УНИЦЕФ отбелязва 25-та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето с поредица от събития

20.11.2014 12:52

 

Състоя се среща между ръководството на Народното Събрание и УНИЦЕФ, както и бе представена фотоизложбата „Детските права имат лице и история!“

20 ноември, 2014 – Днес се навършват 25 години от приемането на историческата Конвенция на ООН за правата на детето. По този повод председателят на 43-то Народно събрание г-жа Цецка Цачева се срещна с представителя на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай, както и с изявени експерти и представители на гражданското общество, подкрепящи спазването на правата на децата в България. Сред тях бяха проф. д-р Владимир Пилософ, Председател на Българската педиатрична асоциация, г-н Георги Богданов, Изпълнителен директор на Национална мрежа за децата и деца от Националния съвет на децата към ДАЗД.

„Проблемът с прилагането на Конвенцията за правата на детето винаги е стоял на дневен ред в Парламента. Но предизвикателствата са и пред правителството. Децата трябва да се радват на всички права – на достъп до образование, здравеопазване, масов спорт и др. В това отношение държавниците на България оставаме длъжници на децата. Но сме решени чрез нови политики да гарантираме тяхното по-добро благосъстояние“, заяви г-жа Цецка Цачева, председател на 43-то Народно събрание.  

Конвенцията на ООН за правата на детето е първата юридически обвързваща международна конвенция, утвърждаваща човешките права на всички деца. България я ратифицира с решение на Велико Народно събрание от 11 април 1991 г. и от месец юли 1991 г. тя е в сила за страната и е част от вътрешното право. Този най-висш акт и принципите му са мотивирали законодателни органи по целия свят да работят за засилване на правата и подкрепа на развитието на всички деца.

„Конвенцията за правата на детето е широко призната, но не и широко прилагана. В деня на тази паметна 25-та годишнина от приемането й ние от УНИЦЕФ, заедно с нашите партньори, сме тук, в Народното събрание, за да подкрепим усилията на народните представители за по-добри политики в името на всички български граждани,и особено на децата. Важно е те да присъстват повече в Парламента и гласът им да бъде чут по важни за тях и обществото теми“, каза на свой ред г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.

Христиана Динева, заместник-председател на Националния съвет на децата към Държавата агенция за закрила на детето, изтъкна ползите от детското участие.

„Много хубаво би било, когато се взимат решения, свързани с децата, да се чува повече нашето мнение, защото и ние имаме какво да кажем“, подчерта тя пред ръководството на НС.

На свой ред председателят на Българската педиатрична асоциация проф. Владимир Пилософ изтъкна някои от най-спешните приоритети, свързани с благоденствието на децата:

„София е единствената столица в Европа, в която няма многопрофилна педиатрична болница, която да обединява всички усилия, насочени към качественото и всеобхватно здравеопазване на децата.“

Друг проблем от дневния ред на депутатите трябва да е приемането на нови методики за детско правосъдие, подчерта Изпълнителният директор на Националната мрежа за децата – г-н Георги Богданов:

„Системата на детското и младежкото правосъдие не е реформирана. Все още децата, станали свидетели или претърпели насилие, биват разпитвани многократно и то при тежки и унизителни условия – включително в присъствието на насилника. А от друга страна младежите, които са в конфликт със закона, стават жертва на тотално нарушаване на човешките им права – чрез начините и условията, при които им се налага да изтърпяват наказанията си.“

В началото на пленарното заседание председателят на Парламента г-жа Цецка Цачева направи обръщение към народните представители. В него тя изтъкна някои от постиженията, до които е довело синхронизирането на националното законодателство с принципите на Конвенцията – като приемането на Закона за закрила на детето през 2000 г. и Национална стратегия за детето (2008-2018).

Цитат (от словото): Цецка Цачева, председател на 43-то НС

„Едно от значимите постижения на страната ни е деинституционализацията на грижата за деца, което доведе до намаляването на дела на децата, отглеждани в институции с 40% за последните 10 години. Но въпреки постиженията, ние сме все още в дълг към нашите деца и пред нас има много предизвикателства: все още над 3 000 деца живеят в институции, 21 000 деца никога не са прекрачвали училищния праг или са напуснали училище още в начален етап, а 650 000 български деца са в риск от бедност или социално изключване.“

Г-жа Цачева посочи още, че пред народните представители стои отворена задачата да се приемат нови закони и да се направят законодателни промени, които да подсигурят закрила на децата в риск, достъп до качествено образование и здравеопазване, достъп до правосъдие, подкрепа за семействата и гарантиране на равни възможности за развитие на всички български деца. За да покаже как живеят децата в България, НС е домакин и на фото-изложбата на УНИЦЕФ „Детските права имат лице и история!“.

За фото-изложбата на УНИЦЕФ „Детските права имат лице и история!“, която беше официално представена и в Парламента:

Фотопанорамата цели да покаже живота на децата в България през призмата на техните права. За целта тя е разделена в категориите: право на живот, право на име и гражданство, право детето да развие пълния си потенциал, право на семейство и семейна среда, право на информация, право на свобода на изразяване, право на лично пространство и личен живот, право на грижи и закрила, право на добър жизнен стандарт, право на развитие и образование, право на защита от експлоатация, сексуално малтретиране, лишаване от свобода и търговия с деца и др. В рамките на инициативата „УНИЦЕФ Фоторепортери“ бяха изпратени близо 500 снимки, направени от деца и възрастни, любители и професионални фотографи. Част от тях ще популяризират детските права в 10 града на страната.

 За Конвенцията за правата на детето:

На 20.11.1989 г. ООН приема Конвенцията за правата на детето – първият юридически обвързващ международен документ, утвърждаващ човешките права на всички деца. Преди 25 години светът даде важно обещание на децата: че ще направи всичко по силите да защити и утвърди техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъдат чути, да достигнат пълния си потенциал на развитие. Конвенцията за правата на детето е най-широко ратифицираният документ в историята на човешките права. Тя промени начина, по който се гледа на децата – като на човешки същества с обособени права, а не пасивни обекти, нуждаещи се само от грижа и благотворителност.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,
тел.: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org

Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България,
Тел. 0888406383
E-mail: ispasov@unicef.org

 

УНИЦЕФ Фоторепортери - Детските права имат лице и история

29.09.2014 in Проекти

25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.