УНИЦЕФ призовава за по-голямо внимание към тежкото положение на непридружените деца, тръгнали на път през югоизточна Европа

17.10.2016 16:06

 

След затварянето на западния балкански миграционен маршрут, броят на децата, пристигащи в България, се е повишил 5 пъти от 193 през март на 906 през август

Загреб, Женева, 13 октомври – Хиляди непридружени деца все още са на път в Югоизточна Европа, въпреки официалното затваряне на границите, катомного малко е известно за съдбата им, заявиха представители на УНИЦЕФ по време на Регионалната конференция в Хърватия, посветена на нуждите на тази уязвима група деца тръгнали на път.

„Твърде често непридружените деца стават жертва на пукнатините в системата за закрила на детето – те минават незабелязани, нерегистрирани или незащитени. Системата се проваля в грижата за непридружените деца, които вземат нещата в собствени ръце, за да избегнат процедурните закъснения или задържането, което ги изправя пред големи опасности“, предупреди Жан Клот Легранд, старши регионален съветник по закрилата на детето в регионалния офис на УНИЦЕФ за Централна Източна Европа и Централна Азия.

Независимо от затварянето на границите и затягането на миграционните политики и споразумения, непридружените деца поемат все по-голям риск да продължат пътуването си към западна Европа. Прибягват до контрабандисти, някои деца продължават пътя си през Западните Балкани, докато другите избират алтернативни, нерегулирани маршрути.

След затварянето на западния балкански миграционен маршрут, броят на децата, пристигащи в България, се е повишил 5 пъти от 193 през март на 906 през август, като приблизително 50% от тях са непридружени деца. По-голямата част от тях са били задържани противозаконно или заедно с възрастни, които не са техни роднини или сами, като са били освобождавани единствено когато са кандидатствали за получаване на бежански статут. Освен това, в началото на септември две децата намериха смъртта си, а други две изчезнаха по време на опасно плаване с лодка, която се преобръща в Дунав, докато бежанците се опитват да достигнат Румъния.

От юни 2016 г. 37% от бежанците и мигранти, които продължават да пристигат в Сърбия ежедневно, са деца. През септември социалните работници са идентифицирали и подкрепили най-малко 148 непридружени и разделени от семействата си деца.

Гръцкото правителство работи в тясно сътрудничество с хуманитарните агенции, за да се увери, че непридружените деца прекарват колкото е възможно по-малко време в  лагери от затворен тип. Въпреки това поради бавните темпове на преместване и разселване, както и  недостатъчният брой и неадекватно оборудвани центрове за настаняване, в края на септември до 60% от непридружените деца, регистрирани в Гърция, все още са били в списъците на чакащи настаняване.

Идентифицирането, търсенето на близките и събирането на децата с техните семейства, осигуряването на адекватно настаняване и правна помощ, заедно със закрилата за непридружените деца, са предизвикателства, пред които са изправени правителствата в югоизточна Европа.

Докато призовава да се обърне по-голямо внимание на непридружените и разделени от семействата си деца, УНИЦЕФ очаква конференцията в Хърватия ще допринесе за по-бързи процеси на събиране на децата с техните семейства, подобряване на закрилата и край на задържането на деца на базата на техния миграционен статус.

УНИЦЕФ напомня на страните за техните задължения да следят какво се случват с непридружените деца и да се уверят, че техните национални политики и закони са създадени така, че да съблюдават най-добрия интерес на детето.

Двудневното събитие  - "На път и сами: как да отговорим ефективно на нуждите на непридружените и разделени деца в югозападна Европ" – се стреми да се позове на добри практики, да подобри сътрудничеството между държавите, да укрепи капацитета на националните системи за закрила на детето и да допринесе за по-доброто планиране на извънредни ситуации в региона. Форумът се организира от правителството на Хърватия с подкрепата на УНИЦЕФ.

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,  
тел.: 02/9696208, e-mail: jtzocheva@unicef.org

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.