УНИЦЕФ публикува нови данни за нарастващите неравенства сред децата в страните с високи доходи

15.04.2016 10:15

 

Дания е на върха на класацията с най-малко неравенства между децата. Израел е сред най-ниско класираните страни сред всички изследвани

Флоренция/Ню Йорк, 14 април 2016 – Нов доклад на УНИЦЕФ представя доказателства за това как неравенствата се отразяват на децата от страните с високи доходи.  

Докладът „Справедливостта за децата: Класация на неравенствата в благосъстоянието на децата от богатите страни“ (Иноченти Карта 13) класира 41 страни от Европейския Съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)  според това, каква е степента на неравенство между най-бедните деца и тези със средни показатели. Докладът разглежда неравенствата спрямо приходи, образователни постижения, самооценка на здравното състояние и удовлетвореност от живота.

За субтитри на български натиснете CC:

Дания е на върха на класацията с най-малко неравенства между децата. Израел е сред най-ниско класираните страни сред всички изследвани.

В 19 от 41 страни, които са включени в изследването, повече от 10% от децата живеят в домакинства с приходи наполовина от средните.

Докато неравенствата в самооценката на здравето при децата се увеличават в почти всички страни между 2002 и 2014 г., неравенствата във физическата активност и лошото хранене са намалели в по-голяма част от страните.

Неравенството по отношение на четенето е намаляло в повечето страни.

Когато децата оценяват тяхната удовлетвореност по скала от 1 до 10, средния резултат е 8, но неравенствето по този показател се увеличава драстично при сравнение с най-непривилегированите децата. Във всяка страна момичетата на възраст между 13 и 15 г. са посочили по-ниско ниво на удовлетвореност, в сравнение с момчетата.

Докладът предлага следните ключови области за действия на правителствата в посока подобряване на благосъстоянието на децата:
- Гарантиране на приходите в домакинствата с най-бедните деца.
- Подобряване на образователните постижения на най-маргинализираните учащи.
- Насърчаване и подкрепа за здравословен начин на живот за всички деца.
- Да се отнесат сериозно към субективното благосъстояние на децата.
- Да поставят справедливостта в сърцето на плановете за благосъстоянието на децата.

„Докладът дава ясен сигнал, че благосъстоянието във всяка страна не е неизбежен резултат от индивидуални обстоятелства или нивото на икономическото развитие, а зависи от избора на политики.  Докато нашето убеждение в дългосрочните последствия от неравенствата нараства,  става все по-ясно, че правителствата трябва да превърнат в приоритет благосъстоянието на всички деца днес и да им дадат възможност да постигнат своя потенциал.“, каза Д-р Сара Кук, директор на изследователски институт Иноченти към УНИЦЕФ.

Други важни открития са:
- Япония и САЩ бяха поставени  на дъното на класацията като две от трите страни с най-високи нива на неравенства в приходите. И в двете страни приходите на домакинствата на дете в 10ти персентил са грубо 40% от средните приходите на дете.
- Само Испания и САЩ са подобрили всички 4 индикатори от 2002 година насам.
- Само 4 страни  - Естония, Ирландия, Латвия и Полша – са успели да намалят неравенствата в образованието, докато са допуснали някои деца да изпаднат под минималните стандарти.
- В 10 страни, в които са събрани данни за страна на рождение, 7 показват по-ниска удовлетвореност от живота сред децата мигранти.

Източници на данните:
- Изчисленията на неравенствата в приходите сред децата са базирани на микро-данни от Статистиката на Европейския съюз за приходите и условията на живот ((EU-SILC) 2013 за страните от Европейския съюз и Исландия, Норвегия и Швейцария.
- За оставащите 9 страни включени в анализа, данните за приходите са предоставени от национално представителни проучвания сред домакинствата.
- Анализът на неравенствата в образователните постижения е базиран на програма на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за международна оценка на учениците (PISA) 2006, 2009 и 2012.
- Данните за здраве и удовлетвореност от живота са предоставени от проучването: „Здраве и поведение на децата в училищна възраст“ (HBSC) 2013/2014 г.

Детайлно описание на източниците на данните са на страница 44 от доклада.

Данни за България:  
В България съответното ниво на неравенство в приходите е 67%, което означава, че пиходите на децата от домакинствата до 10-я персентил са 67% по-ниски от средните приходи на децата за страната. Това поставя страната на предпоследно място №40 от 41 страни, след Гърция и Мексико и само преди Румъния. България се нарежда на 32-ро място сред 37 страни в класацията за неравенствата в образователните постижения. Oколо 1/3 от децата са заявили един или повече симптоми на влошено здравословно състояние на ден - страната ни се нарежда на 26-о място (от всички 35 страни) след Франция, Канада и Литва. Същевременно неравенствата при удовлетвореността от живота сред българските деца остава средна, въпреки големите неравенства в приходите и образователните постижения. 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Проекти

На 23 ноември, от 20:30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.