УНИЦЕФ открива трети Семейно-консултативен център за родители и малки деца във Велики Преслав

05.10.2012 14:00

Велики Преслав, 5.10.2012

Днес отвори врати третият Семейно-консултативен център за деца и родители в област Шумен, в гр. Велики Преслав. Центърът ще работи благодарение на даренията, набрани по време на  благотворителното предаване „Великолепната шесторка" 2, излъчено по bTV, съвместно с УНИЦЕФ.

На откриването присъстваха г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България, г-жа Даринка Янкова, Зам.-Председател на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Деяна Костадинова, Съветник на Президента по социална политика, Кметът на община Велики Преслав инж. Александър Горчев, Областният управител на Шумен Димитър Александров, Зам.-Областният управител на Шумен Красимир Попов, Зам.-Кметът на община Шумен по социална политика и здравеопазване Седат Кадир, г-жа Милена Харизанова, Директор Социални услуги в УНИЦЕФ България и други партньори на УНИЦЕФ в  реализирането на проект „Семейство за всяко дете".

Две години след старта на благотворителното шоу на bTV „Великолепната шесторка 2", реализирано съвместно с УНИЦЕФ, броят на настанените деца в Дома за медико-социални грижи в Шумен /ДМСГД/ е намалял от 107 на 26 към началото на септември 2012 г. Общо 105 деца са напуснали Дома и са намерили семейство за 2 години: 59 от тях са настанени в приемни семейства, 31 са осиновени, 20 деца са реинтегрирани. Благодарение на работата по превенция изоставянето  на деца значително е намалял броят на новопостъпилите - 34 за периода.

Семейно-консултативният център е услуга, която интегрира социални, здравни и образователни услуги. Центърът предлага консултации, индивидуална и групова подкрепа на семейства с малки деца в риск. Родителите имат възможност да посещават „Работилница за родители", която да им помагa да развиват родителските си умения.

Основен фокус в дейността на Центъра е работата по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в институции. Мобилни екипи от специалисти ще идентифицират семейства с деца в риск от изоставяне, ще следят и насочват бременни жени в риск към системата на здравеопазване за консултация и подкрепа, ще повишават здравната грамотност в рисковите общности. Центърът във Велики Преслав ще разполага с изнесена група в село Върбица.

Първите Семейно-консултативни центрове по проекта на УНИЦЕФ вече работят в гр. Шумен и гр. Нови Пазар.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всеки ден в България се раждат малко над 200 деца. 
Всеки ден 5 от тях са изоставени и губят правото си да растат в семейство.
 
Всеки ден...

За проекта „Семейство за всяко дете"

Проект „Семейство за всяко дете" стартира през 2010 г. в партньорство между УНИЦЕФ, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, областния управител на област Шумен и Община Шумен.

Проектът се реализира със средствата набрани от благотворителното предаване на bTV „Великолепната шесторка" 2, дарение от българското правителство, както и със собствени средства на УНИЦЕФ.

Проектът цели да осигури грижа в семейна среда за децата, настанени в ДМСГД Шумен; да развие нов модел на интегрирани услуги за подкрепа на семейства в риск в областта, при който деца до 3-годишна възраст не се настаняват в институции; да подкрепи засилването на капацитета на местните власти и системата за закрила на детето за осигуряване на най-добрия интерес на детето.

Домът в Шумен ще бъде закрит, а персоналът ще премине през специализирано обучение, след което с конкурси част от специалистите ще бъдат наети при реализирането на нови социални и здравни услуги за същите деца и техните семейства. Процесът ще продължи над 2 години.

Моделът, който УНИЦЕФ създаде със средствата от проекта, ще бъде интегриран в законодателството, така че поетапно, с държавно финансиране, да бъдат закрити всички домове за бебета у нас, а за всяко дете да бъде осигурено семейство.

Какво постигнахме до момента?

През януари - септември 2011 г. са подготвени здравни и психологически оценки на всички деца. От направените оценки става ясно, че основна причина за забавянето на децата в говорното и/или двигателното развитие е липсата на индивидуална грижа и стимулираща среда в дома.

Междувременно социални работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства към Община Шумен и отделите за закрила на детето  извършиха оценка на семействата на децата на базата на интервюта със родителите, посещения и наблюдения на семейството, за да установят кое е най-доброто решение за всяко дете.

Социалните проблеми на семействата са основната причина за изоставяне на децата в дома в над 70% от случаите. Като водещи мотиви се посочват липса на доходи, на жилище, безработица, поради неграмотност и липса на квалификация, невъзможност да се осигури здравна грижа за новороденото, грижа за други деца. Нежелана бременност е причина за изоставяне при 5 до 10% от жените, предимно от малолетни, непълнолетни и самотни майки. Тежкото здравословно състояние на детето е определящо за родителите при близо 15 % от всички случаи в дома.

През месец март 2012 г. отваря врати вторият Семейно-консултативен център за деца и родители в гр. Нови Пазар, който обслужва уязвимите общности в община Нови пазар и съседни общини. Екипът от социални работници, психолог, медицинска сестра и социални сътрудници работи за подобряване на уменията на родителите и младите хора да отглеждат малки деца, подобряване на социалните ресурси на семействата, уменията им за семейно планиране, улесняване на достъпа им до социално подпомагане, жилищна политика, заетост, образование и здравеопазване.

Ключов аспект от дейността на екипа е мобилната работа за идентифициране на проблемите на семействата в общността. Мобилните групи имат за цел да достигнат до най-уязвимите общности, да повишат информираността на семействата и да предоставят социални, здравни и психологически консултации. Мобилната работа на Центъра позволява да се идентифицират и подкрепят социално-слаби, здравнонеосигурени жени и бремени за посещение на мобилен АГ кабинет. Извършва се диагностика на деца с увреждания и подкрепа на родителите в грижата им за тях.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.
Можете да ни последвате във Facebook и Twitter

За повече информация:

Жаклин Цочева, Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ България, тел.: 02-96-96-207; E-mail:jtzocheva@unicef.org

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

Великолепната шесторка

10.11.2010 in Проекти

Вторият сезон на „Великолепната шесторка" започва на 22 септември в 20.00 часа по bTV. Шоуто, което създаде нов модел ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.