УНИЦЕФ призовава за приобщаващо образование за деца с увреждания

06.02.2013 10:36

НЮ ЙОРК, 6 Февруари, 2013 – Програмните политики за включване на децата в образованието са променили положително живота на деца с уврежания в Централна и Източна Европа и Централна Азия, според УНИЦЕФ днес.

Все повече училища приветстват първокласници с увреждания в Сърбия, като резултат от многогодишни политики на застъпничество. Големи национални кампании на УНИЦЕФ за повишаване на информираността в Черна гора и силен ангажимент на гражданското общество в насърчаването на приобщаващото образование в Армения са довели до увеличаване на обществените искания за приобщаващи училища. На брифинг с акцент върху въпроса за деца с увреждания тази седмица по време на среща на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ в Ню Йорк, други правителства и донорски общности бяха призовани в подкрепа на политиките, които са реализирали правото на качествено образование за всички деца.

Страните изтъкнаха постиженията си до председателя на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ и постоянен представител на Финландия към Организацията на обединените нации Н.Пр. Ярмо  Винанем, изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк, регионален директор за Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави Мари Пиер Поарие и членове на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ и постоянните мисии от региона.

Г-н Винанем се спря на важността на правото на образование, независимо от увреждания, цвят на кожата, пол, език, религия или икономическата среда. "Ние не можем да си позволим да оставя детето извън училищата. Всички деца трябва да имат еднакво право на основно образование ", каза той.

Той сподели някои финландски практики в образованието с присъстващите: "Във Финландия разходите за основно образование са напълно безплатни, включително и менюто в училищния стол и материалите, здравеопазването и пътуването. Целта е, че всички деца, включително деца с увреждания, могат да присъстват на едни и същи училища. Училищната мрежа е регионално обширна и много внимание е отделено на качествено обучение на мотивирани учители. Квалифицираните преподаватели са от основно значение за успешното приобщаващо образовани“

"Примерите ясно показват, че ние знаем как да направим училищата приветливи за деца с увреждания. Но трябва да се направи много повече. Настоящите политики, които са общи в много страни означават, че децата с увреждания често са скрити зад затворени врати“, каза г-жа Мари Пиер Поарие, Регионален директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна.

"Те са подложени на стигма, вместо да открият своите таланти. Те са извън регистрите за раждания и са станали невидими. И дори когато децата с увреждания имат достъп до образование, те са изключени от редовните училища или често отделени в специални училища, далеч от техните семейства и общности ", каза г-жа Поарие.

Основните постижения, цитирани в брифинга включват:

Министърът на образованието, науката и технологичното развитие на Сърбия д-р Зарко Обрадович описа нововъведения, като например мрежата за приобщаващо образование, където правителството и над 50 учители, училищни психолози, педагози и членовете на националните групи на гражданското общество работят заедно с Националната рамка за наблюдение, която следи напредъка в намаляване на неравенствата в образованието. Около 15 000 учители, или 1/5 от общия брой, вече са обучени. Една трета от сръбските основни училища регистрираха повишено записване на децата с увреждания в първи клас през 2010 година.

Постоянният представител на Армения, Н.Пр. Гарен Назарян, който говореше от името на правителството, се фокусира върху значението на стратегическа промяна от обикновените хора на училищно ниво и цялостна  политика, включително и връщането на специалните училища.

Заместник-министър на образованието и спорта от Черна гора, г-жа Весна Вучурович очерта тригодишна застъпническа кампания, достигайки до 80% от населението. Един на всеки четирима анкетирани казват, че са променили поведението си и сега се приема, че децата с увреждания са включени в общообразователните училища и общество.

УНИЦЕФ приветства по-голямо внимание от общността на донорите на по-приобщаващи програми за подпомагане, като в областта на включващото образование за деца с увреждания в момента се ръководят от правителството на Австралия.

Световният доклад за 2011 г. за хората с увреждания оценява броя на децата с увреждания на 5,1 на сто от населението. Това означава, че около 93 милиона деца по света и около 5,1 млн. в Централна и Източна Европа и Централна Азия. Въпреки това, тези цифри представляват само много брутни оценки трябва да се отнасяме към тях с повишено внимание. В повечето случаи, основните национални данни трябва да се подобрят по отношение на качеството и събира-съвременните дефиниции и последователни методи за предоставяне на надеждна картина.

Децата продължават да остават невидими, независимо дали са изключени от образователната система, или са отделени в рамките на основното течение или формират повече от 600 000-те деца в институции и това все още е общ подход в много страни от региона.

Документ на УНИЦЕФ Правото на образование за децата с увреждания: основан на правата подход към приобщаващо образование беше представен на брифинг с подробности как приобщаващото образование насърчава търпимостта и равноправно участие в обществото. Това води до по-добри резултати от обучението, не само за децата с увреждания, но и за всички деца. Това е от основно значение за постигането на висококачествено образование за всички учащи, намаляване на неравенството и изграждането на по-приобщаващи общества.

Всички ученици, включително деца с увреждания, се нуждаят от индивидуални услуги и подходи към ученето. Включващо образование не изисква специални училища, специализирани грижи, скъпи материали или силно техническа експертиза.

УНИЦЕФ работи с правителствата в подкрепа на семействата, за да се предотврати разделянето; края на настаняването на деца в широкомащабни институции, както и да предоставят включващо качествено образование. Приобщаващо образование означава всички деца - със или без увреждания, богати или бедни, независимо от пол, етнически, религиозен, културен произход – да бъдат в състояние да посещават кварталното училище, което напълно подхранва потенциала на всяко дете.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

###

За повече информация:

Pirjo-Liisa Heikkilä, Press Secretary for the Permanent Mission of Finland to the United Nations,          + 1 212 8210 217, Pirjo-Liisa.Heikkila@formin.fi  

Shimali Senanayake, UNICEF Media New York, + 1 917 265 4516, ssenanayake@unicef.org

Lely Djuhari, UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, + 41 7920 44482, ldjuhari@unicef.org

Подкрепа на деца с увреждания

15.10.2009 in Проекти

През октомври 2009 г. в гр. Русе бе открит „Детски кът за развитие", който представлява нов модел на интегрирани ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.