УНИЦЕФ: Суровото време и ограниченията по границите са нов удар върху децата бежанци и мигранти

02.12.2015 13:13

 

От началото на 2015 г. до ноември, повече от 876 000 души, пътуващи през Средиземно море, са достигнали европейските брегове

Женева, 1 декември 2015 – Непредвидимите ограничения по границите и суровото време усложняват обстановката и водят до нови предизвикателства за децата и жените бежанци и мигранти, които вече съставляват повече от половината от всички пристигащи по море.

От началото на 2015 г. до ноември, повече от 876 000 души, пътуващи през Средиземно море, са достигнали европейските брегове. От лятото на тази година броят на децата и жените продължава да расте. През юни 27 % са деца и жени, а през ноември техния брой нараства до 52% от всички пристигащи (данни на гръцката полиция и ВКБООН).

За да минимизира бъдещите рискове и страдание, УНИЦЕФ разработва програми за подготовка за зимата и планове за действие, които да отговорят на бързо променящата се ситуация.

„Досега зимата в Европа е мека, но времето се променя. Най-големият ни страх сега е, че суровото зимно време и непредвидимите гранични ограничения ще оставят хиляди деца в капан или в риск от грип и респираторни заболявания. Топлите дрехи, шаловете и бебешките чорапи не са достатъчни. Децата, тръгнали на път са преживели война, трудности и лишения, сега те се нуждаят от стабилност, защита и подкрепа.“, каза Мари Пиер Поарие, специален координатор на УНИЦЕФ по въпросите на бежанската и мигрантска криза в Европа.

УНИЦЕФ вече започна да раздава зимни дрехи, обувки за децата, одяла и хигиенни принадлежности, заедно с оборудване за влагоизолация и отопление във всички защитени пространства за деца, подкрепени от УНИЦЕФ, в страните с най-голям брой деца, тръгнали на път: Хърватия, Бившата югославска република Македония, Сърбия, а скоро и Словения и Гърция.

В рамките на плановете за зимата УНИЦЕФ предприе мерки, които да отговорят на належащите нужди на децата и жените, както и на внезапните промени в модела на мигрантските пътища в Албания, Босна и Херцеговина, България, Черна Гора, Румъния и Косово (UNSCR 1244).

УНИЦЕФ работи с ВКБООН и Червения кръст, за да обедини мрежите от защитени пространства за деца и зоните за майки и бебета в Центрове за подкрепа на деца и семейства, които да асистират и да подкрепят децата и хората, които се грижат за тях с набор от мерки като правна помощ и възстановяване на семейните връзки.

За УНИЦЕФ:     
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:    
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,    
тел.: 02/9696207,    
E-mail: jtzocheva@unicef.org

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.