Мисията на УНИЦЕФ

Нашата мисия

Да се застъпваме за правата на децата, за посрещането на техните основни нужди и разширяване на техните възможности, за да постигнат своя пълен потенциал;

Да мобилизираме политическата воля и материалните ресурси, за да насочваме страните в дух: „най-важното са децата”, като изгражда у тях капацитет за съответни действия;

Да реагираме на спешни ситуации, за да облекчим страданията на децата и на онези, които се грижат за тях;

Да прокламираме равни права за жените и момичетата и да подкрепяме тяхното пълноценно участие в развитието на техните общности;

Да работим за целите на човешкото развитие, както и за мира и обществения прогрес, заложени в Устава на Обединените нации.


Ценностите на УНИЦЕФ

Отдадени и принципни
Влиятелни и прозорливи
Новаторски ориентирани и надеждни
Глобални и авторитетни


Ние не сме сами в своята мисия. УНИЦЕФ постига целите си, като обединява хора, правителства, дарители, хуманитарни организации, компании и самите деца.

Да обединим света, за да гарантираме правото на всяко дете на здраве, образование, равенство и закрила – това е нашата мисия.

Заедно за децата!

 

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни и територии.