Желая да даря еднократно в подкрепа на дейността на УНИЦЕФ за децата

ПОМНИШ ЛИ ДЕТСКИТЕ СИ СТРАХОВЕ?
ЧУДОВИЩЕТО ПОД ЛЕГЛОТО? ТОРБАЛАН ЗАД ВРАТАТА?
ГОЛЕМИЯТ СТРАХ НА ТОНИ Е ДА РАСТЕ САМ И БЕЗ ПРИЯТЕЛИ.

Тони е на 5 години. Той обича да тича, да се катери и да гони сапунени балони. Той е като всички останали момчета и момичета - със своите мечти, надежди и страхове. Но Тони не се плаши само от измислени чудовища, а от това да расте в изолация и самота заради своите специални нужди. Голямата му мечта е да ходи на детска градина, да играе и опознава света заедно със своите връстници.

ПОМОГНИ НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ КАТО ТОНИ ДА УЧАТ И ДА СЕ РАЗВИВАТ.

*Историята на Тони е базирана на истински случай от проекта „Заедно от детската градина“ на МОН в партньорство с УНИЦЕФ, но имената и снимките са сменени. Тя илюстрира един от проблемите, по които УНИЦЕФ работи и набира средства в страната.


КАК ПОМАГАМЕ НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ

Около 8,000 деца с увреждания в България не посещават масови детски градини или училища. 

Инициативата „Заедно от детската градина“, стартирана в края на 2015 г. от УНИЦЕФ в партньорство с Министерство на образованието и науката, допринася за изграждането на приобщаваща и подкрепяща среда в детските градини, която да гарантира пълноценното развитие на потенциала на всяко дете с фокус върху децата със специфични потребности.

Към момента 35 детски градини в областите София-град, Шумен, Сливен и Монтана, са направили пърите крачки към по-качествено предучилищно образование за деца със специфични потребности. В рамките на учебната 2016-2017 година 3,652 деца са получили подкрепа и ежедневен достъп до психолог и логопед. 394 учители, помощник възпитатели и 72 специалисти участваха в специализирани обучения в сферата на приобщаващото образование. 338 деца са преминали скрининг тест за обучителни трудности, който позволи на ранен етап да се идентифицира нуждата от подкрепа.

Разбери повече за инициативата „Заедно от детската градина“ тук >>

ПОМНИШ ЛИ ДЕТСКИТЕ СИ СТРАХОВЕ?
ЧУДОВИЩЕТО ПОД ЛЕГЛОТО? ТОРБАЛАН ЗАД ВРАТАТА?
ГОЛЕМИЯТ СТРАХ НА ТОНИ Е ДА РАСТЕ САМ И БЕЗ ПРИЯТЕЛИ.

Тони е на 5 години. Той обича да тича, да се катери и да гони сапунени балони. Той е като всички останали момчета и момичета - със своите мечти, надежди и страхове. Но Тони не се плаши само от измислени чудовища, а от това да расте в изолация и самота заради своите специални нужди. Голямата му мечта е да ходи на детска градина, да играе и опознава света заедно със своите връстници.

ПОМОГНИ НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ КАТО ТОНИ ДА УЧАТ И ДА СЕ РАЗВИВАТ.

*Историята на Тони е базирана на истински случай от проекта „Заедно от детската градина“ на МОН в партньорство с УНИЦЕФ, но имената и снимките са сменени. Тя илюстрира един от проблемите, по които УНИЦЕФ работи и набира средства в страната.


КАК ПОМАГАМЕ НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ

Около 8,000 деца с увреждания в България не посещават масови детски градини или училища. 

Инициативата „Заедно от детската градина“, стартирана в края на 2015 г. от УНИЦЕФ в партньорство с Министерство на образованието и науката, допринася за изграждането на приобщаваща и подкрепяща среда в детските градини, която да гарантира пълноценното развитие на потенциала на всяко дете с фокус върху децата със специфични потребности.

Към момента 35 детски градини в областите София-град, Шумен, Сливен и Монтана, са направили пърите крачки към по-качествено предучилищно образование за деца със специфични потребности. В рамките на учебната 2016-2017 година 3,652 деца са получили подкрепа и ежедневен достъп до психолог и логопед. 394 учители, помощник възпитатели и 72 специалисти участваха в специализирани обучения в сферата на приобщаващото образование. 338 деца са преминали скрининг тест за обучителни трудности, който позволи на ранен етап да се идентифицира нуждата от подкрепа.

Разбери повече за инициативата „Заедно от детската градина“ тук >>

Еднократно
Месечно
Редовните дарения на нашите БЛАГОДЕТЕЛИ ни помагат да планираме дългосрочни и устойчиви програми, за да стигнем до всяко дете.
75 лв.
50 лв.
25 лв.
друга сума
Моля, попълни всички полета.
Моля, попълни валиден email.

Други опции за дарение
Регистрирайки се, ти се съгласяваш да получаваш информация за дейността на УНИЦЕФ в България.
Ще бъдеш прехвърлен на сайта epay.bg, където да завършиш дарението си с дебитна/кредитна карта.

Резултати за децата

Кое е това момиче
Нека видим детето преди да видим увреждането – защото преди сложните за произнасяне диагнози Симона е едно лъчезарно момиче на 14, което обича крем карамел и да се рови в своя...
„Госпожо, обичаме те“
Нина Дончева е от любимите учители в ДГ „София“. Има десет години стаж като педагог, получавала е стотици детски прегръдки, не обича стереотипите и винаги търси различната гле...
Годишен доклад на УНИЦЕФ България 2016
Заедно достигаме до #ВсякоДете

Как се разпределят твоите дарения

Дарение - данъчно облекчение
Конфиденциалност
Административни
разходи 4,7%
 

Как се разпределят твоите дарения към УНИЦЕФ България?

Само 4,76% от всяко дарение Уницеф задържа, за да използва за административни и разходи по управление на проектите.

Останалата сума от твоето дарение, 95.24% финансира програми за децата.

Данъчни облекчения за физически лица

УНИЦЕФ е сред лицата по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчната основа на лицето в размер до 5 %. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗДДФЛ общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение за дарение.

Данъчни облекчения за юридически лица

Стопанските субекти (търговски дружества, кооперации, граждански дружества) могат да имат предвид, че УНИЦЕФ е посочен сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10 %.

Следва да се има предвид, че в чл. 31, ал. 5 от ЗКПО законодателят постaвя ограничение за признавания за данъчни цели общ размер на разходите за дарения - не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

УНИЦЕФ България обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Уебсайт, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Предоставените ни лични данни няма да бъдат публикувани или предоставяни на трети лица, без изричното съгласие на приносителя им. Контактната информация на дарителите на УНИЦЕФ ще бъде използвана само за кореспонденция с тях във връзка с предоставените дарения, тяхното изразходване по проектите на УНИЦЕФ или за издаване на удостоверения за данъчни облекчения по осъществени дарения.

Пълен текст към Общи Условия за Ползване на Уебсайт на УНИЦЕФ България ТУК.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.