УНИЦЕФ и МВР подписаха Меморандум за сътрудничество

08.03.2016 17:17

 

 

София, 8 март, 2016 – Министерството на вътрешните работи на Република България и Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) сключиха Меморандум за сътрудничество. Той беше подписан от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи на Р България, г-жа Румяна Бъчварова, и от Представителя на УНИЦЕФ за България, г-жа Мария Хесус Конде. 

„Бих искала да благодаря на УНИЦЕФ за съпричастността и помощта, която ни оказва в една ключова за нас област, каквато е обезпечаването на най-добрата защита на правата на децата.  Това е особено важно понастоящем, когато, от една стана, се стремим да изградим  нов подход към проблемите на подрастващите, а от друга посрещаме бежански и миграционни потоци, в които децата са най-уязвимата група“, каза г-жа Бачварова. 

Меморандумът за сътрудничество е насочен по-специално към следните области:
:: Гарантиране на правата на децата, участващи в правни процедури и особено на децата, пострадали от или свидетели на престъпления или насилие и децата в конфликт със закона;
:: Гарантиране на правата на децата бежанци и мигранти, които подават молба за международна  закрила и/или преминават през България
:: Развиване и укрепване на капацитета на Министерството на вътрешните работи като един от компетентните органи съгласно Закона за закрила на детето.

„За УНИЦЕФ е важно, че високо се цени подкрепата, която осигуряваме на органите на МВР – чрез обучения и повишаване на знанията и уменията за гарантиране правата на децата. Полицаите са хората, които работят на първа линия и са в първи контакт с децата, особено най-уязвимите – децата в конфликт със закона, децата-жертви на насилие и децата мигранти и бежанци.“, каза г-жа Мария Хесус Конде по време на срещата.

Дългогодишното сътрудничество на Министерство на вътрешните работи и Детския фонд на ООН на национално и местно ниво е насочено към повишаване на капацитета и въвеждане на нови модели за взаимодействие, както и на иновативни за страната услуги за деца в конфликт със закона, деца-жертви и деца свидетели на престъпление. С подкрепата на УНИЦЕФ в няколко областите на страната вече се изпълняват пилотни проекти в тези насоки: чрез разкриването на Детски центрове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ за деца-свидетели и жертви на насилие – в Монтана, Шумен и София; чрез разкриването на Сини стаи за щадящо изслушване на деца-свидетели и жертви на насилие или престъпления в Сливен и Монтана; чрез разкриването на Комплекс от услуги за деца в конфликт със закона в Сливен.

Настоящият Меморандум се сключва на базата на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и УНИЦЕФ (обн. ДВ. Бр. 58 от 2005 г.) и в приложение на Плана за действие по Програмата в страната 2013 – 2017 година между правителството на Република България и УНИЦЕФ (обн. ДВ. бр. 94 от 2013 г.) – и цели да укрепи това сътрудничество чрез конкретни мерки за съдействие в посочените области.

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Tel: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

Чуй ме сега! Утре може да е късно.

01.06.2011 in Проекти

Ранното детско развитие включва цялата необходима подкрепа за детето от пренаталното му развитие до осмата му година, ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Виж ги. Чуй ги. Разкажи.

01.01.2009 in Проекти

ВИЖ ГИ макар раните, синините и следите от бой по мен да са невидими. Не ги показвам, защото близките ми ме научиха да ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Проекти

На 23 ноември, от 20:30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Осъдени без детство

15.04.2014 in Проекти

Изпрати SMS на 1021 и дари еднократно 2 ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.