Всеки ден момичетата прекарват 160 милиона повече часа във вършене на домакинска работа в сравнение с момчетата

10.10.2016 13:27

 

Ню Йорк, 7 октомври, 2016 – Момичетата на възраст между 5 и 14 години прекарват 40% повече време или 160 милиона часа повече на ден за неплатена домакинска работа, в носене на вода или дърва за огрев, в сравнение с момчетата на същата възраст, сочи доклад на УНИЦЕФ в навечерието на Международния ден на момичето, който се отбелязва на 11 октомври.

Докладът, озаглавен „Впрягане на силата на данните в помощ на момичетата: обстоен анализ с поглед към 2030 г“., включва първите световни данни за времето, което прекарват момичетата, докато вършат домакинска работа като: готвене, чистене, грижа за членове на семейството и носене на вода или дърва за огрев.

Данните показват, че диспропорционално разпределената тежест на домакинската работа започва рано, като момичетата между 5 и 9 години, прекарват 30% от времето си или 40 милиона часа повече на ден, за да вършат домакинска работа, в сравнение с момчетата на същата възраст. А цифрите се покачват с увеличаване на възрастта на момичетата, като между 10-14 години момичетата прекарват 50% повече време , което се равнява на 120 милиона часа повече всеки ден.

„Прекомерната тежест на неплатената домакинска работа започва в ранното детство и се увеличава, когато момичетата навлязат във възрастта на юношеството. Като резултат момичетата жертват важни възможности за учене, растеж или просто да се наслаждават на детството си. Това неравно разпределение на труда между децата задълбочава и затвърждава стереотипите по полов признак и двойната тежест върху жените и момичетата през поколенията.“, каза главният съветник по джендър въпросите към УНИЦЕФ - Анджу Малхотра.

Докладът подчертава, че трудът на момичетата е по-малко видим и често недооценен. Много често отговорностите на възрастните, сред които грижата за членовете на семейството, включително и грижите за други деца, са наложени на момичетата. Времето, прекарано във вършене на домакинска работа ограничава времето за игра на момичетата, а също и възможностите да се социализират с приятели, да учат и да бъдат деца. В някои страни носенето на дърва за огрев и вода от момичетата ги поставя в риск от сексуално насилие.

Още данни от доклада сочат, че:    
:: Момичетата между 10 и 14 г. в Южна Азия,Близкия Изток и Северна Африка прекарват близо двойно повече време във вършене на домакинска работа в сравнение с момчетата.
:: Страните, в които момичетата между 10 и 14 години носят най-голямата тежест на неравномерно разпределената домакинската работа, в сравнение с момчетата са: Буркина Фасо, Йемен и Сомалия.
:: 10 до 14 годишните момичета в Сомалия прекарват най-голяма част от времето  си във вършене на домакинска работа: по 26 часа всяка седмица.

„Наличието на количествени данни за предизвикателствата пред момичетата е първата и най-важна стъпка в процеса на постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие и по-точно Цел №5 Равенство между половете, заедно с  разбиване на бариерите за 1,1 милиарда момичета по целия свят“, това заяви Атила Ханкиоглу, директор Данни и анализи в УНИЦЕФ.

„Впрягане на силата на данните в помощ на момичетата: обстоен анализ с поглед към 2030 г“, отбелязва, че данните за две трети от 44-те индикатора, свързани с момичетата в Глобалните цели за устойчиво развитие – глобалната рамка за изкореняване на бедността, защита на планетата Земя и осигуряване на справедлив шанс за просперитет за всички – са също ограничени или недостатъчни. В допълнение към домакинската работа, докладът представя данни за въпросите, свързани с момичетата, които са залегнали в ЦУР (Целите за устойчиво развитие), включително насилие, детски бракове, генетално осакатяване и образование. Постигането на Целите, които адресират тези въпроси и овластяването на момичетата със знание, умения и ресурси, от които се нуждаят, за да постигнат пълния си потенциал е от полза не само за момичетата, но и за цялото общество, защото ще доведе до икономически растеж, ще насърчи мира и ще намали бедността.

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,  
тел.: 02/9696208, e-mail: jtzocheva@unicef.org

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.