УНИЦЕФ призовава за набирането на 2.8 млрд. долара за хуманитарна помощ за децата по света

26.01.2016 12:15

 © UNICEF/UNI195222/Khuzaie

Кризата в Сирия повишава нуждата от образователни дейности в условията на извънредни ситуации

 

Женева, 26 Януари 2016 – УНИЦЕФ призовава за набирането на 2.8 милиарда щатски долара през 2016 г., които да бъдат изразходвани в помощ на 43 милиона деца, живеещи в условията на хуманитарни кризи в различни точки на света.

За пръв път в историята на Детския фонд на ООН, най-голямата част от средствата – 25% - ще отидат за образователни нужди при извънредни ситуации. През 2016 година УНИЦЕФ планира да увеличи драстично броя на децата в кризисни и конфликтни ситуации, на които се предоставя образование – от 4.9 милиона през 2015 на 8.2 милиона деца през 2016 г. Повече от половината – над 5 милиона – ще бъдат сирийски деца вътре в родната си страна и в съседните държави.

„Милиони деца биват лишавани от образование и по този начин са ограбвани от шансовете за светло бъдеще“, заяви Афшан Кан, директор на програмите на УНИЦЕФ за извънредни ситуации. „Образованието е животоспасяващо средство за децата, защото им осигурява възможност за обучение и игра, за завръщане към нормалността в условията на престрелки и бомбардировки. Тази година една-четвърт от международния апел на УНИЦЕФ ще е посветен на образованието. Образовайки децата и младите хора, ние изграждаме надежда за едно по-добро бъдеще за тях, техните семейства и общества и допринасяме за прекратяване на цикъла на хроничните кризи“, добави г-жа Хан.

Международният хуманитарен апел на УНИЦЕФ се е удвоил за последните 3 години. Това се дължи на паралелно засилващите се негативни влияния на 2 сложни фактора: конфликтите и климатичните промени. Поради тях все повече деца са принудени да напуснат домовете си, а милиони други са изложени на глад, насилие, болести, липса на качествено образование.

1 на всеки 9 деца по света по настоящем живее в зона на конфликт. През 2015 г. за децата, живеещи в зони на конфликт, е била 2 пъти по-голяма вероятността да починат в следствие на предотвратими причини преди да са достигнали 5-годишна възраст – в сравнение с останалите деца, живеещи в държави и региони без конфликти.

© UNICEF/UN08234/Madhok

Климатичните промени са нарастваща заплаха за над половин милиард деца, които живеят в зони с повишен риск от наводнения, както и за 160 милиона други деца, които живеят в зони със засушаване. Броят на хората, които са принудени да напуснат домовете си, също расте – като само в Европа през миналата година са пристигнали 1 милион бежанци и мигранти.  

„През последните няколко месеца видях със собствените си очи деца, които са подложени на страдания отвъд човешките предели – в Бурунди, Нигерия и сред бежанците и мигрантите в Европа“, заяви г-жа Хан. Тя добави: „Милиони деца по света са прокудени от домовете си заради насилие и конфликти. Глобалната бежанска и мигрантска криза е криза и за закрилата на децата, защото те са изложени на риск от тормоз, експлоатация и трафикиране“.

Чрез призива за набиране на средства за хуманитарни дейности в помощ на децата за 2016 г., УНИЦЕФ смята на достигне и помогне на 76 милиона души в 63 страни.

- 1.16 милиарда щатски долара – най-голямата част от призива – са предвидени за животоспасяващи нужди за децата и семействата в Сирия и за сирийските бежанци в Египет, Ирак, Йордания, Ливан и Турция. Основните нужди включват чиста питейна вода, ваксини, образование и осигуряване на закрила.

- 30.8 милиона щатски долара се предвиждат от УНИЦЕФ за адресиране на бежанската и мигрантска криза в Европа.

- 180 милиона щатски долара ще послужат за облекчаване на ситуацията в Йемен, където близо 10 милиона деца имат нужда от спешна хуманитарна помощ поради продължаващия почти година конфликт.

- 25.5 милиона щатски долара УНИЦЕФ планира за закрила на децата в Бурунди, една от най-бедните държави в света, както и за осигуряването на хуманитарна помощ за бежанците от Бурунди, които са се преселили в Руанда и Танзания.  

- 188.9 милиона щатски долара е сумата, за която УНИЦЕФ призовава, за да се посрещнат хуманитарните нужди в Нигерия, Чад, Камерун и Нигер. 

Международният призив на УНИЦЕФ е предназначен и за финансиране на хронични конфликти, чиято ситуация не се подобрява – включително продължаващото насилие в Афганистан, Демократична република Конго и Судан. По всички тях необходимите за 2015 г. средства бяха събрани на под 40%. 

Средствата, набрани от УНИЦЕФ, ще бъдат използвани както за незабавно облекчаване на спешни хуманитарни кризи, така и за дългосрочна работа за подготовка на страните да посрещнат бъдещи природни бедствия.

През 2015 г. УНИЦЕФ достигна до милиони деца с хуманитарна помощ – включително: като осигури достъп до чиста питейна вода на 22.6 милиона души; като ваксинира 11.3 милиона деца срещу дребна шарка; като предостави прехрана на над 2 милиона хронично недохранени деца; като предостави на над 2 милиона деца жизненоважна психологическа подкрепа; като осигури на над 4 милиона деца достъп до основно образование.

Пълният хуманитарен призив и конкретика за отделните страни могат да бъдат намерени тук: www.unicef.org/appeals

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:

Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
Тел.: 02/9696208, е-mail: jtzocheva@unicef.org 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.