Дари надежда за по-добро бъдеще на най-уязвимите деца в България

ПОМОГНИ СЕГА!

Дори в най-мрачната приказка на помощ идва добрата сила на промяната. Това можеш да си ти!

Тошко започва живота си в свят на сенки и самота. Той е последното дете, което напуска Дома за медико-социални грижи в гр. Шумен с помощта на УНИЦЕФ и екипа на Семейно консултативния център в областта.

Тошко е на 6 месеца, когато намира своята приемна майка и получава шанс за пълноценно детство. Като приемен родител Ирина вече е отгледала едно дете, но отваря дома и сърцето си за шестмесечното момченце.

Тошко

„Няма да забравя първата ни среща – стаята с бели стени, кревата с решетки… Той лежеше тихо и гледаше в една точка. Разплака се, когато го взех на ръце, изглеждаше на не повече от два месеца – бяха ме предупредили, че изостава в развитието си и че има проблеми със сърцето. Беше толкова крехък и уязвим – нашият нов член от семейството.“

Днес, благодарение на подкрепата на дарителите на УНИЦЕФ, Тошко расте в своето приeмно семейство, обграден от грижа и топлина. Променя се всеки ден и бързо наваксва пропуснатото в своето детство.

Над 1000 момчета и момичета в България все още живеят в институции, разделени от родителите си.

ЗА ДА ПРОМЕНИШ КРАЯ НА ИСТОРИЯТА, ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИШ НАЧАЛОТО. ПОМОГНИ НА ПОВЕЧЕ ДЕЦА КАТО ТОШКО ДА ПОЛУЧАТ ОБИЧ И СЕМЕЙСТВО.

* Историята на Тошко е базирана на истински случай от дейността на УНИЦЕФ по закриването на Дома за медико-социални грижи в гр. Шумен и работата на Семейно консултативните центрове в областта. ©УНИЦЕФ България 2017