Мисията на УНИЦЕФ

Нашата мисия

Да се застъпваме за правата на децата, за посрещането на техните основни нужди и разширяване на техните възможности, за да постигнат своя пълен потенциал;

Да мобилизираме политическата воля и материалните ресурси, за да насочваме страните в дух: „най-важното са децата”, като изгражда у тях капацитет за съответни действия;

Да реагираме на спешни ситуации, за да облекчим страданията на децата и на онези, които се грижат за тях;

Да прокламираме равни права за жените и момичетата и да подкрепяме тяхното пълноценно участие в развитието на техните общности;

Да работим за целите на човешкото развитие, както и за мира и обществения прогрес, заложени в Устава на Обединените нации.


Ценностите на УНИЦЕФ

Отдадени и принципни
Влиятелни и прозорливи
Новаторски ориентирани и надеждни
Глобални и авторитетни


Ние не сме сами в своята мисия. УНИЦЕФ постига целите си, като обединява хора, правителства, дарители, хуманитарни организации, компании и самите деца.

Да обединим света, за да гарантираме правото на всяко дете на здраве, образование, равенство и закрила – това е нашата мисия.

Заедно за децата!

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.