Как УНИЦЕФ избира партньорите си?

УНИЦЕФ прилага два водещи принципа, когато обмисля партньорство с член на бизнес общността: откриване най-добрия партньор и откриване на най-доброто партньорство.

Най-добрият партньор

УНИЦЕФ предприема две стъпки за определяне дали дадена корпорация е най-добрия партньор за УНИЦЕФ - това означава, дали нейната работа, като цяло, демонстрира готовност за осъществяване на корпоративна социална отговорност. Първо, УНИЦЕФ прави проучване относно потенциалния партньор. Второ, УНИЦЕФ оценява получената информация спрямо фундаменталните принципи, върху които е базирана работата на УНИЦЕФ и Организацията на обединените нации, и спрямо нашата специфични мисия, мандат, и ценности.

Най-доброто партньорство

УНИЦЕФ търси партньорства, които съвпадат с нашите ценности, както и с целите ни във връзка с програмите, застъпничеството и набирането на средства.

УНИЦЕФ търси партньорства с организации, които демонстрират корпоративна социална отговорност и лидерство в общността; създават положителен принос за обществото; имат социално отговорно поведение; имат положителен обществен и/или продуктов имидж; имате история на ангажимента към каузи, свързани с развитието; имат отговорна трудова практика; прилагат отговорни практики за опазване на околната среда.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.