Всички заЕдно за защита правата и интересите на децата жертви и свидетели на насилие

09.02.2017 14:01

 

Монтана, 9 Февруари 2016 – В рамките на междуинституционална работна среща на тема: „Всички заЕдно за защита правата и интересите на децата жертви и свидетели на насилие” бяха представени резултатите от работата на Детски център за застъпничество и подкрепа - Зона ЗаКрила, област Монтана. Участие в дискусията взеха Златко Живков, кмет на община Монтана, Илина Гечовска, Ръководител на Зона заКрила – Монтана, проф. Нели Петрова – Димитрова, Председател на УС на ИСДП, Милена Харизанова, Програмен директор “Закрила на детето” УНИЦЕФ в България, деца от клуб УНИЦЕФ и Общински детски парламент в град Монтана, представители на РДСП, ДСП, ОЗД, полиция, съд, прокуратура, социални услуги, медицински и лечебни заведения.

Детски център за застъпничество и подкрепа - Зона ЗаКрила отвори врати в град Монтана преди малко повече от година, като беше първият в страната. Това е иновативна услуга за деца жертви или свидетели на насилие и престъпления, която обединява добри юридически, медицински, психологически и социални практики и поставя детето във фокуса на всички техни усилия. Зона ЗаКрила е създадена благодарение на даренията по време на кампанията на УНИЦЕФ - „Осъдени без детство“, която получи широка медийна подкрепа, както и с помощта на bTV и на десетки хиляди дарители на УНИЦЕФ, които се включиха в общите усилия срещу насилието над деца по време на благотворителния концерт-телетон „Бъдеще без насилие за всяко дете“, излъчен през януари 2015 г. Зона ЗаКрила се създава съвместно от УНИЦЕФ, ИСДП и Община Монтана в партньорство с МТСП, МВР, МП, ДАЗД, АСП и ВКП.

Общ брой деца, които са получили правно информиране, консултиране, застъпничество, психологична, терапевтична помощ и подкрепа е 47.   

:: Разпределение на децата според вида на преживяното насилие: Физическо – 18; Сексуално – 16; Психическо – 10; Пренебрегване – 2; Булинг – 1.  
:: Разпределение на децата, преживели насилие по възраст: 0-3г- 1; 3-7г. – 4; 7-14г. – 23; 14-18г. – 19.  
:: Разпределение на децата според мястото на преживяното насилие: В семейството – 29; В приемно семейство – 6; В училище – 2; На улицата – 4; На обществено място – 6. 
:: Разпределение на случаите според извършителя: Родител – баща – 18; Родител – майка – 4; Роднина – близък – 6; Приемен родител – 4; Друго дете – 7; Познат/съсед – 8.

Зона ЗаКрила предоставя активна подкрепа и на родителите в семейства преживели насилие. Екипът на Зона заКрила е подкрепил общ 62 родители, които са ползвали услугите: правно консултиране по ЗЗДН, социално – психологична помощ, застъпничество и придружаване пред институциите.

Независим преглед на дейността на трите Зона ЗаКрила една година след тяхното разкриване показа, че Зона ЗаКрила отговаря на добрите световни практики за интегрирани услуги в подкрепа на децата жертви на насилие.

Основно заключение от работната среща беше необходимостта от засилване на сътрудничеството между институциите при разследването и закрилата на деца преживели насилие и подписване на официални протоколи за взаимодействие.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,  
тел.: 02/9696208   
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Осъдени без детство

15.04.2014 in Проекти

Изпрати SMS на 1021 и дари еднократно 2 ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.