УНИЦЕФ изразява загриженост за здравето на децата бежанци и мигранти при зимните условия

19.01.2016 15:43

 

19 януари 2016 година, Женева – УНИЦЕФ алармира, че пристигащите деца в обстановката на сурова зима в Югоизточна Европа са физически изтощени, уплашени, отчаяни и често се нуждаят от медицинска помощ.

Наскоро настъпилите зимни условия и минусови температури влошават така или иначе крехкото физическо състояние на децата, тъй като много от тях нямат топли дрехи и достъп до питателна храна. Ситуацията е влошена още повече от липсата на подслон и недоброто отопление в някои приемни центрове, автобуси и влакове.

УНИЦЕФ определя проблема като все по-належащ, тъй като процентът на децата сред бежанците и мигрантите – сега повече от 1 на всеки 3- продължава да се покачва. Според национални източници, в бившата югославска република Македонияя, делът е бил 37% през декември, в сравнение с 23% през септември. За Сърбия тези проценти са 36% през декември и 27% през септември. Повечето деца, преминаващи през защитени пространства на УНИЦЕФ в Сърбия, са били малки деца, включително бебета, новородени и деца на възраст между 5 и 9 години.

Над 1 милион бежанци и мигранти са прекосили Средиземно море през изминалата година и са пристигнали на бреговете на Европа, като приблизително 253 700 или иначе казано, 1 на всеки 4 души, е било дете.

Мари Пиер Поарие, специален координатор на УНИЦЕФ по въпросите на бежанската и мигрантска криза в Европа, каза, че децата са особено податливи на дихателни инфекции, храносмилателни проблеми и диария. Безконтролната употреба на адаптирано мляко също може сериозно да увреди здравето на бебетата.

УНИЦЕФ алармира, че все още споделянето и проследяването на информация относно прекосяването на граници от най-уязвимите деца са недостатъчни, главно заради темповете на миграция.

Г-жа Поарие заяви, че УНИЦЕФ, съвместно със своите партньори, разработват кризисни планове при забавяне на придвижването на мигрантите и евентуално нарастване на броя блокирани хора, които изпадат в беда по пътя им към западните страни. 

За изминалите 3 месеца УНИЦЕФ и партньори са предоставили услуги на 81 000 деца в пригодени към зимните условия защитени пространства в бившата югославска република Македония, Сърбия и Хърватия. Освен това, около 18 000 бебета и новородени са се възползвали от специализирани услуги в пространства на УНИЦЕФ за грижа към майка и бебето.

През изминалия месец УНИЦЕФ предостави 13 500 зимни дрехи, одеяла, повивалници и бебешки кенгура/раници. В Хърватия, 6 000 деца са получили зимна екипировка. Цифрите са подобни в бившата югославска република Македония, а в Сърбия броят на деца, получили най-необходимото за зимата е 8 000.

За същия период:

:: В бившата югославска република Македония, 11 651 жени, 803 от които са били бременни, са получили подкрепа. А 394 жени и 495 деца са насочени към здравни услуги през втората половина на декември.

:: В Сърбия, 2 802 бебета са закърмени и/или са получили адекватна за възрастта им храна, 1 508 майки са получили подкрепа и съвети за детското здраве и хранене.

:: В Хърватия, над 1 200 бебета и новородени са били прегледани в специализирани пространствата майка и бебе, а 352 майки са получили подкрепа при кърменето.

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
Tel: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.