УНИЦЕФ проведе обучение на тема: Приобщаващо образование за деца със специфични потребности

10.09.2016 11:22

 

"Новият образователен подход изисква промяна на подхода и перспективата, за да дадем на децата право на глас в обществото, който те не са имали до този момент"

В навечерието на новата учебна година УНИЦЕФ, в партньорство с Министерството на образованието, провежда обучение за специалисти, работещи с деца със специфични нужди и деца с увреждания. Семинарът се провежда на  8, 9, 10 септември, а целта на обучителната програма е да даде на професионалистите необходимите знания и умения, за да подкрепят учителите и изграждането на приобщаваща среда в детските градини.

„Новият образователен подход изисква промяна на подхода и перспективата, за да дадем на децата право на глас в обществото, който те не са имали до този момент“ Това заяви водещата на обучението и международен консултант по приобщаващо образование д-р Джерълдин Сканлън от Университета в Дъблин, Ирландия.  

Програмата на обучението включва още модули, които формират специфични умения за идентифициране на потребностите на децата, а към целите на обучението се включва и създаване на умения за развитие на стратегии в подкрепа на децата в детската градина. От своя страна тези стратегии ще послужат за основа за предстоящо обучение на учители от избрани детски градини в страната - част от кампанията на УНИЦЕФ и bTV „Заедно от детската градина“.

Част от темите, включени в семинара, са: идентифициране на индивидуалните потребности на детето; образователни и социални профили на деца с увреждания; специфика на поведението и  принципи на подкреплението; разработване на индивидуални обучителни и поведенчески планове и програма за ранно образование.

Създаването на приобщаващи детски градини и училища – „институции, които включват всеки, които празнуват различията, подкрепят обучението и отговарят на индивидуалните нужди“ (Споразумeние от Салманка) е дългосрочна и нелека задача. Много деца със специални нужди вече посещават училища и детски градини, но ние трябва да постигнем още по-голяма промяна, за да гарантираме тяхното право на образование, за да могат да участват и да учат, да играят и да се развиват заедно със своите връстници. Това изисква фундаментална промяна в средата, в подходите, но най-важното – промяна в съзнанията, ценностите и вярванията, които са в основата на образователната система. Това заяви Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ в България.

Сред участниците в обучението бяха: представители на МОН, регионални управления на образованието, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, неправителствени организации, обучителни организации, експерти и университетски преподаватели.

„Министерство на образованието и науката подкрепя УНИЦЕФ в посока повишаване на капацитета за приобщаващо образование, което е в съответствие с многото училищни законодателства в България. Министерството има споразумение с УНИЦЕФ за съвместна дейност и разчитаме, че чрез това обучение ще бъдат подкрепени и всички български деца и ученици, които по една или друга причина срещат бариери при тяхното приобщаване. Не искаме да има деца, които са изолирани и считаме, че всяко дете следва да участва в образователния процес“, добави Съветникът на Министъра на образованието и науката Калоян Дамянов.

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България    
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org.

 

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.