Чуй ме сега! Утре може да е късно.

Чуй ме сега! Утре може да е късно.

Какво е ранно детско развитие?

Ранното детско развитие включва цялата необходима подкрепа за детето от пренаталното му развитие до осмата му година, за да може да бъде реализирано правото му на оцеляване, закрила и грижа, което ще му гарантира най-доброто развитие. Ранното детско развитие обхваща области като стимулиране на бебето, здравеопазване и пълноценно хранене, ранно учене, подкрепа на семейството, развитие на общността и др.

Защо ранно детско развитие?

Първите няколко години от живота  оказват огромно влияние върху развитието и успеха на детето по-късно - от доброто здраве и резултатите в училище до самоуважението и социалните му умения. Детският мозък се развива изключително бързо в този период и връзките между нервните клетки в мозъка, се изграждат чрез взаимодействие с най-близките до детето хора и остават непроменени до края на живота.

Емоционалната стабилност и чувството на доверие се изграждат също през първите няколко години от живота на детето и по-късно стават основа за всички важни взаимоотношения - с връстници, колеги, партньори и по-възрастни, и дори със собствените деца.

Можем да кажем, че този критичен за развитието на детето период предоставя огромни възможности за човека, но е също така и период, в който тези възможности могат да бъдат изгубени. Неподходящото възпитание в първите години на развитието на детето по-късно прераства в чувство на неудовлетвореност от живота, нарушава отношенията, води до трудности в обучението, хранителни разстройства, високи нива на престъпност и насилие, зависимости, и други лични и социални проблеми. Очевидно е, че тези разстройства са много  скъпи и трудни за лечение на по-късен етап от живота, като често лечението не води до резултат.

Въпреки, че всяко дете се развива със свои собствени темпове, много проучвания показват, че развитието е най-бързо в периода преди навършване на три години. През този период, и особено по време на първата година от живота, малките деца обикновено живеят в защитеното  пространство на домовете си и са напълно зависими от възрастните. Родителските умения са от решаващо значение за възпитанието на децата, за осигуряване на емоционална подкрепа, насърчаване на тяхното развитие и за установяване на успешна комуникация. Въпреки това е ясно, че голяма част от младите родители никога не са имали възможност да учат и да придобият умения за адекватна родителска грижа.

Ако осигурим подкрепа на родителите през този период, обучим ги на добри родителски умения и им дадем знания, които ще съдействат за развиване потенциала на децата им, ние ще увеличим шанса за успех и щастлив живот на тези деца в една здрава и подкрепяща среда.

Инвестицията в ранното детско развитие:

Програмите и политиките за ранно детско развитие са инвестиция в бъдещето на държавата и нейното  развитие, както икономическо, така и социално. Те носят допълнителни ползи и пряко допринасят за увеличаване активите на обществото, подобряват ефективността на всички инвестиции  и решават проблема с нуждите на родителите от готово решение /ноу-хау/ за отглеждането на децата. Интегрираните програми за най-малките деца  спомагат и за елиминиране на неравностойното положение, което е един от начините за борба с бедността.

Правилното познавателно и емоционално развитие през първите няколко години водят до неизмерими ползи по-късно в живота. Инвестицията в ранното детско развитие има коефициент на възвръщаемост от 10 % годишно.  Ранната превенция има много по-ниска цена от тази, която би се платила по-късно за преодоляване на вече съществуващи здравни и социални проблеми.

Какво е родителство?

Родителството е старо колкото човешкия род и мнозина вярват, че е инстинктивно, така че защо е нужно да го обсъждаме или да научаваме нещо ново за него? Всеки смята, че знае какво представлява родителството. Щом знаем какво е, значи лесно можем да му повлияем, нали? Но нещата не са толкова прости.

Родителството е много сложен комплекс от практически дейности, умения, мисли, отношения и чувства. Колкото и важно да е, то е само една част от идентичността на родителите и се конкурира с други роли, които имат родителите като партньори, професионалисти, членове на обществото и личности. Родителството е и доживотен процес: от малките деца, наблюдаващи родителите си, ранните представи дали човек да има, или да няма деца, през подготовката за родителство, бременност, раждане, различните фази на растеж на детето, до предопределяне на отношенията с порасналите деца. Не трябва да се забравя, че родителството е не само за възрастни - то включва и децата, тъй като те активно взаимодействат и до голяма степен повлияват на своите родители и на взаимоотношенията с тях.

Родителството се определя от индивидуалните особености на родителите, техния предишен опит, натрупаните знания и отношения, както и от техните психологически или други характеристики. Една потисната майка може да не е способна да даде на детето качествени и достатъчни взаимодействия, дори ако знае колко важни са те (всъщност това би могло да я депресира още повече!). Родителството се определя и от характеристиките на децата: твърде енергичните деца се нуждаят от един тип родители, много тихите и срамежливи деца - от друг. Как ще се справят родителите зависи много и от техните ежедневни източници на стрес и източници на подкрепа: условията на живот, работата или липсата на работа, отношенията с партньора, подкрепата на семейството и приятелите, наличието или липсата на помощни услуги (например детски градини, здравни консултации и др.). Разбира се, родителството се определя и от по-широките социални норми, наложени чрез традицията и/или религията, обявени от закона и поддържани от медиите и икономическия сектор. Ако сме наясно с това, ще сме в състояние да изберем как да предложим подкрепа на родителите, както и да преценим какво трябва да бъде променено.

Добро родителство?

