Желая да даря еднократно в подкрепа на дейността на УНИЦЕФ за децата

Цвети е на 4 години и живее в дом за деца, лишени от родителски грижи. Тя е като всички останали момчета и момичета - със своите мечти, надежди и страхове. Но Цвети не се плаши само от чудовища като Торбалан и Баба Яга, а от това да расте далеч от семейството си.  Липсата на мама и татко са нейният кошмар, а голямата й мечта - дом, изпълнен с обич и смях.

ПОМОГНИ НА ДЕЦАTA КАТО ЦВЕТИ ДА ПОЛУЧАТ ОБИЧ, ГРИЖА И ЗАКРИЛА В СЕМЕЙНА СРЕДА.

*Историята на Цвети е базирана на истински случай от дейността на Семейно-консултативните центрове, подкрепени от УНИЦЕФ, но имената и снимките са сменени. Тя илюстрира един от проблемите, по които УНИЦЕФ работи и набира средства в страната. 


 РАЗБЕРИ КАК ПОМАГАМЕ НА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ДЕЦА

Благодарение на своите дарители, УНИЦЕФ допринесе за закриване на старите институциите за деца и трансформирането им в центрове за настаняване от семеен тип в партньорство с правителството, местни власти, неправителствени организации и общности.

Подкрепихме създаването на Семейно-консултативни центрове в областите Шумен и Монтана - модел на услуга в помощ на най-уязвимите деца и техните родители. 

От 2010 г. над 4 600 уязвими и бедни семейства са получили подкрепа, съобразена с нуждите им, консултиране и посредничество за достъп до социално подпомагане, здравеопазване и образование. Така предотвратихме раздялата на 245 деца от техните родители. Оказахме съдействие на 360 деца за постъпване в детска градина.

Все още близо 2 000 деца в България се разделят с родителите си всяка година. Над 12 000 момичета и момчета растат извън семействата си в публична грижа. Затова имаме нужда от редовната подкрепа на нашите БЛАГОДЕТЕЛИ.

Дългосрочната ни цел е изграденият модел да се мултиплицира в цялата страна, за да достигнем повече деца и родители. УНИЦЕФ работи с Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване на новите подходи на работа, както и за осигуряване на финансиране за услугата от държавния бюджет.

 

Цвети е на 4 години и живее в дом за деца, лишени от родителски грижи. Тя е като всички останали момчета и момичета - със своите мечти, надежди и страхове. Но Цвети не се плаши само от чудовища като Торбалан и Баба Яга, а от това да расте далеч от семейството си.  Липсата на мама и татко са нейният кошмар, а голямата й мечта - дом, изпълнен с обич и смях.

ПОМОГНИ НА ДЕЦАTA КАТО ЦВЕТИ ДА ПОЛУЧАТ ОБИЧ, ГРИЖА И ЗАКРИЛА В СЕМЕЙНА СРЕДА.

*Историята на Цвети е базирана на истински случай от дейността на Семейно-консултативните центрове, подкрепени от УНИЦЕФ, но имената и снимките са сменени. Тя илюстрира един от проблемите, по които УНИЦЕФ работи и набира средства в страната. 


 РАЗБЕРИ КАК ПОМАГАМЕ НА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ДЕЦА

Благодарение на своите дарители, УНИЦЕФ допринесе за закриване на старите институциите за деца и трансформирането им в центрове за настаняване от семеен тип в партньорство с правителството, местни власти, неправителствени организации и общности.

Подкрепихме създаването на Семейно-консултативни центрове в областите Шумен и Монтана - модел на услуга в помощ на най-уязвимите деца и техните родители. 

От 2010 г. над 4 600 уязвими и бедни семейства са получили подкрепа, съобразена с нуждите им, консултиране и посредничество за достъп до социално подпомагане, здравеопазване и образование. Така предотвратихме раздялата на 245 деца от техните родители. Оказахме съдействие на 360 деца за постъпване в детска градина.

Все още близо 2 000 деца в България се разделят с родителите си всяка година. Над 12 000 момичета и момчета растат извън семействата си в публична грижа. Затова имаме нужда от редовната подкрепа на нашите БЛАГОДЕТЕЛИ.

Дългосрочната ни цел е изграденият модел да се мултиплицира в цялата страна, за да достигнем повече деца и родители. УНИЦЕФ работи с Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване на новите подходи на работа, както и за осигуряване на финансиране за услугата от държавния бюджет.

Еднократно
Месечно
Редовните дарения на нашите БЛАГОДЕТЕЛИ ни помагат да планираме дългосрочни и устойчиви програми, за да стигнем до всяко дете.
75 лв.
50 лв.
25 лв.
друга сума
Моля, попълни всички полета.
Моля, попълни валиден email.

Други опции за дарение
Регистрирайки се, ти се съгласяваш да получаваш информация за дейността на УНИЦЕФ в България.
Ще бъдеш прехвърлен на сайта epay.bg, където да завършиш дарението си с дебитна/кредитна карта.

Резултати за децата

Кое е това момиче
Нека видим детето преди да видим увреждането – защото преди сложните за произнасяне диагнози Симона е едно лъчезарно момиче на 14, което обича крем карамел и да се рови в своя...
„Госпожо, обичаме те“
Нина Дончева е от любимите учители в ДГ „София“. Има десет години стаж като педагог, получавала е стотици детски прегръдки, не обича стереотипите и винаги търси различната гле...
Годишен доклад на УНИЦЕФ България 2016
Заедно достигаме до #ВсякоДете

Как се разпределят твоите дарения

Дарение - данъчно облекчение
Конфиденциалност
Административни
разходи 4,7%
 

Как се разпределят твоите дарения към УНИЦЕФ България?

Само 4,76% от всяко дарение Уницеф задържа, за да използва за административни и разходи по управление на проектите.

Останалата сума от твоето дарение, 95.24% финансира програми за децата.

Данъчни облекчения за физически лица

УНИЦЕФ е сред лицата по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчната основа на лицето в размер до 5 %. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗДДФЛ общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение за дарение.

Данъчни облекчения за юридически лица

Стопанските субекти (търговски дружества, кооперации, граждански дружества) могат да имат предвид, че УНИЦЕФ е посочен сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10 %.

Следва да се има предвид, че в чл. 31, ал. 5 от ЗКПО законодателят постaвя ограничение за признавания за данъчни цели общ размер на разходите за дарения - не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

УНИЦЕФ България обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Уебсайт, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Предоставените ни лични данни няма да бъдат публикувани или предоставяни на трети лица, без изричното съгласие на приносителя им. Контактната информация на дарителите на УНИЦЕФ ще бъде използвана само за кореспонденция с тях във връзка с предоставените дарения, тяхното изразходване по проектите на УНИЦЕФ или за издаване на удостоверения за данъчни облекчения по осъществени дарения.

Пълен текст към Общи Условия за Ползване на Уебсайт на УНИЦЕФ България ТУК.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.