УНИЦЕФ и ВКБООН приветстват политиката на ЕС в защита на децата бежанци и мигранти

12.04.2017 15:26

 

Децата не трябва да бъдат задържани по причини, свързани с имиграция, независимо от техния правен или мигрантски статус или този на техните родители 

Брюксел, Белгия, 12 април 2017 – УНИЦЕФ и ВКБООН приветстват новите насоки от Европейската комисия, като важен стълб в закрилата на децата бежанци и мигранти.

„Това е първата стъпка в политиката на Европейския съюз, която адресира ситуацията и правата на всички мигриращи деца – бежанци, мигранти, непрдружени деца и деца със семейства –и която обвързва миграцията, търсенето на убежище и закрилата на детето“ – заяви Ноала Скинер, директор на офиса на УНИЦЕФ в Брюксел.

 „Тези важни насоки ще помогнат на европейските страни да имат по-добър отговор на нуждите на децата бежанци и мигранти. Силно се надяваме, че тези насоки ще допринесат по много конкретен начин за закрилата на много деца, които пристигат в Европа, след като са били принудени да напуснат домовете си, заради насилие, война и конфликт. Много деца са преживели неописуеми трудности по време на пътуването си и след това“ – добави Диан Гуудман, зам.-директор на ВКБООН за Европа.

Ключовите, конкретни действия включват назначаване на попечители на децата, засилване на закрилата на детето на всички нива, а също и създаване на горещи точки, по-добра система за събиране на данни, която да гарантира, че децата са коректно записани, приемане на цялостен подход за идентифициране на устойчиви решения, а също и по-добър мониторинг и взаимодействие между страните-членки.

Приветстваме обръщението на Европейската комисия към страните-членки, в което ги призовава да приоритизират европейското и национално финансиране за децата, да се въздържат от неразумни и агресивни оценки на възрастта, да създадат повече възможности за преместване и настаняване, както и други законови пътища за безопасното достигане на децата до Европа. Ангажиментът на Европейската комисия - да инвестира в обучения на специалисти по закрилата на детето, а също и в насоки и инструменти за действие - е друго позитивно развитие, което ще допринесе за по-точна оценка, при спазване на най-добрия интерес на детето, когато се вземат решения, които го засягат.

ВКБООН и УНИЦЕФ заявиха, че призивът на Европейската комисия към страните-членки да направят всичко възможно, за да осигурят достъп до алтернативи на задържането на децата и семействата, е окуражаващ. Двете агенции подчертаха, че задържането никога не е в интерес на детето, както и че то е изключително вредно за тяхното здраве и общо благосъстояние. Децата не трябва да бъдат задържани по причини, свързани с имиграция, независимо от техния правен или мигрантски статус или този на техните родители.

Закрилата на децата трябва да започне от адресиране на основните причини за детската миграция, включително насилие и продължителен конфликт, принудително разселване, детска бедност или лишения. УНИЦЕФ и ВКБООН също така приветстват и поетия анагажимент с въпросната европейската политика за приоритизиране и подкрепа на националните системи за закрила на детето за деца, разселени или прокудени отвъд европейските граници.

ВКБООН и УНИЦЕФ очакват страните-членки и ЕС като цяло да превърнат този план в конкретни действия и да подкрепят страните в закрилата на децата от ужасното насилие и експлоатация на всяка стъпка от тяхното пътуване.

Глобалната политика на УНИЦЕФ за децата бежанци и мигранти:

1. Защита на деца бежанци и мигранти, особено непридружените деца, от експлоатация и насилие.

2. Прекратяване на задържането на деца, които искат да получат статут на бежанец или мигриращи.

3. Неразделяне на семействата, като най-добрият начин за защита на децата и даване на правен статут на децата.

4. Всички деца бежанци и мигранти да учат и да им се даде достъп до здравни и други качествени услуги.

5. Настояване за действия срещу основните причини за големи движения на бежанци и мигранти.

6. Насърчаване на мерки за борба с ксенофобията, дискриминацията и изолацията в страните на транзит и дестинация.

За УНИЦЕФ: 
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,   
Tel: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.