Зона ЗаКрила отвори врати в София

02.10.2015 14:06

Сигнализирай за деца в риск или жертви на насилие 

Детският център за застъпничество и подкрепа е създаден с подкрепата на УНИЦЕФ и bTV, в партньорство с Фондация „Асоциация Анимус“ и Столична Община 

София, 02 Октомври 2015 – В Международния ден на ненасилието в София беше открита Зона ЗаКрила – Детски център за застъпничество и подкрепа. Това е иновативна услуга за деца и жени, преживели насилие, която обединява добри юридически, медицински, психологически и социални практики и поставя детето във фокуса на всички техни усилия. Зона ЗаКрила е създадена и ще функционира благодарение на подкрепата на bTV и на десетки хиляди дарители на УНИЦЕФ, които се включиха в общите усилия срещу насилието над деца по време на кампанията „Бъдеще без насилие за всяко дете“. Зона ЗаКрила се създава съвместно от УНИЦЕФ, Фондация „Асоциация Анимус“ и Столична Община в партньорство с Министерство на вътрешните работи и Агенцията за социално подпомагане.

“Всички деца имат право да бъдат защитени от насилие. В България, както и по света много деца стават жертва на физическо, психическо, сексуално насилие – независимо от пола, възрастта, етноса, религията си. И най-често това се случва в дома, в училището, в институцията, където са настанени – тоест, на местата, където би трябвало да са най-защитени. Но за твърде малко от тези случаи изобщо се сигнализира и още по-малко са наказаните насилници – затова е важно всяко дете да има достъп до навременна подкрепа и щадящо правосъдие, съобразено с индивидуалните нужните и развитие на всяко момиче и момче”, заяви г-жа Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ за България.

Зона ЗаКрила осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за деца, жертви на насилие и техните семейства по време на целия процес на работа по техните случаи – от момента на получаване на сигнала за насилие и започване на разследването до приключване на процеса по възстановяване и връщане към ежедневния ритъм на живот на детето и неговото семейство. Всяка една кризисна интервенция и застъпническа подкрепа, медицински услуги, консултиране, информиране и подготовка за участие в процеса на досъдебното и съдебно производство, се координира от Зона ЗаКрила. 

„Развълнувана съм, че заедно сме част от една голяма и положителна промяна в обществото ни. Свидетели сме на пробуждане на чувствителността към случаите на насилие. Важно е ние медиите не само да показваме човешките съдби на жертвите на тормоз и експлоатация, не само да отразяваме негативните последствия – но и активно да променяме света, за да го направим по-добро и сигурно място за най-уязвимите членове на обществото ни – децата!“, каза г-жа Мариана Векилска, един от основните поддръжници и застъпници в кампанията и водещ на предаването „Тази събота и тази неделя“ по bTV.

След Монтана, където Зона ЗаКрила отвори врати на 14 Септември 2015 г., а до края на годината услугата ще заработи и в Шумен – София е втората община в страната, която става домакин на иновативната услуга.

„Грижата за децата ни е най-важната грижа на обществото ни. За 2014 година 74 деца са намерили подкрепа в трите специализирани центъра, работещи на територията на Столична община. От началото на 2015 – помощ е оказана на още 43 деца. Новият модел на Детски център за застъпничество и подкрепа е много полезен и аз благодаря на УНИЦЕФ, че разработват и финансират поредната добра практика, която след това се надяваме да се превърне в устойчива социална услуга за години напред“, заяви г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Община София при откриването на Зона ЗаКрила.

Моделът за предоставянето на интегрирани услуги за деца и техните семейства е разработен съвместно от УНИЦЕФ, Института за социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус“.

„Идеята на Детския център за застъпничество и подкрепа е наистина иновативна. Ако досега ние от „Анимус“ сме предоставяли предимно психологична, терапевтична подкрепа на децата и жените, преживели насилие, то в Зона ЗаКрила вече на едно място ще се координират връзките между отделните органи и институции, така че децата да са във фокуса на всички техни усилия и да се чувстват максимално защитени“, сподели г-жа Надежда Стойчева, Директор на Фондация „Асоциация Анимус“.

Зона ЗаКрила ще работи с всички форми на насилие над деца и с техните семейства, като ще обхваща както жертви на насилие, което е извършено в миналото, така и случаи на насилие, които се случват в момента в живота на децата и семействата им. Услугата ще помага на децата-свидетели на домашно насилие и ще подкрепя родителя, жертва на насилие, в процеса на спиране на насилието, възстановяване и повишаване на способността да се грижи за детето с фокус върху неговата сигурност и най-добър интерес. Зона ЗаКрила предлага и правно придружаване на детето и пострадалия родител, за да осигури на детето семейна среда без насилие.

