Възможностите и предизвикателствата пред детското участие в България бяха обсъдени на кръгла маса

28.10.2014 15:32

Пилотният проект на Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ България и фондация „Партньори - България“ приключва първата си двугодишна фаза

 

28 октомври, София –  На кръгла маса в столицата бяха обсъденирезултатите от пилотния проект „Насърчаване на детското участие чрез засилване на ролята на ученическите съвети на училищно, общинско, областно и национално равнище”. Той стартира през 2012 г. по инициатива на ДАЗД, с подкрепата на УНИЦЕФ, Министерството на образованието и науката и Национална мрежа за децата и се изпълнява от Фондация Партньори – България.

Форумът бе открит от г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България, г-жа Цвета Антонова от Държавната агенция за закрила на детето, представители на общински власти, координатори и изпълнители на проекта.

“Гордея се от сътрудничеството с ДАЗД, общините, партньорските организации и самите деца, защото е важно да имеме общи усилия за приобщаване на децата в цялостните процеси на промяна на най-дълбоко ниво. Това предполага гласът им да бъде чут най-напред в семейството и нуждите им да бъдат задоволени още в майчиния дом”, заяви г-жа Таня Радочай. Тя подчерта още, чеправото на достъп до информация, правото да изразиш мнение или правото на свободно събиране са гарантирани от Конвенцията за правата на детето, чиято 25-та годишнина честваме през ноември, но не са толкова лесно припознавани и често възрастните ги пренебрегват”. Ето защо призивът й беше следният: „Нека всички да се вслушваме в гласа на децата, за да ги разберем по-добре и да им помогнем да участват активно във взимането на решения, които касаят тяхното здраве, благоденствие, успех и им позволяват да реализират пълния си потенциал”.

Г-жа Цвета Антонова от Държавната агенция за закрила на детето на свой ред изтъкна, че децата в действителност имат правото на собствени мнения и убеждения, но че възрастните са тези, които взимат решенията, вслушвайки се в децата и действайки в най-добрия им интерес. „Възрастните не трябва да бягат от отговорностите си на семейно, училищно, общински и държавно ниво, а да зачитат правото на децата да бъдат чути“, подчерта Антонова.  

Според международния независим консултант г-жа Герисон Лансдаун: „За да бъде детското участие пълноценно и ефективно, то трябва да е доброволно, в дух на уважение, в приятелска среда, по адекватни теми, да е приобщаващо, да е подкрепено от инструктори, да е безопасно и чувствително към рискове, да има отчетност и прозрачност“.

Участниците в кръглата маса чуха и гласа на тези, чието участие обсъждаха – самите деца. Видео материал, заснет от УНИЦЕФ България, показа какви са мечтите, очакванията, инициативите на децата, участващи в съвети на училищно, градско, общинско и национално. „Като цяло съветът е хубава организация, но трябва да бъде по-официално представена – и в местните власти, и на държавно ниво“, призова 17-годишният Иван от областния съвет в Монтана. „Отговарям за всички ромски деца и се опитваме наистина да направим нещо“, заяви и 14-годишната Вълкана от Вършец.

Първата фаза на проекта се състои в това, че в три области – Благоевград, Монтана и Сливен – бяха създадени пилотни съвети на децата на училищно, общинско и регионално ниво, които целят да промотират правото на децата да изразяват своето мнение, както и да развият уменията на деца и на възрастни за ефективна комуникация по въпроси, които касаят децата. 

За допълнителна информация:
Жаклин Цочева, Директор „Комуникации”, УНИЦЕФ България,
тел. 02/ 9696 208, е-mail: jtzocheva@unicef.org

УНИЦЕФ е детският фонд на Организацията на обединените нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, компании, фондации и правителства.

 

 

 

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.