ПЪРВИТЕ 7

19.07.2017

Ранното детско развитие – перспективи, предизвикателства и

Програма за базисно обучение на екипи и специалисти по приемна грижа

23.11.2016

Програмата е разработена на базата на опита и в консултация със следните органи-зации: фондация „За нашите деца“, сдружение „Институт по социални дейности и практики“, Международна социална служба

Укрепване на закрилата на децата мигранти в България

07.11.2016

Анализ на законодателството в оглед на принципа за защита на най-добрия интерес на непридружените деца мигранти в

По-добро развитие на мозъка

04.11.2016

Нови хоризонти в ранното детско

Кърмене и ранно детско развитие

13.10.2016

Насоки за подкрепа при

Годишен доклад на УНИЦЕФ България 2015

21.09.2016

Вижте какво постигнахме ЗАЕДНО с Вас за децата в България и по света през 2015 г.

Близо 50 милиона деца по света са „изкоренени”

07.09.2016

Над 28 милиона деца са насилствено прогонени от конфликти и насилие в или отвъд

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни и територии.