.04.2016 15:57

 

"Кризата с бежанците и мигранти е сложна и многостранна - ​​за УНИЦЕФ е преди всичко криза за децата"

Това заяви Мари-Пиер Поарие, регионален директор на UNICEF за Централна и Източна Европа и страните от ОНД и специалнен координатор за бежанско-мигрантската криза в Европа

Новата стратегия за правата на детето на Съвета на Европа идва в най-подходящия момент. Както никога досега в най-новата история на Европа, е необходимо и наложително да се поднови ангажиментът към правата на детето. Сега е време да се провери дали Европа е място за деца, място за всички деца, без значение от къде идват, без значение кои са те.

Със значителни потоци от хора, които пристигат в Европа т.нар. бежанска и мигрантска криза, ние като европейци, бяхме вдъхновени от духа на солидарност, състрадание и ангажимент от страна на обикновените хора от остров Лесбос и улиците на Берлин. Но е имало моменти, с които не може да сме горди, когато сме ставали свидетели на въздействието върху децата от внезапни и непредвидими затваряния на границите, или споразумения, които не слагат децата на първо място, а обществените нагласи на отхвърляне и страх.

Тази криза е сложна и многостранна - ​​за УНИЦЕФ е преди всичко криза за децата. Децата вече са 40% от бежанците и мигрантите, които пристигат в Европа, в сравнение с един на всеки десет през юни 2015г.

Затова, УНИЦЕФ призовава за подход, който защитава всички деца, бежанци и мигранти. Отговор, който поставя най-добрите интереси на детето на първо място. Добрите политики за децата бежанци и мигранти са добри политики за всички деца. Те са добри политики за всички - те са добри политики за Европа.

За да стане това, ние се набляга на тези пет точки:

1. На всяка стъпка от пътя, независимо дали децата са в движение или блокирани, правото на всяко дете на международна закрила трябва да се спазва, като на първо място е най-добрият интерес на всяко дете, включително за решения, свързани с „връщане“. УНИЦЕФ ще продължи да следи отблизо политики, практики, промени в националното законодателство, споразуменията и тяхното прилагане, сигнализирайки при неспазване на Конвенцията за правата на детето.

2. Деца и семейства, бежанци и мигранти, не трябва да бъдат затваряни само заради статуса им на мигранти. Бягството от война и търсенето на спасение никога не е престъпление.

3. Мерките за граничен контрол трябва да вървят ръка за ръка със съблюдаването на правата на детето. Когато се затварят граници и не съществуват безопасни и законни алтернативи, деца остават блокирани на открито, изложени на риск за здравето и лесни мишени за контрабандисти и трафиканти. За да защити и да се грижи за всички деца, независимо дали са блокирани или в движение, УНИЦЕФ ще разшири услугата „сини точки“ (центрове за закрила на деца и семейства, бежанци и мигранти), включително пространства за децата за игра и психологическа подкрепа; пространства майката и бебе (за кърмене и предоставяне на топли дрехи за бебета); услуги за консултиране и на тийнейджъри, както и места, където да зередат своите телефони и да си взаимодействат в безопасност. В страни, където децата са блокирани за по-дълги периоди, Гърция например, ние поставяме на мястото разширен набор от основни услуги, като например спешни ваксинации и образование.

4. Ние приветстваме и подкрепяме усилията на страните за укрепване на системите за закрила на детето, които са пределно натоварени поради тази криза. Въпреки това, ние можем и трябва да направим много повече - Омбудсманът за децата трябва да бъде напълно обезпечен; няма достатъчно настойници и социални работници, които са достъпни за децата. Ние знаем, че ресурсите са ограничени. Следователно, за да се осъществи това, трябва да бъдат отделени повече финансови ресурси за децата на регионално, национално и местно ниво, за да подпомогнат усилията на националните правителства.

Ние УНИЦЕФ, виждаме, че в подкрепа на децата бежанци и мигранти е възможност за трансформиране на нашите общества.

5. Новата стратегия на Съвета на Европа, с ангажимента си за приятелско към детето правосъдие; за премахване на насилието срещу деца; за насърчаване на детското участие; за даване на приоритет на равенството в правата на всички деца, е много добре дошъл инструмент за всички нас, за да изпълним нашето задължение за гарантиране правата на децата и недопускане на дискриминация.

Дължим го на децата, живеещи в този нов етап в европейската история. Трябва да насърчаваме култура на толерантност и кураж и да осъждаме актовете на разделение и изолация.

Нека се обединим за Европа, която е подходящо място за деца, за всички деца, навсякъде в Европа.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
Teл: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Осъдени без детство

15.04.2014 in Проекти

Изпрати SMS на 1021 и дари еднократно 2 ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.