УНИЦЕФ чества 70 години неуморна работа за най-уязвимите деца в света

09.12.2016 14:13

 

Най-голямата организация в полза на децата в света е създадена на 11 декември 1946 г., за помoгне и да донесе надежда на децата, страдащи от последиците от Втората световна война

НЮ ЙОРК, 11 декември, 2016 - На 70-годишнината от основаването си, УНИЦЕФ отбелязва огромния напредък, постигнат за децата по света - и подновява призива си за спешни действия, за да бъдат достигнати милиони деца, чийто живот и бъдеще са застрашени от конфликт, криза, бедност, неравенство и дискриминация.

„УНИЦЕФ е основана след Втората световна война, за да донесе помощ и надежда на всички деца в риск или в нужда - без значение в коя страна живеят или каква роля тази страна е играла във войната. Нашата мисия е не по-малко спешна и универсална днес. С толкова много деца по света в нужда, ние се ангажираме да постигнем резултати за всяко дете.“, каза Антъни Лейк, изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

Организацията е създадена от Общото събрание на ООН, за да се помогне на децата в следвоенна Европа, Китай и Близкия изток. Финансирана изцяло от доброволни вноски от правителства, гражданското общество, частния сектор и граждани, тя бързо разширява обхвата си и от 1955 г. работи за децата в повече от 90 страни.

Днес УНИЦЕФ е най-голямата организация в света в полза на децата, която работи с партньори в 190 държави и с усилията на 13 000 души национален и международен персонал, за да бъде достигнато всяко дете.

Неуморната работа на УНИЦЕФ в най-трудните места в света е помогнала за постигането на забележителен напредък за децата през последните десетилетия. Броят на децата, които умират преди своя пети рожден ден е намалял наполовина в последните 25 години. Стотици милиони деца са били измъкнати от бедността. Делът на децата в начална училищна възраст, които не са в училище, е намалял с повече от 40 % от 1990 г. насам.

• През 1940 г. УНИЦЕФ предоставя спешна помощ за хранене, главно под формата на мляко, за децата в следвоенна Европа. През 2015 г. организацията и нейните партньори, са подпомогнали 2,9 милиона деца в световен мащаб, страдащи от тежко недохранване.

• През 1950 г. УНИЦЕФ проведе първите си кампании за имунизация срещу заболявания като туберкулоза и фрамбезия. През 2015 г. организацията е осигурила 2,8 милиарда дози ваксини и заедно със своите партньори помага за защитата от редица смъртоносни болести на 45 % от децата под 5-годишна възраст в световен мащаб.

• През 1953 г. УНИЦЕФ стартира своите първи програми  за чиста вода и адекватни санитарни и хигиенни условия. Между 1990 г. и 2015 г., 2,6 милиарда души са получили достъп до подобрени източници на питейна вода, а 2,1 милиарда са получили достъп до подобрени санитарни съоръжения.

• През 1961 г. УНИЦЕФ разширява своя програмен фокус и включва образованието на децата. През 2015 г. УНИЦЕФ и партньори осигуряват на 7,5 милиона деца, на възраст от 3 до 18 г., достъп до формално или неформално основно образование.

• През 1989 г. Общото събрание на ООН приема Конвенцията за правата на детето, която посочва, че всички деца трябва да се регистрират при раждане, за да се установи самоличността им по силата на закона, като по този начин да се защитят правата им. През 2015 г. УНИЦЕФ подпомага регистрацията на повече от 9,7 милиона новородени в 54 страни.

• През 1998 г. УНИЦЕФ става един от основателите на инициативата Roll Back Malaria Partnership в подкрепа на лечението и изследванията за малария, като разширява и мерките за превенция, като например дълготрайно третирани срещу инсектициди мрежи за легла. През 2015 г. УНИЦЕФ доставя 22,3 милиона мрежи за легла за защита на децата и семействата в 30 страни.

• От основаването си, УНИЦЕФ е отговорил на хиляди хуманитарни кризи, засягащи деца. През 2015 г. УНИЦЕФ и партньори ваксинират 11.3 милиона деца срещу морбили в страни, засегнати от болестта; осигуряват на 4 милиона деца в извънредни ситуации достъп до формално или неформално основно образование; оказват психо-социална подкрепа за 2 милиона деца, попаднали в зони на конфликти и природни бедствия.

Въпреки този впечатляващ напредък, все още милиони деца са изолирани, защото живеят в бедност или в трудно достъпните общности, поради техния пол, раса, религия, етническа група, или защото са с увреждане. Близо 250 милиона деца растат в страни, засегнати от конфликти, а близо 50 милиона деца са били изселени от домовете си.

„Визията на УНИЦЕФ за следващите 70 години, е един свят, в който работата ни вече не е необходима - свят, в който за всяко дете има здраве, безопасност, образование, грижа и закрила... и всички деца могат да се възползват максимално от потенциала си. Това е най-правилното нещо и най-сигурният път към по-добро бъдеще за всички нас.“, каза Лейк.

Бележки към редакторите:  
Отбелязването на 70-годишнина на УНИЦЕФ включва:
• Публикуване на една нова книга - За всяко дете, надежда: УНИЦЕФ@70 1946-2016, която улавя 70 години от работата на организацията за най-уязвимите деца;  
• Слагане на началото на нова глобална институционална идентичност в концептуалната рамка, УНИЦЕФ за всяко дете, която подчертава универсалността на мандата на УНИЦЕФ и спешната необходимост да се достигне до най-уязвимите и изолирани децата; 
• Стартирането на новия глобален уеб сайт на УНИЦЕФ www.unicef.org

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,     
Tel: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

Осъдено детство? Справедливост за всяко дете

28.09.2016 in Проекти

УНИЦЕФ и Нова Броудкастинг Груп стартират съвместна информационна и застъпническа кампания за правата на децата в ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.