Домашният уют в Зона ЗаКрила е осигурен от ИКЕА.

Защо Зона ЗаКрила е важна за децата и техните семейства:  
Детският център за застъпничество и подкрепа е стъпка към по-ефективно гарантиране на правата на децата жертви и свидетели на насилие и престъпление. Придружаването, съдействието за щадящо изслушване, подкрепата за преодоляване на последиците от травматично преживяване са само част от мерките, които сме длъжни да предоставим на децата. Това е както морално, така и юридическо задължение по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето и редица европейски директиви. Усилията за изпълнение на тези задължения трябва да бъдат подкрепени, но затова е изключително важно да бъдат приети промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които предвиждат адаптирани към нуждите на детето процедури, прилагани от обучени специалисти. От политическата воля на законодателя зависи дали на най-уязвимите участници в наказателния процес – децата, ще бъде гарантирано правосъдие, което подкрепя, възстановява и носи чувство за постигната справедливост, вместо да ги превръща в повторни жертви всеки път, когато са в контакт с правосъдната система или органите по закрила и тези на реда.

Допълнителна информация:    

:: Насилието по света   

- По данни на УНИЦЕФ, на всеки 5 минути едно дете по света умира в резултат на насилие;
- Почти една-четвърт от момчетата на възраст между 15 и 19 години (70 милиона в световен мащаб) са били жертва на различни форми на физическо насилие;
1 от всички 3 момичета на възраст между 13 и 15 години в световен мащаб редовно стават жертва на тормоз;
Около 120 милиона момичета на възраст под 20 години (1 на всички 10 в световен мащаб) са преживели насилствен полов контакт или други форми на сексуална злоупотреба;
- 1 на всеки 3 омъжени момичета на възраст между 15 и 19 години (или 84 милиона в световен мащаб) са станали жертва на емоционален, физически или сексуален тормоз, извършен от техния съпруг или партньор;  
- Половината от всички момичета на възраст между 15 и 19 години в глобален мащаб смятат, че мъжът има право да бие съпругата или партньорката си при определени обстоятелства – като отказ от секс, излизане от дома без разрешение, спорове, пренебрежително отношение към децата или прегаряне на вечерята;
- Данните показват, че в някои страни 7 на всеки 10 момичета на възраст между 15 и 19 години, които са станали жертви на физическо и/или сексуално насилие, никога не са потърсили помощ: голяма част от тях заявяват, че не възприемат случилото се като злоупотреба и следователно не го считат за проблем, нуждаещ се от подкрепа;
- От цялото женско население в световен мащаб днес, 700 милиона са жените, които са сключили брак преди на навършат 18 години. 1 на всяка 3 от тях е била омъжена преди 15-тия си рожден ден;
- Около 28 милиона сред днешните подрастващи момичета са били подложени на женско генитално осакатяване в29-те държави в Африка и Близкия изток, където тези практики са най-разпространени.

:: Насилието в България  
- През 2014 г. Фондация „Асоциация Анимус“ е консултирала 1981 жертви на насилие;  
- От тях 1688 са жертвите на домашно насилие (което представлява 85% от всички случаи, с които е работила организацията);  
- 74 са случаите на сексуално насилие, 35 на трафик на хора, 184 на друг вид насилие;  
- През 2014 г. през Кризисен център са преминали 74 жертви на насилие, консултирани от Фондация „Асоциация Анимус“;    
- През 2014 г. през Центъра за възстановяване, консултиране и психотерапия са преминали 177 жертви на насилие, консултирани от Фондация „Асоциация Анимус“;  
- През 2014 г. през Комплекс за социални услуги за деца и семейства са преминали 205 жертви на насилие, консултирани от Фондация „Асоциация Анимус“;  
- През 2014 г. на Горещата телефонна линия за пострадали от насилие – 02/981 76 86 – са извършени 867 консултация;  
- През 2014 г. на Националната телефонна линия за деца – 116 111 – са извършени 658 консултации за насилие.

Повече за това какво представлява насилието над деца, как да го разпознаваме и да реагираме – прочетете тук 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Тел.: 02/9696208
е-mail: jtzocheva@unicef.org 

Ние вярваме в 0

09.11.2014 in Проекти

Какво е нужно, за да има 0 деца в бедност, 0 деца, жертви на насилие, 0 деца без образование, 0 деца в институции? ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.