УНИЦЕФ и Държавната агенция за бежанците подписаха Меморандум за сътрудничество

03.11.2016 09:06

 

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България и Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), сключиха меморандум за разбирателство и сътрудничество. Той беше подписан от г-жа Петя Първанова, председател на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, и от г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България.

Основната цел на разбирателството и сътрудничеството между партньорите е защитата на правата на децата и жените, търсещи международна закрила в Република България с приоритет към:  
:: Предприемане на всички необходими мерки, за да се гарантират адекватни и безопасни условия за настаняване на децата и жените, търсещи международна закрила в Република България, в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците.
:: Развиване и укрепване на капацитета на Държавната агенция за бежанците за прилагане на международните стандарти за закрила на децата и въвеждането на добри практики за работа с деца и жени, търсещи международна закрила в Република България.  
:: Развиване и укрепване на капацитета на Държавната агенция за бежанците да мониторира и оценява прилагането на международните стандарти за закрила и да насърчава спазването на правата на децата и жените, търсещи международна закрила в Република България.

Меморандумът за сътрудничество е насочен по-специално към следните области:
:: Предоставяне на редовни обучения и насоки на служителите на Държавната агенция за бежанците за укрепване на техния капацитет за прилагането на международните и европейските стандарти за спазване и гарантиране на правата на децата и жените, търсещи международна закрила в Република България.
:: Създаване и пилотно прилагане на модели, механизми и практики за работа с деца, включително и с непридружени и разделени от своите семейства деца, търсещи международна закрила в Република България, свързани с настаняването им в подходящи места, съобразно нуждите им; стандарти за защита на здравето и безопасността; предоставяне на информация, консултации и превод; процедури за оценка на възрастта; рекреационни и обучителни дейности и др.).
:: Създаване, развиване и прилагане на механизми и инструменти за наблюдение  на ситуацията на децата и жените, търсещи международна закрила в Република България по отношение спазване на правата им.
::Повишаване на институционалния капацитет за редовно събиране, анализ и обмяна на данни за ситуацията на децата и жените, търсещи международна закрила в Република България.

Настоящият Меморандум се сключва на базата на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и УНИЦЕФ (обн. ДВ. Бр. 58 от 2005 г.) и в приложение на Плана за действие по Програмата в страната 2013 – 2017 година между правителството на Република България и УНИЦЕФ (обн. ДВ. бр. 94 от 2013 г.) – и цели да укрепи това сътрудничество чрез конкретни мерки за съдействие в посочените области.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:                             
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Тел: 02/9696208  
E-mail: jtzocheva@unicef.org

 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.