Унищожи микробите, защити децата

01.07.2015 14:37

 

 

Domestos и УНИЦЕФ стартират съвместна кампания

Като част от дългосрочното си глобално партньорство, Domestos и УНИЦЕФ стартират съвместна кампания в България. Тя цели да повиши вниманието на обществото към хигиената на децата и санитарните проблеми, които предизвикват неблагоприятни ефекти за живота и благосъстоянието на милиони момичета и момчета по света. Партньорството в световен мащаб продължава вече 4 години и в резултат на него са реализирани множество национални кампании. Само през първата година съвместните усилия подпомогнаха над 600 000 души, осигурявайки им по-благоприятни условия на живот и достъп до подобрена хигиена и санитарни условия. 

През юли и август тази година и в нашата страна всеки може да се включи в инициативата, като закупи специално маркиран продукт на Domestos. 5 % от продажбата на всяка опаковка Domestos 24H или Plus Domestos Total Hygiene ще бъдат дарени за работата на УНИЦЕФ в посока подобряване на санитарно-хигиенните условия на уязвимите общности по света. 

Защо тази кампания е толкова важна:  

::Защото една трета от световното население няма достъп дори до най-елементарни санитарни условия; 
::Защото лошата хигиена и липсата на санитарни условия причиняват тежки заболявания като диария, която убива по 1 дете на всеки 2 минути;  
::Защото всяка година 5.9 милиона деца под 5-годишна възраст умират по напълно предотвратими причини – голяма част от тези смъртни случаи са причинени от диария и пневмония, а и двете болести могат да бъдат значително намелени например от редовното миене на ръцете със сапун;  
::Защото около 2.5 милиарда души по света нямат достъп до това, което много от нас приемат за даденост – функциониращи тоалетни и добра хигиена;  
::Защото Организацията на обединените нации е обявила достъпа до санитарно-хигиенни условия за основно човешко право.
 

За Ulilever Foundation:   
Ulilever Foundation подпомага дейността на УНИЦЕФ в посока осигуряването на достъп до тоалетни и хигиенно-санитарни условия за множество общности по света. Фондацията цели да подобри качеството на живот на хората чрез разширяване на възможностите им за достъп до чиста питейна вода, храна и шанс за себеуважение. Организацията също така подкрепя комуникационната и застъпническа дейност на Детския фонд на ООН и подпомага усилията за справяне с хуманитарни кризи и природни бедствия, където нуждата от хигиенно-санитарни условия е критична. Domestos най-голямата и разпознаваема марка на Unilever за хигиена и подобрени санитарни условия и с глобалното си покритие се опитва да образова обществата по света за вредните последствия от липсата на висока хигиена и качествени санитарни условия.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ е Детският фонд на ООН и работи в над 190 държави и територии по целия свят. Една от основните цели е да се защитят децата, като им се предоставя достъп до чиста питейна вода и хигиенно-санитарни условия, които да ги предпазват от смъртоносни заболявания. В ситуацията на хуманитарни кризи и природни бедствия УНИЦЕФ предоставя животоспасяващи провизии от вода, храна и хигиенни материали. Освен това организацията обучава хора, които да разясняват на местните общности каква е връзката между облекчаване на физиологичните нужди на открито и появата и разпространението на редица опасни заболявания. УНИЦЕФ работи активно и за качествена промяна на хигиенно-санитарните условия в училищата, където децата прекарват много време и са изложени на редица рискови фактори. Усилията дават резултат, но остава и още много работа, докато всички деца по света имат достъп до санитарни условия и подобрена хигиена, които да предпазват живота им и да стимулират благосъстоянието на отделните личности и развитието на целите общества. 

За контакт - УНИЦЕФ:  
Ивайло Спасов, Консултант Комуникации – 0888 40 63 83, ispasov@unicef.org 

*УНИЦЕФ не се ангажира и не подкрепя конкретни търговски марки и продукти. Използвайте биоцида безопасно. Преди употреба прочетете етикета и информацията за биоцида. Категория на опасност-дразнещ и опасен за околната среда.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.