Желая да даря еднократно в подкрепа на дейността на УНИЦЕФ за децата

ПОМНИШ ЛИ ДЕТСКИТЕ СИ СТРАХОВЕ?
ЧУДОВИЩЕТО ПОД ЛЕГЛОТО? ТОРБАЛАН ЗАД ВРАТАТА? 
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ СТРАХ НА КАЛИНА Е ДА СЕ ПРИБЕРЕ У ДОМА.

Калина е на 7 години и обича да ходи на училище. В класната стая тя откри подкрепа и закрила, каквито не подозираше, че съществуват. Калина има прекрасна усмивка, която рядко показва вкъщи. Скандалите в дома ѝ са всекидневие. Тя се страхува всеки път, когато се прибира, защото не знае какво я очаква зад входната врата. Белезите от насилието оставят следи за цял  живот.

ПОМОГНИ НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ КАТО КАЛИНА, ДА ПОЛУЧАТ ГРИЖА, СИГУРНОСТ И ЗАКРИЛА. 

*Историята на Калина е базирана на истински случай от дейността на Детски центрове за сатъпничество и подкрепа "Зона Закрила", подкрепени от УНИЦЕФ, но имената и снимките са сменени. Тя илюстрира един от проблемите, по които УНИЦЕФ работи и набира средства в страната.


КАК ПОМАГАМЕ НА ДЕЦАТА ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ

В България през 2016 г. са получени 3,158 сигнала за насилие над деца по данни на Агенцията за социално подпомагане. Хиляди други остават невидими.

Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“, подпомогнат от УНИЦЕФ, предоставя специализирана помощ на деца, жертви и свидетели на насилие в областите Шумен, София и Монтана.

От началото на работата си до края на 2016 г. трите центъра са подкрепили общо 168 деца, жертви на насилие и 98 родители на територията на 16 общини. Екипите на „Зона ЗаКрила“ извършват превантивни дейности в детски градини и училища, обхванали над 350 деца от различни възрасти.

Дългосрочната ни цел е изграденият модел да се мултиплицира в цялата страна, за да подпомогне повече деца и семейства преживели насилие. Разбери повече за дейността на "Зона ЗаКрила" тук >>

 

ПОМНИШ ЛИ ДЕТСКИТЕ СИ СТРАХОВЕ?
ЧУДОВИЩЕТО ПОД ЛЕГЛОТО? ТОРБАЛАН ЗАД ВРАТАТА? 
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ СТРАХ НА КАЛИНА Е ДА СЕ ПРИБЕРЕ У ДОМА.

Калина е на 7 години и обича да ходи на училище. В класната стая тя откри подкрепа и закрила, каквито не подозираше, че съществуват. Калина има прекрасна усмивка, която рядко показва вкъщи. Скандалите в дома ѝ са всекидневие. Тя се страхува всеки път, когато се прибира, защото не знае какво я очаква зад входната врата. Белезите от насилието оставят следи за цял  живот.

ПОМОГНИ НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ КАТО КАЛИНА, ДА ПОЛУЧАТ ГРИЖА, СИГУРНОСТ И ЗАКРИЛА. 

*Историята на Калина е базирана на истински случай от дейността на Детски центрове за сатъпничество и подкрепа "Зона Закрила", подкрепени от УНИЦЕФ, но имената и снимките са сменени. Тя илюстрира един от проблемите, по които УНИЦЕФ работи и набира средства в страната.


 КАК ПОМАГАМЕ НА ДЕЦАТА ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ

В България през 2016 г. са получени 3,158 сигнала за насилие над деца по данни на Агенцията за социално подпомагане. Хиляди други остават невидими.

Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“, подпомогнат от УНИЦЕФ, предоставя специализирана помощ на деца, жертви и свидетели на насилие в областите Шумен, София и Монтана.

От началото на работата си до края на 2016 г. трите центъра са подкрепили общо 168 деца, жертви на насилие и 98 родители на територията на 16 общини. Екипите на „Зона ЗаКрила“ извършват превантивни дейности в детски градини и училища, обхванали над 350 деца от различни възрасти.

Дългосрочната ни цел е изграденият модел да се мултиплицира в цялата страна, за да подпомогне повече деца и семейства преживели насилие. Разбери повече за дейността на "Зона ЗаКрила" тук >>

Еднократно
Месечно
Редовните дарения на нашите БЛАГОДЕТЕЛИ ни помагат да планираме дългосрочни и устойчиви програми, за да стигнем до всяко дете.
75 лв.
50 лв.
25 лв.
друга сума
Моля, попълни всички полета.
Моля, попълни валиден email.

Други опции за дарение
Регистрирайки се, ти се съгласяваш да получаваш информация за дейността на УНИЦЕФ в България.
Ще бъдеш прехвърлен на сайта epay.bg, където да завършиш дарението си с дебитна/кредитна карта.

Резултати за децата

Кое е това момиче
Нека видим детето преди да видим увреждането – защото преди сложните за произнасяне диагнози Симона е едно лъчезарно момиче на 14, което обича крем карамел и да се рови в своя...
„Госпожо, обичаме те“
Нина Дончева е от любимите учители в ДГ „София“. Има десет години стаж като педагог, получавала е стотици детски прегръдки, не обича стереотипите и винаги търси различната гле...
Годишен доклад на УНИЦЕФ България 2016
Заедно достигаме до #ВсякоДете

Как се разпределят твоите дарения

Дарение - данъчно облекчение
Конфиденциалност
Административни
разходи 4,7%
 

Как се разпределят твоите дарения към УНИЦЕФ България?

Само 4,76% от всяко дарение Уницеф задържа, за да използва за административни и разходи по управление на проектите.

Останалата сума от твоето дарение, 95.24% финансира програми за децата.

Данъчни облекчения за физически лица

УНИЦЕФ е сред лицата по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчната основа на лицето в размер до 5 %. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗДДФЛ общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение за дарение.

Данъчни облекчения за юридически лица

Стопанските субекти (търговски дружества, кооперации, граждански дружества) могат да имат предвид, че УНИЦЕФ е посочен сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10 %.

Следва да се има предвид, че в чл. 31, ал. 5 от ЗКПО законодателят постaвя ограничение за признавания за данъчни цели общ размер на разходите за дарения - не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

УНИЦЕФ България обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Уебсайт, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Предоставените ни лични данни няма да бъдат публикувани или предоставяни на трети лица, без изричното съгласие на приносителя им. Контактната информация на дарителите на УНИЦЕФ ще бъде използвана само за кореспонденция с тях във връзка с предоставените дарения, тяхното изразходване по проектите на УНИЦЕФ или за издаване на удостоверения за данъчни облекчения по осъществени дарения.

Пълен текст към Общи Условия за Ползване на Уебсайт на УНИЦЕФ България ТУК.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.