ВКБООН и УНИЦЕФ дават началото на “Сини точки“ - центрове за закрила на деца и семейства, бежанци и мигранти, които се придвижват в цяла Европа

26.02.2016 14:47

 

 

Женева, 26 февруари 2016 - Като част от съвместна инициатива за засилване на защитата на нарастващия брой деца и други хора със специфични потребности, които пристигат в Европа, ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, и УНИЦЕФ създават специални центрове за подкрепа за деца и семейства по протежение на най-често използваните миграционни пътища в Европа.

Двадесет центрове за подкрепа на деца и семейства, с име „Сини Точки“, ще осигуряват безопасно място за децата и техните семейства, жизненоважни услуги, игра, закрила и консултиране на едно място. Целта им е подпомагане на уязвими бежански и мигрантски семейства, особено многото непридружени или разделени деца, които са изложени на риск от заболяване, травма, насилие, експлоатация и трафик.

Докато ситуацията продължава да се развива, в момента първите центрове вече са оперативни или скоро ще отворят в Гърция, Бившата югославска република Македония, Сърбия, Хърватия и Словения. Всички 20 ще започне да функционира в рамките на следващите три месеца.

„Сините точки“ се появяват в момент, когато жените и децата съставляват две трети от тези, които преминават през Европа: През февруари, жените и децата са близо 60% от пристигналите по море, в сравнение с 27% през септември 2015г. Също така имат за цел да идентифицират и защитават деца и младежи, които пътуват сами, и да ги събират отново със семейството, където е възможно, в зависимост от техните интереси.

„Ние сме загрижени за благополучието на непридружените момчета и момичета, които се придвижват незащитени в цяла Европа, много от които са преживели война и трудности, отправяйки се на тези пътувания сами. Центровете ще играят ключова роля при определянето на тези деца и осигуряването на защитата им, от която се нуждаят в непозната среда, където могат да бъдат изложени на риск“, каза Волкер Търк, помощник върховен комисар за закрила към  ВКБООН.

„Животът на децата бежанци и мигранти е обърнат с главата надолу, те са изложени на стрес и страдание на всяка стъпка от пътя си. Центровете ще предлагат ниво на предсказуемост, сигурност и безопасност в техния несигурен живот, на място, където те могат да получат помощта и подкрепата, която е право на всяко дете. И те ще допринесат за по-силни национални системи за закрила на детето“, каза Мари-Пиер Поарие, специалният координатор на УНИЦЕФ за бежанско-мигрантската криза в Европа.

Но идентифицирането на деца в нужда е предизвикателство. В някои страни, младите пътуващи се представят за възрастни, за да избегнат забавяне или задържане, което ги излага на риск от експлоатация. Миналата година повече от 90,000 непридружени или разделени деца, са регистрирани и подали молба за убежище или им се предоставя вид грижа в Европа, най-вече в Германия и Швеция.

Центровете за подкрепа на деца и семейства ще бъде ясно разпознаваеми и ще осигуряват стандартизиран и последователен базисен пакет от услуги, предоставяни от различни организации, включително МЧК и и НПО-партньори. Въпреки това, те не заместват отговорността и задължението на държавите да направят всичко възможно, за да подкрепят и защитават непридружени и разделени деца и за предотвратяване на сексуално и свързано с пола насилие.

Центровете ще бъдат разположени в избрани стратегически обекти – гранични точки входни / изходни, места за регистрация, някои стратегически градските центрове - както и чрез мобилни/аутрич екипи. Услугите включват:
- възстановяване на семейните връзки - услуги, предоставяни от мрежата на Червения кръст и Червения полумесец;
- събиране на семейството;
- зони подходящи за деца и пространства майка и бебе / малко дете;
- самостоятелни стаи за консултиране;
- психосоциална първа помощ;
- правни консултации;
- безопасни места за спане за жени и деца;
- социалните работници на терен;
- информация бюро с Wi-Fi свързаност.

За ВКБООН:  
ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, е създадена на 14 декември 1950 г. от Общото събрание на ООН. ВКБООН има мандат да ръководи и координира международната дейност за защита на бежанците и решаване на проблемите на бежанците в световен мащаб. Нейната основна цел е да защитава правата и благосъстоянието на бежанците, но също така има мандат да помогне на хората, без националност. За повече от шест десетилетия, ВКБООН е помогнал на десетки милиони хора да възобновят живота си. Днес, с персонал от около 9700 души в 126 страни помагат на около 60 милиона души. Научете повече на www.unhcr.org и Facebook и Twitter.

За УНИЦЕФ:    
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:     
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България    
Тел.: 02 9696 208      
е-mail: jtzocheva@unicef.org

Превенция на отпадането от училище

01.10.2008 in Проекти

Образованието в България заема челно място в ценностната система на българина, като този приоритет придоби още ...

Закрила на децата от насилие

14.09.2007 in Проекти

Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според официалната ...

Бъдеще без насилие

14.04.2014 in Проекти

УНИЦЕФ набира средства за създаване на специализирани терапевтични услуги за деца преживели насилие, които ще ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Ние вярваме в 0

09.11.2014 in Проекти

Какво е нужно, за да има 0 деца в бедност, 0 деца, жертви на насилие, 0 деца без образование, 0 деца в институции? ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.