Начините и акцентите при отглеждането на деца са се променили през годините. До неотдавна се смяташе за изключително важно да се отглеждат послушни деца, деца, които познават и зачитат социалните норми и уважават властта. През ХХ век този подход беше поставен под съмнение и много важна стана свободата, най-вече в западните общества. Щастието беше погрешно разбрано като липса на безпокойство и родителите правеха всичко възможно, за да бъдат децата им "щастливи", т.е. удовлетворени през цялото време. Важно е да се знае обаче, че и твърде толерантните родители също могат да навредят на децата си. Тогава какъв тип родителство е добро родителство? Въпросът е прост, но отговорът е изключително сложен. Все пак, накратко казано, доброто родителство е родителството в най-добрия интерес на детето.

Има четири елемента на родителството в най-добрия интерес на детето:

1.    Грижа
Това включва отзивчивост на детската нужда от любов, емоционална топлота, безопасност, принадлежност и приемане. Ако родителите осигурят безопасна среда, емоционална топлота и предсказуеми реакции към детето, те ще създадат сигурна основа, върху която то ще може да се развива и да изучава околния свят.

2.    Насочване
Децата имат нужда родителите им да ги насочват, тъй като светът е нещо ново за тях. Това включва определянето в ежедневието на правила за приемливо и неприемливо държание. Тези правила трябва да се обсъждат и обясняват на детето по подходящ за неговата възраст начин.

3.    Зачитане на индивидуалността на детето
Децата са отделни индивиди с техни собствени схващания, идеи и предпочитания. Родителите трябва да изслушват, гледат и разбират децата си и да зачитат техния индивидуален възглед за света. Това е от съществено значение за развиване на чувството на себе-уважение у децата.

4.    Предоставяне на възможности и подкрепа на по-голяма независимост
Родителите имат задачата да помагат на своите деца в придобиването на нови умения, развитието на чувство за успех и вяра в собствените възможности да се справят с проблемите. Това може да се постигне, ако на децата се позволява да експериментират, да грешат и да опитват нови неща. Свръх-предпазливите родители понякога правят прекалено много за децата, като по този начин ги лишават от шанса да се развиват и да са горди от себе си.

УНИЦЕФ и ранното детско развитие в България

Нашата цел е всяко дете да получи възможно най-добрия старт в живота. В настоящите икономически условия е по-важно от всякога ограничените ресурси да се инвестират разумно в подкрепа на семействата. Ранното детско развитие е отлична възможност, която може да определи бъдещето на хиляди деца в България.

Ние работим в сферата на образованието, здравеопазването и социалната закрила с националните и местни власти и гражданското общество за разработването и въвеждането на политики и стандарти за ранно учене, достъп до здраве и подкрепа на семействата.

Отчетоха междинни резултати от проекта “Семейство за всяко дете”

31.10.2013 in Проекти

За 2013 г. към 1572 семейства са картографирани в областта и на тях им се оказват социални услуги, които предлагат ...

Оценка на проект "Семейство за всяко дете" в област Шумен, България

03.10.2017 in Новини

Окончателен доклад от оценката на проекта и становище на УНИЦЕФ ...

Да четем заедно

27.08.2017 in Новини

Вижте брошурата "Защо е важно да четем на детето", създадена с подкрепата на Orange Center и УНИЦЕФ България. ...

Как да гледате филма „Началото на живота“

13.06.2017 in Новини

Можете да организирате прожекция или да гледайте филма вкъщи. ...

УНИЦЕФ: 2 700 000 деца по света живеят в институционална грижа

01.06.2017 in Новини

Най-големият дял в е страните от Централна и Източна Европа – но липсват данни за най-уязвимите деца ...

УНИЦЕФ и МВР подписаха Меморандум за сътрудничество

08.03.2016 in Новини

Детският фонд на ООН и органите на реда ще си съдействат за гарантиране правата на децата в конфликт със закона, децата ...

Зона ЗаКрила отвори врати в Шумен

27.01.2016 in Новини

Детският център за застъпничество и подкрепа е създаден с подкрепата на УНИЦЕФ и bTV, в партньорство с Община Шумен и ...

УНИЦЕФ и омбудсманът на Република България подписаха Меморандум за сътрудничество

22.01.2016 in Новини

Детският фонд на ООН и институцията на омбудсмана ще си съдействат за подобряване благосъстоянието и защита правата на ...

Конференция на високо ниво „Ранното детско развитие – право и инвестиция с дълготраен ефект“

12.11.2014 in Новини

Според УНИЦЕФ, Фондация „За Нашите Деца“ и Националната мрежа за децата, инвестициите в ранното детство спомагат всяко ...

Годишна среща на Мрежата на общините, приятели на детето

14.11.2013 in Новини

На 13 и 14 ноември 2013 г се проведе годишната среща на Мрежата на общините, приятели на ...

Отчетоха междинни резултати от проекта “Семейство за всяко дете”

31.10.2013 in Новини

За 2013 г. към 1572 семейства са картографирани в областта и на тях им се оказват социални услуги, които предлагат ...

БГ РАДИО и УНИЦЕФ - с кампания в подкрепа на родителите на малки деца

24.10.2012 in Новини

БГ РАДИО и УНИЦЕФ обединяват силите си на социално активна медия и водеща организация за правата на децата в ...

Оценка на проект "Семейство за всяко дете" в област Шумен, България

03.10.2017 in Публикации

Окончателен доклад от оценката на проекта и становище на УНИЦЕФ ...

Да четем заедно

27.08.2017 in Публикации

Вижте брошурата "Защо е важно да четем на детето", създадена с подкрепата на Orange Center и УНИЦЕФ България. ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.