УНИЦЕФ и Прокуратурата на Република България сключиха Меморандум за разбирателство

23.03.2015 15:22

     

  Снимка: Изслушване на дете в Синя стая

©UNICEF Bulgaria/2015/ Noorani

Целта на сътрудничеството е да се защитят по-ефективно правата на децата в страната и да се гарантира достъпът им до правосъдие

23 Март 2015 г. Детският фонд на ООН и Прокуратурата на Република България сключиха Меморандум за разбирателство, който цели сътрудничество за защита правата на децата и гарантиране на достъпа им до правосъдие. Това включва възможността на децата да получат справедлива, своевременна и ефективна правна защита, когато правата им са нарушени. Споразумението обхваща всички деца, участващи в различни видове правни процедури – сред тях са свидетелите или жертвите на престъпление или насилие; децата в конфликт със закона; децата-участници в административни и граждански производства. 

“Изцяло подкрепяме УНИЦЕФ в целта им да работят за справедлива и своевременна защита на правата на децата и гарантиран достъп до правосъдие. Разбира се, това трябва да бъде в рамките на закона. В този случай гражданският контрол ще донесе огромни ползи”, заяви Главният Прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров. 

Предвид факта, че децата, участващи в правни процедури, са особено уязвими, УНИЦЕФ и Прокуратурата на РБ ще си съдействат за развиване и укрепване на капацитета сред професионалната общност на прокурорите, които работят най-вече с деца-свидетели и жертви на престъпление или насилие, както и деца в конфликт със закона.

„Правосъдната система е създадена за възрастните. Тя отразява нагласите на обществото, че децата не са пълноправни притежатели на всички права, които имат възрастните – и това схващане трябва да се промени“, заяви г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България. 

Общото разбиране на УНИЦЕФ и Прокуратурата на РБ е, че специфичното уязвимо положение на децата – особено на жертвите и свидетелите на престъпление – изисква адаптирани и щадящи процедури, прилагани от специално обучени професионалисти. Това дава и основание сътрудничеството да започне с първото по рода си обучение.

За обучението:  
От 23 до 27 март ще се проведе първа фаза от обучението в рамките на споразумението между УНИЦЕФ и Прокуратурата на Република България. Това ще бъде обучение на обучители (20 прокурори от цялата страна) на тема  „Детско правосъдие и правосъдие за детето – програма за обучение на обучители в областта на прилагане и гарантиране на правата на децата, участващи в правни процедури“. Обучените прокурори на свой ред ще обучат още две групи прокурори (от 27 март до 2 април). Основната фаза на обучението ще бъде водена от г-жа Ингрид ван Велзен от Холандия, която има дългогодишен международен опит в системата на правосъдие за децата.

Защо е важно професионалистите в областта на правосъдието за деца (като прокурорите) да разбират детското развитие?   
Всяко дете е уникално, но етапите на детското развитие дават обща представа какви способности обикновено развиват децата на определена възраст. Ангажираните с правосъдието за деца професионалисти обаче трябва да знаят, че е възможно дете, което е в нова среда и/или е разстроено – например ако е преживяло или е станало свидетел на престъпление – да „регресира“ към по-ранен етап от развитието си. Това означава, че е възможно детето да не е в състояние да разбере дадена информация или да дава неточни отговори на въпроси, на които вероятно би могло да отговори при други, не толкова застрашаващи обстоятелства. Ето защо е важно ангажираните професионалисти (като прокурорите) да оценяват способностите и равнището на разбиране на всяко дете и да приспособяват начина си на общуване с детето към конкретната ситуация. Представяната информация и задаваните въпроси трябва да са съобразени със способностите на детето, за да се подсигурят надеждни показания и доказателства.

За насилието над деца:    
УНИЦЕФ подкрепя усилията на всички институции, които целят да се спре насилието над деца и да бъде осигурена адекватна подкрепа и грижа за пострадалите. Основен стремеж на УНИЦЕФ е да допринесе за трайно намаляване на случаите на насилие над деца; да развие обществена нетърпимост към тормоза и експлоатацията; да повиши капацитета на отговорните институции за предприемане на адекватни мерки за закрила на преживелите насилие, както и реакция спрямо извършителите. За целта УНИЦЕФ подкрепя повишаването на знанията и уменията в системата за закрила на детето и правосъдието. Това включва и подкрепа на прокурори за разпознаване на насилието, координирана и щадяща реакция спрямо потърпевшите и съответни мерки спрямо насилниците.

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България  
Тел. 0888 40 63 83, E-mail: ispasov@unicef.org

 

Да превърнем невидимото във видимо

07.03.2014 in Проекти

Кампания срещу насилието над ...

Осъдени без детство

15.04.2014 in Проекти

Изпрати SMS на 1021 и дари еднократно 2 ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.