УНИЦЕФ прави венчърни капиталови инвестиции в новосъздадени, високотехнологични стартъп компании

15.11.2016 09:28

 

Всички компании, които създават технологии с отворен код и чиито изобретения могат да подобрят живота на децата, могат да кандидатстват за финансиране тук: www.unicefinnovationfund.org
Крайният срок е 1 януари 2017

НЮ ЙОРК, 15-ти ноември, 2016 - Днес УНИЦЕФ обяви първото портфолио от инвестиции в технологични решения с отворен код, включително инструменти, които подобряват свързаността, събирането на данни в реално време, технологии за самоличност и учене.

Фондът за Иновации на УНИЦЕФ прилага подход на венчърни капиталови инвестиции, за да намери решения по въпроси като транспорт, самоличност, удобни за носене технологии, финанси и лични данни. В допълнение на обявяването на първите инвестиции, УНИЦЕФ започва и следващ кръг за кандидатстване за финансиране от страна на технологични стартъп компании. 

„Фондът за Иновации на УНИЦЕФ е нов начин за правене на бизнес в ООН; комбиниране на подхода на венчър капитал от Силициевата долина с нуждите на страните, в които УНИЦЕФ има програми. С 190 офиса и 12 000 служители, УНИЦЕФ ще помогне за намиране и подкрепа на фирми, които биха могли да бъдат пропуснати от традиционните инвестиционни механизми. Фондът ни позволява да моделираме технологични решения, както и да разширим нашите мрежи от отворен код сътрудници за подобряване на живота на децата.“, каза Синтия Маккафри, ръководител УНИЦЕФ Иновации.

Първото портфолио от инвестиции включва следните 5 стартъп компании, с идея за инвестиции в 20-40 други фирми през 2017 г.:
:: Saycel (Никарагуа): осигурява достъпна мобилна свързаност за общности, които не са част от традиционната телекомуникационна мрежа в селските райони.
:: mPower (Бангладеш): създаване на платформа-цифров регистър за подобряване на събирането на данни, а така също и на детската и майчина здравна грижа.
:: 9Needs (Южна Африка): използва „блок-верига“ (англ. – blockchain) и напредъка в технологиите за самоличност, за да създаде по-добри системи за управление на услуги за ранно детско развитие.
:: Innovations for Poverty Alleviation Lab (Пакистан): създава разкази и информация, която може да се пусне на обикновен мобилен телефон, за да подпомогне бащите, които може да са полуграмотни, да подкрепят семействата си за по-доброто здравословно състояние на майките и новородените.
:: Chatterbox (Камбоджа): осигурява основната технология, която ще бъде интегрирана в RapidPro платформата на УНИЦЕФ, като разшири обсега до общности, които са с ниска грамотност, особено в Камбоджа, но и в световен мащаб.

Фондът за Иновации на УНИЦЕФ кани технологични стартъп компании да кандидатстват за инвестиции и да станат част от това растящо портфолио от решения с отворен код. Следващият кръг за кандидатстване за инвестиции от фонда вече е отворен. Информация за това кой и как може да кандидатства е достъпна на www.unicefinnovationfund.org. Крайният срок е 1 януари 2017г.

Относно Фонда на УНИЦЕФ за иновации: 
УНИЦЕФ Иновации е съставен от мултидисциплинарен екип от хора от целия свят, заети с това да идентифицират, да правят прототипи и да оценяват технологии и практики, които да подобряват работата на УНИЦЕФ. Чрез присъствието ни 190 държави, създаваме и оценяваме иновации, които подобряват живота на децата по света. За повече информация относно работата ни в иновациите, посетете:  www.unicef.org/innovation  и www.unicefstories.org

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Тел.: 02 9696 208  
е-mail: jtzocheva@unicef.org

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

Осъдено детство? Справедливост за всяко дете

28.09.2016 in Проекти

УНИЦЕФ и Нова Броудкастинг Груп стартират съвместна информационна и застъпническа кампания за правата на децата в ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.