УНИЦЕФ организира международна конференция на градовете и общините - приятели на детето за здравето на детето и правото на игра

25.06.2012 18:17

Деца от над 10 общини - приятели на детето дават своите препоръки как да направят площта около Централна гара по-приветлива за най-малките

25 юни 2012г., гр. София

Днес, 25 юни, в хотел Принцес Дедеман стартира двудневна международна конференция на градовете и общините - приятели на детето с фокус върху правото на детето на здраве и игра.

На конференцията присъстват всички петнадесет общини - приятели на детето в България, както и представители на градове - приятели на детето от Турция, Испания и Беларус.

Форумът предоставя възможност на участниците да обменят опит и практически идеи за създаването на условия, които позволяват защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние. Сред водещите теми са важността на участието на децата в обществения живот и по- специално в градското планиране.

Основен акцент в конференцията беше посещението на Централна гара - София  от над 20  деца, поканени да дадат препоръки за облагородяване на площта около гарата. Децата развихриха въображението си и излязоха с разнообразни идеи как да преобразят пространството, за да бъде то по-приветливо за тях. Преди работата на терен, малчуганите се запознаха с особеностите на градското планиране с помощта на асоциация "Родители" и сдружение „Трансформатори".

Детските мнения и предложения за трансформацията на Централна гара ще имате възможност да чуете утре между 11:15 ч. и 13:00 ч. в Зала Европа II, хотел Принцес Дедеман. Визията на децата ще бъде представена на всички участници в конференцията, както и на Министерство на транспорта, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ, представители на Столична община и БДЖ.

За повече информация: 

Жаклин Цочева, Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ България

тел.: 02-96-96-207; E-mail: jtzocheva@unicef.org

За инициативата „Община приятел на детето"

Това е град, община или друга система на местно самоуправление, активно ангажирана с правата на децата. Това е град, в който гласовете, нуждите, приоритетите и правата на децата са неделима част от обществените политики, програми и решения.

Целта на инициативата „Община-приятел на детето" е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние. Община-приятел на детето се основава на заключенията на Конференцията (Habitat II), че благосъстоянието на децата е фундаментален индикатор за демократичност и добро управление на всяко населено място.

Според Конвенцията на ООН за правата на детето, която България е ратифицирала, държавите следва да положат максимални усилия за прилагане на тези права, както и за подкрепа на родителите при отглеждането на децата. През последните години бяха развити различни услуги в подкрепа на децата и техните семейства, но всяка община би могла да стане още по-добро и привлекателно място за отглеждане и развитие на децата, надграждайки над постигнатото до момента.

В България инициативата започва  през 2008 г. под названието „Община приятел на детето" (ОПД) от УНИЦЕФ България. В резултат, дванадесет български общини се включиха в инициативата и получиха статут „Община приятел на детето" през ноември 2009 г.: Видин, Враца, Варна, Димитровград, Пловдив, Стара Загора, Варна, Добрич, Враца, Велико Търново, София. Новоприетите, от 24 ноември 2011 г., три общини са Шумен, Павел Баня и Тунджа. В момента още 5 общини кандидатстват за престижното отличие.

За УНИЦЕФ: УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

 

Община-приятел на детето

01.10.2010 in Проекти

Това е град, община или друга система на местно самоуправление, активно ангажирана с правата на децата, a нуждите, ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.