Как да помогна

Бъди БЛАГОДЕТЕЛ

БЛАГОДЕТЕЛ е програма за месечни дарения на УНИЦЕФ България. Tвоята редовна подкрепа ще подпомогне дейността на УНИЦЕФ по света и проектите ни в страната:- Семейство за всяко дете – Семейно консултативни центрове за деца и семейства в риск - Най-добър старт в живота - Центрове за майчино и детско здраве - Бъдеще без насилие – Терапевтични услуги за деца пострадали от насилие- Да пораснем заедно - Работилници за родители на малки деца - Подкрепа за деца с увреждания - Достъп до образование - Хуманитарни кризи

Още

Дари сега

Присъедини се към дарителите на УНИЦЕФ и помогни да създадем по-добър свят за всяко дете!

Още

Корпоративно партньорство

Съществуват различни начини, по които компаниите могат да подкрепят УНИЦЕФ: чрез корпоративно дарение, маркетингови инициативи, специални събития, набиране на средства от клиенти, партньори и служители на компанията.

Още

Компания БЛАГОДЕТЕЛ

Подкрепете ни дългосрочно като КОМПАНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ Защото всяко дете заслужава детство! 

Още

Набирай средства за УНИЦЕФ

Без значение какъв ще е размерът на даренията, които съберете, те ще подкрепят нашата мисия да помагаме на децата в нужда по света.

Още

Стани доброволец

УНИЦЕФ разчита на отдадени и талантливи хора, които споделят нашите ценности, за да ни помогнат да осигурим по-добро бъдеще на децата в нужда.

Още


УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.