УНИЦЕФ стартира обучение на специалисти за работа с родители на деца от 0-4 години по проекта Да пораснем заедно - работилница за родители

01.03.2012 12:21

От 3 до 5 март, 2012 година в хотел „ Дедеман Принцес София" в град София ще се проведе обучение на специалисти за работа с родители на деца от 0-4 години по проекта на УНИЦЕФ „Да пораснем заедно - работилница за родители". Проектът е част от цялостната работа на УНИЦЕФ за подкрепа на ранното детско развитие и насърчаване на родителството в най-добрия интерес на детето.

Обучението ще се води от Нина Печник и Бранка Старц, международни консултанти на УНИЦЕФ и автори на програмата за работа с родители, която ще се реализира през настоящата година чрез системата на читалищата и детските градини в община Тунджа, град София, град Левски, град Плевен, град Видин, село Ясен (Плевенска община) и град Гоце Делчев.

Нина Печник е преподавател по психология в университета в Загреб с фокус върху семейството, съвременните измерения на родителството, социалната психология, насилието над деца и позитивното родителство. Ръководила е работната група към Съвета на Европа за родителските умения, и по-конкретно  за превенция на насилието над деца и е участвала в разработването на доклада „Родителството в съвременна Европа - позитивен подход".  Бранка Старц е психолог с дългогодишна практика в областта на предучилищната психология и ранното детско развитие.

В обучението ще вземат участие 27 специалисти - педагози, психолози и социални работници, които в продължение на три дни ще се запознаят с теоретичните основи на програмата за подкрепа на родители, особеностите на ранното детство и ролята на родителите за осигуряване на пълноценното развитие на децата.

Партньори на УНИЦЕФ по проекта са ФИЦЕ България, община Тунджа, Плевенски обществен фонд - читалища, читалище „Роден край-1931" в град София, читалище „Просвета" в град Гоце Делчев и Комплекса за социални услуги за деца и семейство в град Видин.

Работилница за родители - Да пораснем заедно

16.11.2011 in Проекти

„Работилниците за родители - Да пораснем заедно" ще предоставят споделено пространство, в което могат да се срещат ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.